daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí luận văn Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế


LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Với sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực trong
đó không thể không nói tới ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam.
Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, khiến cho các doanh nghiệp
đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng
không nhỏ. Điều này tạo ra những ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp, vì thế ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại nói
chung và hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng.
Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hiện nay, hoạt động tín
dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng và là hoạt động kinh doanh quan trọng
nhất, mang lại phần lợi nhuận lớn nhất cho Ngân hàng. Tuy nhiên, nó cũng là hoạt
động phức tạp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Rủi ro trong hoạt động tín dụng có thể tác
động rất nặng nề đến các hoạt động kinh doanh khác và có thể làm tổn hại đến uy tín
và vị thế của Ngân hàng.
Một ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, có năng lực tài chính mạnh và
có hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp sẽ đảm bảo cho sự tăng
trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững.
Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi
nhánh Huế thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chưa được xác định, đo lường, đánh
giá và kiểm soát một cách chặt chẽ. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần
nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những
nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro. Việc xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro nói chung
và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động của Ngân
hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tui đã chọn đề tài “Giải pháp
nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu.
Việc tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế " là phù hợp


với chuyên ngành học và không trùng lặp với những nghiên cứu trước đây tại Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng các rủi ro của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa,
hạn chế rủi ro tín dụng.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa về những lý luận rủi ro trong tín dụng Ngân hàng.
- Phân tích những rủi ro xảy ra trong hoạt động cho vay tại Vietcombank Huế.
- Phân tích những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Vietcombank Huế để
tìm giải phòng hạn chế.
- Đề xuất một số giải pháp bổ sung và kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu
quả công tác quản trị rủi ro tín dụng và hoạt động kinh doanh của Vietcombank Huế.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.3.1. Đối tượng.
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank
Huế.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực
tiễn về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Huế.
- Phạm vi không gian: Vietcombank Huế.
- Phạm vi thời gian: Thu thập thông tin và dữ liệu qua 3 năm 2011 – 2013.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp thống kê mô tả gồm:
+ Dữ liệu thứ cấp:
- Các loại thông tin cần thu thập: Lý thuyết về những rủi ro tín dụng ngân
hàng. Thông tin về ngân hàng Vietcombank: Lịch sử phát triển của
Vietcombank, tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank.
- Nguồn thu thập: Báo cáo khoa học, luận văn và các giáo trình có liên quan,
Internet, từ ngân hàng Vietcombank cung cấp,…


- Cách thu thập: Báo cáo của Vietcombank, thư viện, trung tâm học liệu, sách
báo, thông qua các thông tin trên Internet.
1.4.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu với việc hệ thống hóa một cách khoa học các cơ sở lý luận
về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong khối ngân hàng thương mại,
kèm theo đó cho thấy được thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế từ phía nhận diện của cán
bộ tín dụng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Từ đó đưa ra các giải pháp có thể
giúp cho Ban giám đốc ngân hàng có những chính sách quản lý phù hợp nhằm phát
huy và khai thác tốt thị trường. Nghiên cứu này cũng là một tài liệu khoa học có giá trị
tham khảo cho các nhà nghiên cứu sau này làm các nghiên cứu liên quan.
1.5. Kết cấu của đề tài
Đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam–Chi nhánh Huế” gồm 3
chương :
Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Trong phần này nghiên cứu đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận liên quan
đến rủi ro trong ngân hàng, rủi ro tín dụng cũng như ý nghĩa thực tiễn về công tác quản
lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay.
Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Huế.
Đánh giá tổng quan về các đặc điểm của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại
Thương Việt Nam chi nhánh Huế, phân tích kết quả kinh doanh, tình hình cho vay,
huy động vốn, doanh thu cũng như nợ quá hạn từ năm 2011 – 2013.
Nghiên cứu phân tích rủi ro tại Vietcombank Huế theo quy trình nhận dạng,
đánh giá dấu hiệu rủi ro và phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại Vietcombank
Huế. Bên cạnh đó, nêu lên các biện pháp quản trị rủi ro đã được áp dụng tại
Vietcombank Huế.
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín
dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Huế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối Nông Lâm Thủy sản 0
D Thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình xây dựng, áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi Quảng Ninh Y dược 0
D Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trồng khóm (dứa) của các nông hộ tại thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang Nông Lâm Thủy sản 0
D GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI Luận văn Kinh tế 0
D Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Luận văn Kinh tế 0
D Những giải pháp nâng cao chất lượng múa hát tập thể cho học sinh tiểu học Luận văn Sư phạm 0
D Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Kiến trúc, xây dựng 0
D Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế của bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top