phung20062007

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI NÓI ĐẦU

Sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường và nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã khiến cho các doanh nghiệp có một cái nhìn mới trong hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây những người có vốn thì thành lập công ty đầu tư sản xuất, thương mại mà không có sự tìm hiểu thị trường nghiêm túc. Những kiến thức mình cần có để có thể tồn tại và làm ăn có lợi nhuận. Cho nên các công ty có qui mô nhỏ ra đời chưa được người ta biết đến thì đã nhanh chóng phá sản. Ngay cả các công ty lớn có nguồn vốn hùng mạnh nhưng không thích ứng với thị trường cũng có những kết cục tương tự. Bây giờ các doanh nghiệp đã đổi mới và tiếp thu được những cách kinh doanh như nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi đầu tư, kết hợp các khâu trong quá trình đưa sản phẩm ra ngoài thị trường sao cho hiệu quả nhất mà ít chi phí nhất hay các chương trình quảng cáo rầm rộ, các chương trình khuyến mãi để thu hút, lôi kéo khách hàng,… Tất cả những sự thay đổi này là phù hợp với thị trường thế nhưng làm sao để nó có hiệu quả và nếu doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm đặc biệt ít quảng cáo như sản phẩm tiêu dùng thì làm sao để có thể cạnh tranh. Với những kiến thức đã học từ nhà trường và học hỏi từ các môi trường khác, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài:“Hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng’’ làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với mong muốn tìm hiều thực trạng công tác bán hàng tại công ty so sánh nó với những gì đã học để có nhìn thực tế hơn cho công việc sau này. Và cũng nêu lên những suy nghĩ của mình để hoàn thiện công tác bán hàng dưới sự hướng dẫn của ThS. Bùi Thanh Huân và sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong công ty nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

v Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài:

Mục tiêu: Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý luận về công tác bán hàng. Vận dụng cơ sở lí luận để phân tích hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng. Trên cơ sở lí luận và nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những hạn chế còn tồn động để đưa ra các giải pháp khắc phục và phát triển phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu lí luận về nội dung liên quan đến xây dựng công tác bán hàng. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty và thực trạng công tác bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng. Xây dựng các căn cứ để đưa ra các giải pháp cho đề tài.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng: tập trung nghiên cứu về công tác tổ chức bán hàng của công ty. Tập trung nghiên cứu về các hoạt động được xem là hiệu quả nhất trong việc tăng doanh thu, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường trong giai đoạn 2011-2013.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài đi sâu nghiên cứu về hoạt động bán hàng của công ty trên thị trường Đà Nẵng trong giai đoạn 2007-2009 và phân tích để tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng trên thị trường này. Đề tài chủ yếu sử dụng các số liệu được thu thập từ năm 2007-2010, phương hướng và các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2013.

Bố cục của đề tài:

Chuyên đề gồm 3 phần:

Chương 1 : Cơ sở lý luận về công tác bán hàng

Chương 2 : Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác bán hàng của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng

Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top