daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH QUỐC TẾ G&M
1.1. Thông tin về công ty TNHH Quốc tế G&M
Công ty TNHH quốc tế G&M được thành lập từ năm 2003, hoạt động theo
giấy phép kinh doanh số 0103018585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23
tháng 7 năm 2003.
Địa chỉ:
- Hà Nội: Số 20, ngõ 292, Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Số điện thoại: 0435562096
- Hồ Chí Minh: Biệt thự 20.11C Kỳ Đồng, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0839325951
Tên giao dịch quốc tế: G&M International Inc
Mã số thuế: 0101664328
Số tài khoản: 111.2006.4943.011 Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ
thương Việt Nam Techcombank
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Quốc tế G&M
1.2.1. Chức năng của công ty
Công ty là nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm: hương liệu thực phẩm
công nghiệp nhập khẩu chất lượng cao, hương thực phẩm và hương công nghiệp của
các hãng danh tiếng trên thế giới, các loại nước ép hoa quả nhiệt đới cao cấp, là nhà
cung cấp cho các nhà sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, sữa chua chất lượng cao tại
Việt Nam.
1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị 7 khóa VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, công ty đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu
sau:
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước.

- Chấp hành mọi quy định, các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tiền vốn, tài sản
và nộp ngân sách theo quy định.
- Đẩu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn
tay nghề, đặc biệt đội ngũ nhân viên thị trường.
- Tăng cường đầu tư chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản
phẩm, bảo vệ môi trường.
- Bảo vệ uy tín của công ty, thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo
vệ môi trường.
- Thực hiện phân phối theo lao động, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao
động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 2
BAN GIÁM ĐỐC
▪ Tổng giám đốc
▪ Phó tổng giám đốc
BỘ PHẬN HÀNH
CHÍNH - NHÂN
SỰ
PHÒNG
NHÂN
SỰ
PHÒNG
TÀI
CHÍNH
KẾ
TOÁN
BỘ PHẬN KINH
DOANH
PHÒNG
KẾ
HOẠCH

DỰ ÁN
PHÒNG
XUẤT
NHẬP
KHẨU
PHÒNG
DỊCH VỤ
KHÁCH
HÀNG
BỘ PHẬN SẢN
XUẤT
PHÒNG
R&D
NHÀ
MÁY
Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế
Công ty kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để trở thành một trong những
nhà sản xuất hương liệu hàng đầu tại Việt Nam, sánh vai với các công ty sản xuất
hương liệu hàng đầu trên thế giới.
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Quốc tế G&M
Công ty đã thiết lập được một bộ máy tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống
dưới với những quy định rõ ràng các nhiệm vụ và chức năng cho từng phòng ban.
Cụ thể cơ cấu hoạt động của Công ty bao gồm: Ban giám đốc, Bộ phận hành chính –
nhân sự, Bộ phận kinh doanh.
Sơ đồ 1. Bộ máy tổ chức công ty TNHH quốc tế G&M
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Quốc tế G&M năm 2013)
1.4. Cơ sở vật chật kĩ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế
G&M
Công ty TNHH quốc tế G&M là một doanh nghiệp thương mại năng động với
hơn 10 năm thành lập và hoạt động , có chỗ đứng nhất định trên thị trường kinh

doanh mặt hàng hóa chất – hương liệu tại Việt Nam. G&M là nhà cung cấp hương
liệu chuyên nghiệp với mạng lưới khách hàng lớn và rộng khắp cả nước.
- Nguồn vốn:
Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng )
Cơ cấu sở hữu: Nhà Nước: 0%; Cổ đông trong và ngoài công ty: 100%
- Nguồn nhân lực:
Công ty TNHH quốc tế G&M có đa số nhân viên tốt nghiệp Đại Học, Cao
Đẳng. Công ty có tất cả 52 nhân viên rất năng động và nhiều kinh nghiệm, thích ứng
Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 3
Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế
nhanh với môi trường, có trình độ lao động và tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm
cao, đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng.
- Cơ sơ vật chất kĩ thuật:
Công ty hiện đang có nhà máy Duyệt Dương- Phú Hòa- Lương Tài- Bắc Ninh
với hệ thống dây chuyền máy móc theo tiêu chuẩn ISO 9000-2008.
Là công ty nhập khẩu, với sự hiện đại hoá của các thủ tục Hải quan Xuất nhập
khẩu, công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng hiện đại phục vụ công
việc(nhận và gửi hồ sơ xuất nhập khẩu, làm thủ tục liên quan nghiệp vụ xuất nhập
khẩu, ). Tất cả nhân viên trong công ty đều được trang bị máy tính hiện đại, nhân
viên cấp cao được chu cấp máy tính xách tay đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho
từng nhân viên. Bên cạnh đó, còn có 3 kho dự trữ, 1 kho ở Hà Nội, 1 kho ở Bắc Ninh
và 1 kho ở TP.Hồ Chí Minh. Bên trong các kho đều được trang bị hệ thống camera,
máy tính đảm bảo hàng hoá được chính xác, hiện đại, hạn chế thất thoát. Ngoài ra, để
việc vận chuyển được lưu thông thông suốt, công ty đã đầu tư thêm 2 chiếc xe tải loại
vừa để phục vụ việc vận chuyển hàng hoá. Hiện nay nhà xưởng của công ty đang đầu
tư nhập khẩu từ nước ngoài về một hệ thống dây chuyền phối trộn hương liệu hiện đại
nhất hiện nay trên thế giới nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng và nâng cao
sức cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.
- Mạng lưới kinh doanh:
Do thị trường hương liệu là một thị trường trung gian nên công ty xác định sẽ

tập trung chủ yếu ở các vùng có các nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm, hóa mĩ
phẩm. Hiện nay, công ty TNHH Quốc tế G&M có hai chi nhánh tại hai thành phố lớn
là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là hai đại lý phân phối. Tại hai thành phố lớn này, thị
trường rất năng động và đầy tiềm năng, nơi thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong
lĩnh vực hương liệu thực phẩm và hóa mĩ phẩm. Tại TP Hồ Chí Minh, hiện tại mới có
văn phòng chi nhánh đại diện, song nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường miền Nam công
ty đang có dự định thuê nhà máy tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng
nhanh nhất, tốt nhất các sản phẩm tới khách hàng kịp thời.
Sau 10 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH quốc tế G&M đã có
những thành tựu kinh doanh đáng kể và vị trí nhất định trên thị trường kinh doanh
mặt hàng hương liệu thực phẩm tại Việt Nam.
Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 4
Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M
2.1. Chế độ, chính sách, phương pháp quản lý các nguồn lực của công ty TNHH
Quốc tế G&M
2.1.1. Chính sách quản lý nhân lực
• Chính sách tuyển dụng:
Công tác tuyển dụng được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược
phát triển kinh doanh của công ty, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế
hoạch hàng năm. Nguyên tắc tuyển dụng được thông báo công khai nhằm bảo đảm
tính công bằng, cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình
tuyển dụng của công ty. Đối tượng tuyển dụng sẽ căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng
năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động. Phương pháp tuyển
dụng được công ty áp dụng hình thức thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực
tiếp. Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của công ty và trên phương tiện
thông tin đại chúng. Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập
sinh với mục tiêu tạo cơ hội cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm việc
chuyên nghiệp tại công ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn.
• Chính sách lương, thưởng

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top