By nicho_las16
#708380 Và học TA SP thì có thể làm trong các công ty được không?
By nguyen_thu1611
#708392 Học tiếng anh Phiên dịch vẫn có khả năng dạy học nhưng là dạy thêm còn dạy trong trường thì chắc không được. Học tiếng anh SP thì vẫn có thể làm việc trog các công ty nhưg sẽ fải học thêm cả ngành khác nữa bạn à.
Vì không công ty nào tuyển người có bằg tiếng anh không đâu. Tiếng anh chỉ là cái đi kèm thui.
^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement