Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By pns_gtvt
#972746 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
Ô nhiễm không khí ở đô thị trên thế giới có nguồn gốc từ hoạt động sản
xuất trong công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và các hoạt động sống
khác của người dân đô thị, trong đó ô nhiễm không khí do hoạt động của giao
thông là lớn nhất, chiếm khoảng 70% . Hoạt động giao thông vận tải đóng
góp 95% lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và khí thải từ các loại xe
cơ giới là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất và nguy hại nhất tại các đô
thị [2]. Những yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí do phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ chủ yếu là bụi, tiếng ồn, SO2, CO2, CO, NOx, VOCs,
CxHy,khác, trong đó có nhiều chất gây hại đối với sức khỏe và môi trường
như các hợp chất thơm đa vòng (PAH), các chất BTEX (gồm benzen, toluen,
etylbenzen, xylen). BTEX được biết là độc hại và ảnh hưởng đến ADN và
đóng góp tích cực vào các phản ứng quang hóa [2]. Chẳng hạn, Benzen có thể
thải trực tiếp vào môi trường không khí từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn
của xăng trong xe cũ, hay từ sự bay hơi của xăng trong những thùng nhiên
liệu và trạm xăng. Benzen cũng được hình thành và phát thải vào không khí
khi đốt cháy một phần của các thành phần nhiên liệu phức tạp hơn.
Số lượng xe cộ gia tăng nhanh chóng ở các thành phố lớn của Việt
Nam trong những năm gần đây. Trong 10 năm qua, số lượng trung bình xe
gắn máy, phương tiện chủ yếu ở Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 15% mỗi
năm [2]. Điều này dẫn đến tắc nghẽn giao thông dẫn đến làm tăng khí thải
ô nhiễm không khí trong thành phố. Hiện nay, các thiết bị kiểm soát khí
thải không được sử dụng phổ biến, đặc biệt là đối với xe máy. Có thể dự
đoán rằng số lượng lớn xe máy không được bảo dưỡng và bảo dưỡng kém
có thể làm phát thải một lượng lớn sản phẩm cháy không hoàn toàn như
hydrocarbons, bao gồm BTEX, và carbon monoxide (CO)…vào trong
không khí.
Con người bị phơi nhiễm BTEX sẽ gây ra các kích thích ở da và các
giác quan; gây suy yếu hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến hệ thống
hô hấp. Phơi nhiễm lâu dài với các chất ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến gan,
thận và máu. Theo tổ chức Bảo vệ Môi trường của Mỹ ( USEPA) , mặc dù cơ
chế tác động của benzen đối với sức khỏe cộng đồng chưa rõ ràng nhưng
benzen có liên quan đến việc tăng tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu và tạo khối u.
Hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều số liệu và các nghiên cứu về
BTEX . Do đó việc nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí sẽ
giúp đề xuất các giải pháp làm giảm ô nhiễm BTEX trong không khí, bảo vệ
sức khỏe người dân sống trong các khu vực bị ô nhiễm là một việc cần thiết.
Với mục đích trên , tui chọn đề tài nghiên cứu : “Nghiên cứu đặc điểm ô
nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ – Đê La Thành”
Nội dung nghiên cứu gồm :
- Thiết lập bản đồ lấy mẫu và thực hiện lấy mẫu khí để xác định nồng
độ BTEX trong môi trường không khí tại khu vực nút giao thông
Giảng Võ – Đê La Thành, thành phố Hà Nội.
- Đánh giá đặc điểm ô nhiễm BTEX trong môi trường không khí tại
khu vực nút giao thông Giảng Võ – Đê La Thành, thành phố Hà
Nội.
- Trên cơ sở số liệu xác định nồng độ BTEX trong môi trường không
khí ở khu vực nghiên cứu, tính toán và đánh giá nguy cơ rủi ro của
BTEX đến sức khỏe người dân sống trong khu vực này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018542
richboy đã viết:Không tải được ad ơimình vẫn tải ngon
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement