Cornell

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Báo cáo tổng hợp về TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
2
thực tế. Qua đó em sẽ có được những kinh nghiệm thực tế quý báu, cần thiết 
và rất hữu ích sau khi ra trường. Thực tập tại Sở kế hoạch - đầu tư Tỉnh Thái 
Bình trong thời gian này là một cơ hội cho em để hiểu biết thêm về thực tế, 
thị trường và doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân trong 
thời kỳ mới.
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH 3. I. TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH. 3. 1. Lịch sử hình thành và quá trình phát tr
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top