luu_vuong2909

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

lời nói đầu

Thủ đô Hà Nội của chúng ta đang ngày một phát triển mọi mặt về Kinh tế và Xã hội. Đời sống của nhân dân được cải thiện, xu hướng tiêu dùng vật chất ngày càng cao. Đi cùng với điều đó là sự gia tăng của khối lượng rác thải sinh hoạt. Hiện nay công nghệ xử lý rác thải của Hà Nội chủ yếu là chôn lấp hợp vệ sịnh. Đây là biện pháp xử lý khá phù hợp trước điều kiện ngân sách của Thành phố có hạn. Tuy nhiên, đây chưa phải là biện pháp bền vững và lâu dài trong việc quản lý chất thải bởi lẽ quỹ đất chôn lấp của chúng ta chỉ có hạn, việc chôn lấp chất thải gây nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và Xã hội khác. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải.
Trước bài toán trên, một biện pháp chúng ta cần thực hiện trong thời gian tới đó là tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại các hộ gia đình. Điều này sẽ đảm bảo giảm thiểu chất thải được chôn lấp, tận dụng những chất thải có ích, có biện pháp xử lý thích hợp đối với chất thải độc hại....
Việc phân loại rác thải sinh hoạt đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra: "Vậy những lợi ích đó là bao nhiêu?. "
Để trả lời cho câu hỏi này, tui đã chọn Đề tài:
"Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn".
Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm:
+ Thủ đô Hà Nội.
+ Khu vực xung quanh XN sản xuất phân Compost Cầu Diễn: Khu vực đối diện với XN, tập thể cơ khí Đại Mỗ, tập thể cơ khí 5.
+ Khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác Nam Sơn: Tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn.
Đối tượng nghiên cứu gồm:
+ Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - URENCO.
+ Nhân dân thủ đô được hưởng dịch vụ thu gom rác thải.
+ Nhân dân khu vực xung quanh XN sản xuất phân CD và bãi rác Nam Sơn.
+ Những người đồng nát.
Kết cấu đề tài gồm 4 chương:
+ Chương I: Cơ sở lý luận.
+ Chương II: Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Hà Nội.
+ Chương III: Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn.
+ Chương IV: Kết luận, kiến nghị và giải pháp.


Lời cảm ơn

Qua thời gian thực tập vừa qua, với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè tui đã hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài:
"Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn".
Đề tài này có lẽ sẽ không thực hiện được nếu thiếu sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Tổ chức lao động - URENCO Hà Nội; Ban GTCC - Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Tập thể lớp QTKD Anh 2 K38 - Đại học Ngoại thương đã giúp tui đi điều tra chọn mẫu tại Hà Nội; Nhân dân tại Tập thể cơ khí ĐạI Mỗ, tập thể cơ khí 5 - Cầu Diễn; Nhân dân tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn - Sóc Sơn đã tạo điều kiện, giúp đỡ tui trong quá trình đi điều tra, thực tế; và đặc biệt là Cô giáo - Thạc sỹ Lê Thu Hoa - người đã trực tiếp hướng dẫn tui trong suốt quá trình thực tập và viết chuyên đề, Kỹ sư Phan Quỳnh Như - người đã đóng góp ý kiến, hướng dẫn và giúp đỡ tui trong thời gian thực tập tại Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Nhân dịp này tui xin chân thành cảm ơn!


Chương I. Cơ sở lý luận

I. Tổng quan về chất thải, chất thải rắn, rác thải Sinh hoạt:
1. Chất thải:
1.1. Khái niệm:
a. "Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người, một bộ phận vật liệu không có hay không còn giá trị sử dụng nữa gọi chung là chất thải." ( . Giáo trình quản lý Môi trường, trang 13 - Tr.ĐH KTQD, Khoa KT&QL MT,ĐT.)
"Vật liệu không có hay không còn giá trị sử dụng" được hiểu theo nghĩa rộng. Đối với từng đối tượng khác nhau thì vật liệu đó có thể là chất thải hay có thể là một nguồn tài nguyên hay nguyên liệu đầu vào. Ví dụ: Rác thải Sinh hoạt hữu cơ đối với các hộ gia đình là chất thải nhưng đối với đơn vị sản xuất phân Vi sinh thì đó lại là 1 nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng.
Vậy căn cứ nào để xác định 1 vật liệu là chất thải hay là nguồn tài nguyên đối với 1 đối tượng. Theo Pearce và Turner, điều đó tuỳ từng trường hợp vào số lượng các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và Xã hội:
- Yếu tố Kinh tế: Phụ thuộc vào giá chế biến, giá khai thác nguồn tài nguyên thay thế khác hay phí đổ thải so với chi phí tận dụng, tái chế chất thải....
"Nếu giá của vật liệu thải trên thị trường là 0 hay nhỏ hơn các chi phí biến đổi cho việc thu gom và chế biến nó, hay lớn hơn giá các vật liệu đồng dạng nguyên khai, thì chất thải đó bị thải loại, hay đem chôn lấp trong môi trường như là một chất cặn bã." ( Kinh tế chất thải Đô thị ở Việt Nam, tr 11 - Viện NCCL&CS KH và CN, Dự án VIETPRO-2020 - NXB CTQG, 1999. )

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

lời nói đầu

Thủ đô Hà Nội của chúng ta đang ngày một phát triển mọi mặt về Kinh tế và Xã hội. Đời sống của nhân dân được cải thiện, xu hướng tiêu dùng vật chất ngày càng cao. Đi cùng với điều đó là sự gia tăng của khối lượng rác thải sinh hoạt. Hiện nay công nghệ xử lý rác thải của Hà Nội chủ yếu là chôn lấp hợp vệ sịnh. Đây là biện pháp xử lý khá phù hợp trước điều kiện ngân sách của Thành phố có hạn. Tuy nhiên, đây chưa phải là biện pháp bền vững và lâu dài trong việc quản lý chất thải bởi lẽ quỹ đất chôn lấp của chúng ta chỉ có hạn, việc chôn lấp chất thải gây nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và Xã hội khác. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải.
Trước bài toán trên, một biện pháp chúng ta cần thực hiện trong thời gian tới đó là tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại các hộ gia đình. Điều này sẽ đảm bảo giảm thiểu chất thải được chôn lấp, tận dụng những chất thải có ích, có biện pháp xử lý thích hợp đối với chất thải độc hại....
Việc phân loại rác thải sinh hoạt đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra: "Vậy những lợi ích đó là bao nhiêu?. "
Để trả lời cho câu hỏi này, tui đã chọn Đề tài:
"Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn".
Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm:
+ Thủ đô Hà Nội.
+ Khu vực xung quanh XN sản xuất phân Compost Cầu Diễn: Khu vực đối diện với XN, tập thể cơ khí Đại Mỗ, tập thể cơ khí 5.
+ Khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác Nam Sơn: Tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn.
Đối tượng nghiên cứu gồm:
+ Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - URENCO.
+ Nhân dân thủ đô được hưởng dịch vụ thu gom rác thải.
+ Nhân dân khu vực xung quanh XN sản xuất phân CD và bãi rác Nam Sơn.
+ Những người đồng nát.
Kết cấu đề tài gồm 4 chương:
+ Chương I: Cơ sở lý luận.
+ Chương II: Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Hà Nội.
+ Chương III: Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn.
+ Chương IV: Kết luận, kiến nghị và giải pháp.


Lời cảm ơn

Qua thời gian thực tập vừa qua, với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè tui đã hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài:
"Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn".
Đề tài này có lẽ sẽ không thực hiện được nếu thiếu sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Tổ chức lao động - URENCO Hà Nội; Ban GTCC - Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Tập thể lớp QTKD Anh 2 K38 - Đại học Ngoại thương đã giúp tui đi điều tra chọn mẫu tại Hà Nội; Nhân dân tại Tập thể cơ khí ĐạI Mỗ, tập thể cơ khí 5 - Cầu Diễn; Nhân dân tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn - Sóc Sơn đã tạo điều kiện, giúp đỡ tui trong quá trình đi điều tra, thực tế; và đặc biệt là Cô giáo - Thạc sỹ Lê Thu Hoa - người đã trực tiếp hướng dẫn tui trong suốt quá trình thực tập và viết chuyên đề, Kỹ sư Phan Quỳnh Như - người đã đóng góp ý kiến, hướng dẫn và giúp đỡ tui trong thời gian thực tập tại Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Nhân dịp này tui xin chân thành cảm ơn!


Chương I. Cơ sở lý luận

I. Tổng quan về chất thải, chất thải rắn, rác thải Sinh hoạt:
1. Chất thải:
1.1. Khái niệm:
a. "Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người, một bộ phận vật liệu không có hay không còn giá trị sử dụng nữa gọi chung là chất thải." ( . Giáo trình quản lý Môi trường, trang 13 - Tr.ĐH KTQD, Khoa KT&QL MT,ĐT.)
"Vật liệu không có hay không còn giá trị sử dụng" được hiểu theo nghĩa rộng. Đối với từng đối tượng khác nhau thì vật liệu đó có thể là chất thải hay có thể là một nguồn tài nguyên hay nguyên liệu đầu vào. Ví dụ: Rác thải Sinh hoạt hữu cơ đối với các hộ gia đình là chất thải nhưng đối với đơn vị sản xuất phân Vi sinh thì đó lại là 1 nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng.
Vậy căn cứ nào để xác định 1 vật liệu là chất thải hay là nguồn tài nguyên đối với 1 đối tượng. Theo Pearce và Turner, điều đó tuỳ từng trường hợp vào số lượng các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và Xã hội:
- Yếu tố Kinh tế: Phụ thuộc vào giá chế biến, giá khai thác nguồn tài nguyên thay thế khác hay phí đổ thải so với chi phí tận dụng, tái chế chất thải....
"Nếu giá của vật liệu thải trên thị trường là 0 hay nhỏ hơn các chi phí biến đổi cho việc thu gom và chế biến nó, hay lớn hơn giá các vật liệu đồng dạng nguyên khai, thì chất thải đó bị thải loại, hay đem chôn lấp trong môi trường như là một chất cặn bã." ( Kinh tế chất thải Đô thị ở Việt Nam, tr 11 - Viện NCCL&CS KH và CN, Dự án VIETPRO-2020 - NXB CTQG, 1999. )

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

otchithienebook

New Member
Re: [Free] Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

Phiền admin cho mình xin link download tài liệu này. Mình xin cám ơn
 
Re: [Free] Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

Phiền admin cho mình xin link download tài liệu này. Mình xin cám ơn
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Re: [Free] Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top