daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI NÓI ĐẦU
Theo kế hoạch của Khoa Tài Chính – Ngân Hàng trường đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội chúng em được đi thực tập thực tế. Đây chính là cơ hội cho chúng em được tiếp cận với thực tế, quan sát học tập phong cách và kinh nghiệm làm việc, được áp dụng những lý thuyết mình đã học trong nhà trường và quan trọng nhất đây cũng là thời gian để thực tập sinh tìm cho mình cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng như. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, em được tới đây thực tập.
Trong quá trình thực tập, em đã được tập sự tại một số phòng ban như: Tổ thẻ, Phòng kế toán…Được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai và sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Thái Bá Cẩn, em có điều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai và hoàn thành báo cáo thực tập của mình.
Kết cấu báo cáo gồm 3 chương:
Chương I: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Chương II: Những nội dung đã thực tập tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Chương III: Một số kiến nghị và các giải pháp khắc phục
Mặc dù em đã hết sức cố gắng nhưng trình độ hiểu biết có hạn, thời gian thực tập không nhiều cho nên báo cáo thực tập của em còn nhiều khiếm khuyết. Mong các thầy cô chỉ bảo để em rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn cho luận văn nghiệp. Em xin chân thành Thank thầy giáo PGS TS Thái Bá Cẩn và các cán bộ ở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này.
Em xin trân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI
1.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Tên đơn vị thực tập: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai (VietinBank Hoàng Mai).
Địa chỉ : Số 2-4 đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai là một chi nhánh ngân hàng thương mại trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 269 HĐQT - NHCT1 vào ngày 6 tháng 11 năm 2006. Chi nhánh Hoàng Mai được thành lập kể từ ngày 10/11/2006, tách ra từ Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Hai Bà Trưng và chính thức đi vào hoạt động ngày 20 tháng 01 năm 2007.
Nằm trong hệ thống của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, có quan hệ đại lý với 850 ngân hàng và định chế tài chính lớn trên toàn thế giới. Là hệ thống ngân hàng hiện đại, là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt nam, Hiệp hội các Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội tài chính viễn thông liên Ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức phát hành và thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế. Do đó, Chi nhánh Hoàng Mai có rất nhiều lợi thế từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, được sử dụng các phần mềm tin học hiện đại xuyên suốt hệ thống, đội ngũ cán bộ có trình độ cao hướng dẫn những cán bộ mới đã giúp cho trình độ nghiệp vụ của các cán bộ ngày càng phát triển. Bên cạnh những thuận lợi đó Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai gặp không ít khó khăn. Hiện tại, trụ sở làm việc phải đi thuê nên rất chật chội, do mới thành lập được bốn năm nên hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn.
Từ những lợi thế có sẵn, và biết khắc phục khó khăn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai không ngừng phát triển về nhiều phương diện như tổ chức cán bộ, dịch vụ, chiến lược khách hàng, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên, ứng dụng tin học và công nghệ mới vào ngân hàng.
Với xu thế thuận lợi khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập với các tổ chức kinh tế lớn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai đã dần tự chủ trong kinh doanh, đứng vững trong cạnh tranh, kinh doanh có lãi, ổn định và phát triển. Mạng lưới, cơ cấu tổ chức của chi nhánh được cải tiến cho phù hợp với kinh tế thị trường, phát huy và khai thác triệt để các lợi thế của mình trong mọi hoạt động huy động vốn cũng như sử dụng vốn.
1.1.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1.1.3.1.CƠ CẦU TỔ CHỨC
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai gồm 21 phòng ban, 11 phòng giao dịch trong đó: 03 phòng giao dịch loại 1, 08 phòng giao dịch loại 2. Đến nay Quỹ tiết kiệm số 43, 48, 65 và 68 đã chuyển đổi thành phòng giao dịch.
Chi nhánh có một Giám đốc, hai Phó giám đốc công tác tại Chi nhánh Hoàng Mai và 117 lao động chính thức và 18 lao động ngắn gọn công tác tại chi nhánh, các phòng và điểm giao dịch.

Sơ đồ 01 : Sơ đồ tổ chức của NHTMCP công thương Việt Nam
chi nhánh Hoàng Mai

Ban giám đốc: Gồm một giám đốc và hai phó giám đốc.
Giám đốc ngân hàng là người đứng đầu, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và của ngân hàng cấp trên. Giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.
Giám đốc có quyền phân công, uỷ quyền cho các phó giám đốc giải quyết và ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của mình.
Ban giám đốc điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch tháng, quý, năm theo quy định của ngân hàng cấp trên.
Phó giám đốc là người trợ giúp công việc của Giám đốc, phụ trách điều hành một số nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các nghiệp vụ được phân công.
Trưởng phòng có trách nhiệm tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về trách nhiệm của người đứng đầu phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng phụ trách.
Các phòng ban khác: Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng làm nhiệm vụ tham mưu, quản lý, giám sát, điều hành và triển khai các chính sách về tiền tệ, tín dụng của Chi nhánh theo chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và theo định hướng của NHNN Việt nam. Các phòng ban :
- Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Phòng Khách hàng Cá nhân
- Tổ thẻ
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Điện toán
- Phòng Tổng hợp
- Phòng Quản lý rủi ro
- Phòng Kế toán
- Phòng Tiền tệ kho quĩ
- Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ
Và các đơn vị trực thuộc khác như phòng giao dịch, quĩ tiết kiệm có chức năng thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng như : hoạt động huy động vốn, cho vay vốn, thanh toán…Ngoài ra, còn cung cấp và xử lý thông tin liên quan đến nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin và thực hiện giao dịch cho khách hàng, chịu trách nhiệm quản lý và xử lý yêu cầu của khách hàng.
1.1.4.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
1.1.4.1.CHỨC NĂNG
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Chi nhánh Hoàng Mai có chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng nhằm sử dụng hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn, tài sản khác để thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh “An toàn – Hiệu quả - Hiện đại và Tăng trưởng bền vững” và hoàn thành sứ mệnh “Là Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống”.
1.1.4.2.NHIỆM VỤ
Huy động vốn từ tiền gửi của cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn bằng đồng nội tệ và ngoại tệ, từ nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức như : Tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm tích lũy ....Ngoài ra, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu..
Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VND và ngoại tệ. Tài trợ xuất, nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài, cho vay tài trợ, uỷ thác và các hiệp định tín dụng khung Thấu chi, cho vay tiêu dùng. Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và quốc tế Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế.
Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán.
Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu. Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A). Chuyển tiền trong nước và quốc tế Chuyển tiền nhanh Western Union. Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc. Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM, Chi trả Kiều hối…
1.1.5.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai hoạt động dưới mô hình ngân hàng chi nhánh cấp một của Ngân hàng Công thương Việt Nam.
 Được thành lập theo quyết định số 269 HĐQT – NHCT1 ngày 6 tháng 11 năm 2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
 Đại diện theo uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, có con dấu riêng, có bảng cân đối kế toán.
 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai trực tiếp hoạt động ngân hàng theo uỷ quyền của tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Sự cạnh tranh của các Ngân hàng diễn ra hết sức gay gắt.
Khi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, không ít hacker tấn công vào thẻ tín dụng đánh cắp thông tin, gây tổn thất cho chủ thẻ và từ đó dẫn đến sự mất lòng tin của khách hàng đối với Ngân hàng.
2.6.3.2. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN
Những chính sách của Ngân hàng nhằm cải thiện tình hình biến động về cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng chưa thực sự hiệu quả, chỉ góp phần giảm bớt ảnh hưởng của tình trạng trên.
Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ tín dụng còn khắt khe chưa có đánh giá sát thực về khách hàng và linh hoạt trong quá trình cấp tín dụng khiến nhiều khách hàng có tâm lý ngại đến Ngân hàng xin vay vốn, mà chấp nhận vay nóng ở ngoài với lãi suất cao cho nhanh.
Công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ chưa thật sự chuyên nghiệp,
CHƯƠNG III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
3.1.KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Tăng cường tổ chức các khoa học ngắn hạn, các lớp huấn luyện về thẩm định dự án đầu tư, tổ chức trao đổi kinh nghiệm với cá đối tác ngân hàng khác trong và ngoài nước, bên cạnh đó tổ chức đào tạo trên các lĩnh vực chuyên môn khác, có những buổi trao đổi kinh nghiệm về các ngành nghề đặc thù.
Trong thời kỳ kinh tế suy thoái cần tăng cường hoạt động của bộ phận phòng ngừa rủi ro, đẩy mạnh về nghiệp vụ và hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro.
Tăng cường nhân sự cho Tổ thẻ, chăm sóc khách hàng, bảo trì bảo dưỡng máy ATM.
3.2.KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ TRƯỜNG
Theo em, vấn đề cho sinh viên đi thực tập thực tế cần xem xét lại về thời gian. Nên tránh thời điểm Tết Nguyên Đán vì đây là thời điểm các Ngân hàng rất bận rộn sẽ không có thời gian hướng dẫn sinh viên một cách tận tình và tránh tâm lý nghỉ Tết của sinh viên.
Ngoài ra tránh gián đoạn thời gian cho sinh viên khi nghỉ tết. Thời điểm ngoài Tết, theo phong tục, tín ngưỡng thì mọi người nghỉ để đi Lễ đầu năm, nên tình trạng sinh viên bị gián đoạn khoảng 2 tuần lễ là khó tránh khỏi.
Về vấn đề cấp giấy giới thiệu thực tập, có thể ban hành Mẫu chung, sinh viên có thể tự kê khai thông tin và lấy dấu Nhà trường. Tránh tình trạng như bản thân em khi gặp rắc rối trong việc tự liên hệ thực tập, đến trường xin đổi giấy giới thiệu thực tập cũng gặp phải một số khó khăn khi cán bộ thường trực tại VP-Khoa đi vắng.
Em rất mong nhà trường sẽ có kế hoạch thực tập cho sinh viên các khóa sau phù hợp hơn.

KẾT LUẬN
Thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai đã giúp em thấy được quy trình làm việc của một cán bộ trong ngân hàng. Các cán bộ làm việc luôn tuân theo một trình tự, quy trình nhất định và tuân thủ nghiêm ngặt đúng với quy định của pháp lý, thái độ làm việc nghiêm túc và thân thiện. Qua sự quan sát trong quá trình thực tập em nhận thấy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai kinh doanh khá thành công, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Thầy giáo PGS.TS Thái Bá Cẩn và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong ngân hàng giúp em có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của Ngân hàng và hiểu rõ hơn những lý luận mình được trang bị trong nhà trường. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các cô, chú, anh chị đang công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai để em có thể rút kinh nghiệm trong Luận Văn Tốt Nghiệp của mình. Em xin gửi lời Thank sâu sắc tới Thầy Thái Bá Cẩn và các cô chú, anh chị cán bộ trong Chi nhánh Hoàng Mai đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cung cấp cho em những số liệu cần thiết trong quá trình thực tập giúp em hoàn thành bài Báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI - 2 -
1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI - 2 -
1.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG - 2 -
1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 2 -
1.1.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - 3 -
1.1.3.1.CƠ CẦU TỔ CHỨC - 3 -
1.1.3.2.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - 5 -
1.1.4.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ - 6 -
1.1.4.1.CHỨC NĂNG - 6 -
1.1.4.2.NHIỆM VỤ - 6 -
1.1.5.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - 7 -
CHƯƠNG II: NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HOÀNG MAI - 8 -
2.1.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN - 8 -
2.2.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN - 12 -
2.3.CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC - 15 -
2.3.1.HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN - 15 -
2.3.2.HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ KHO QUỸ - 15 -
2.3.3.CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC - 16 -
2.4.TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÒNG NGỬA RỦI RO - 16 -
2.5.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - 17 -
2.6.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - 17 -
2.6.1.THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - 17 -
2.6.2.HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC - 18 -
2.6.3.NGUYÊN NHÂN - 19 -
2.6.3.1. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN - 19 -
2.6.3.2. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN - 19 -
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC - 20 -
3.1.KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI - 20 -
3.2.KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ TRƯỜNG - 20 -
KẾT LUẬN - 21 -


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 01 : Sơ đồ tổ chức của NHTMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai - 4 -
Bảng 02 : Tình hình huy động vốn năm 2008, 2009, 2010./. - 10 -
Bảng 03: Tình hình cho vay năm 2008, 2009, 2010./. - 13 -
Bảng 04: Tình hình nợ quá hạn 2008, 2009, 2010./. - 16 -


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top