daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí ebook ôn tập CBA có lời giải
Câu hỏi ôn tập CBA
Câu 1. Tại sao nói cá nhân chống lại lợi ích và chi phí xã hội? Mục đích của việc phân tích Chi phí – Lợi ích để làm gì?
Câu 2. Hãy nêu các cấp độ khác nhau sử dụng trong phân tích chi phí lợi ích. Phân tích đặc điểm của mỗi cấp độ, vai trò và ý nghĩa của chúng.
Câu 3. Hãy cho biết sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế? lấy ví dụ minh họa Câu 4. Hãy nêu và phân tích trình tự các bước được sử dụng khi phân tích chi phí lợi ích
Câu 5. Tại sao nói CBA là công cụ đo lường hiệu quả phân phối: Phân tích và thể hiện mô hình minh họa hiệu quả Pareto. Hãy cho biết về lợi ích thực tế và hiệu quả Pareto
Câu 6. Trong việc sử dụng CBA để ra quyết định, thông thường người ta xem xét tới những nội dung cơ bản nào? Hãy phân tích và chứng minh.
Câu 7. Hãy nêu những hạn chế kỹ thuật của sử dụng CBA. Ngoài CBA còn có những phương pháp phân tích nào khác nhằm khắc phục hạn chế của CBA? Anh (chị) hiểu thế nào là phân tích đa mục tiêu? Lấy ví dụ thực tiễn chứng minh.
Câu 8. Hãy nêu và phân tích những nội dung cơ bản về sự phụ thuộc lợi ích thực tế vào các giả định địa vị khi tiến hành CBA.
Câu 9. Hãy nêu và phân tích những mối quan tâm về vai trò của CBA trong quá trình chính trị.
Câu 10. Hãy xác định các nhân tố cơ bản trong CBA. So sánh các biện pháp thực tế và biện pháp lý thuyết liên quan đến CBA.
Câu 11. Xác định sự thay đổi phúc lợi trong CBA người ta dựa trên cơ sở nào? Sử dụng mô hình giả định để phân tích và chứng minh.
Câu 12. Khi tiến hành định giá đầu vào, người ta dựa trên cơ sở nền tảng lý tuyết nào? Hãy nêu nội dung, sử dụng các mô hình để phân tích và chứng minh cho các nội dung đã đưa ra.
Câu 13. . Khi tiến hành định giá đầu ra, người ta dựa trên cơ sở nền tảng lý tuyết nào? Hãy nêu nội dung, sử dụng các mô hình để phân tích và chứng minh cho các nội dung đã đưa ra.
Câu 14. Lãi kép là gì? Trong CBA khi sử dụng chiết khấu cho nhiều năm, người ta có những cách xác định nào? Viết công thức và giải thích ý nghĩa của các công thức đó.1

Ket-noi.com chia sẻ
Câu 15. Phân biệt đồng tiền thực và đồng tiền danh nghĩa, cơ sở nào để quy đổi hai loại đồng tiền đó để xác định được giá trị thực. cho ví dụ thực tiễn giả định để chứng minh sử dụng đồng tiền thực hay danh nghĩa thì đều cho kết quả giống nhau.
Câu 16. Trong CBA thường ngta so sánh hiệu quả của các dự án, chương trình hay chính sách có khung thời gian khác nhau? Vậy để phân biệt được dự án chtrình hay chính sách nào hiệu quả hơn phải làm tnào?
Câu 17. Thế nào gọi là giá trị cuối cùng sử dụng trong CBA , viết công thức tính toán, giải thích công thức. Có những phương pháp kinh nghiệm thực tế nào sử dụng để xử lý tính toán giá trị cuối cùng.
Câu 18. Hãy cho biết sử dụng các biện pháp nào để phân tích độ nhạy trong CBA? Minh họa bằng ví dụ và đồ thị.
Câu 1. Tại sao nói cá nhân chống lại lợi ích và chi phí xã hội? Mục đích của việc phân tích Chi phí – Lợi ích để làm gì?
Trả lời :
Tại sao nói cá nhân chống lại lợi ích và chi phí xã hội Vì sao lại có điều này?
Chi phí-lợi ích (phân tích kinh tế): kết quả khác với phân tích tài chính (quan điểm cá nhân, nhà đầu tư) bởi lẽ nếu dựa trên quan điểm xã hội thì người ta phải tính tới cả chi phí-lơii ích xã hội (môi trường) => những chi phí tăng thêm của nhà đầu tư đương nhiên tác động tới lợi nhuận của nhà đầu tư trong khi quan điểm của nhà đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận.=> chống lại chính sách của xã hội. VD các doanh nghiệp xả thải trực tiếp xuống các dòng sông gây ô nhiễm.
Vì cá nhân chống lại Lợi ích – chi phí xã hội cho nên người ta đã tìm ra trong thực tiễn vận hành của nền kinh tế những đối tượng nào thành phần nào quan tâm đến vấn đề này để khắc phục những khiếm khuyết mà thách thức đặt ra nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ.
Nhóm đối tượng
Các doanh nghiệp, dân cư, đối tượng chịu tác động trực tiếp trong xã hội.
Các chính trị gia, nhà nghiên cứu lý thuyết, các nhà học vấn xây dựng nền tảng cho xã hội về quan điểm tư tưởng => đưa ra những nguyên lý, nền tảng, luận chứng làm cơ sở luân giải bản chất của vấn đề.
Các nhà hoạch định chính sách: là những người thực thi về mặt quản lý đưa ra cơ chế, chính sách và triển khai cụ thể bằng các chiến lược, nghị định, thông tư.
Để khắc phục tình trạng này thì trong hoạch định chính sách phải có sự đồng thuận của tất cả các
bên. Đây là vấn đề khó nhất.
Mục đích của việc phân tích Chi phí – Lợi ích để làm gì?
CBA là một khái niệm người ta đưa ra khái quát hóa từ những hoạt động kinh tế và những chính sách thực thi trong xã hội để so sánh giữa cái được và cái mất, giữa cái thu về và cái bỏ ra, giữa 1 quyết định có tính

2


Ket-noi.com chia sẻtích cực và tiêu cực, tất cả những cái đó để đánh giá người ta quy về con số tiền tệ, phản ánh 3 yếu tố: dương, =0, âm. Điều này sẽ thuyết phục được mọi cá nhân, tổ chức và nhà lãnh đạo trong xã hội.
Mục đích của CBA
+ Dựa trên con số để lựa chọn đưa ra quyết định về mặt xã hội: Quản lý xã hội nhìn trên góc độ kinh tế khi ra quyết định 1 chính sách để bảo đảm chính sách ấy thực thi có hiệu quả.
+ CBA phục vụ phân bổ nguồn lực trong điều kiện nguồn lực có hạn, nhu cầu vô hạn => điều đó dẫn đến phân bổ nguồn lực vào đâu thì hiệu quả. Để trả lời câu hỏi này thì CBA là công cụ tốt nhất.
Để đạt được mục đích khi nào thực hiện CBA, thông thường để đưa ra 1 chính sách mà chính sách đó mang lại hiệu quả vận dụng CBA người ta phải tiến hành trong 3 giai đoạn
+ trước dự án ( Exante) : dự báo trước khả năng có thể.
+ Trong quán trình thực hiện dự án hay chính sách ( Inmedias-Res): Quá trình thực hiện dự án có thể thực hiện 1/3 thời gian hay ½ thời gian, người ta tiếp tục phân tích chi phí- lợi ích quá trình về sau.
+ kết thúc dự án, chương trình hay chính sách ( Expost): sau khi đã kết thúc hoàn thành dự án thì người ta lại tiếp tục quá trình CBA. Như vậy để tổng kết lại toàn bộ quá trình thực hiện xét về mặt tài chính, cân đối lại ngân sách và tiếp tục có phương án mới=> rút ra bài học kinh nghiệm.
Như vậy ứng với mỗi giai đoạn phân tích trước, trong và sau ….thì cho ta một kết quả khác nhau điều đó sẽ giúp cho chính phủ lựa chọn những điều chỉnh, quyết định hợp lý tránh được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án. Trên cơ sở thực hiện 3 nội dung như vậy, mục đích cơ bản của CBA sẽ đạt được như sau:
Ra quyết định cụ thể nghĩ là lựa chọn được phương án phù hợp, có tính khả thi và triển khai được trong thực tiễn thường phục vụ cho mục đích này người ta sử dụng quá trình này phân tích trước khi thực hiện dự án
Giúp cho chính phủ hay người ra quyết định có những kiết thức về giá trị của dự án. Với nội dung này trong phân tích thường ở giai đoạn phân tích giữa thời kì hoạt động (Inmedias-res) đặc biệt là khi đã kết thúc dự án (expost)

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top