Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Quentin
#666499

Download Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở công ty du lịch Công đoàn Giáo dục miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ đẦU. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
2. Mục đích nghiên cứu. 1
3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
4. Phương pháp nghiên cứu. 2
5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 2
CHƯƠNG 1. 3
CƠSỞLÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH. 3
DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 3
1.1. Tổng quan vềloại hình du lịch nghỉdưỡng. 3
1.1.1. Khái niệm loại hình du lịch nghỉdưỡng. 3
1.1.2. Phân loại du lịch nghỉdưỡng. 3
1.1.2.1. Căn cứvào nhu cầu đi du lịch của du khách. 3
1.1.2.2. Căn cứvào đặc điểm địa lý của điểm du lịch. 4
1.1.3. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng. 5
1.1.3.1. Nhu cầu của khách đi nghỉdưỡng. 5
1.1.3.2. Xu hướng phát triển loại hình du lịch nghỉdưỡng ởViệt Nam. 5
1.2. Vận dụng lý thuyết quản trịchiến lược vào định hướng phát triển loại
hình du lịch nghỉdưỡng. 6
1.2.1. Chiến lược kinh doanh du lịch. 6
1.2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh du lịch. 6
1.2.1.2. Các chiến lược kinh doanh trong du lịch nghỉdưỡng. 7
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 9
1.2.2.1. Môi trường vĩmô. 9
a. Môi trường quốc tế. 10
b. Môi trường trong nước. 10
1.2.2.2. Môi trường vi mô. 10
1.2.2.3. Môi trường nội bộ. 12
1.2.3. Công cụxây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. 13
CHƯƠNG 2. 14
THỰC TRẠNG KINH DOANH DU LỊCH NGHỈDƯỠNG. 14
TẠI CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN GIÁO DỤC. 14
2.1. Sơlược vềcông ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 14
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 14
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà hoạt động của doanh nghiệp. 14
2.1.3. Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban trong doanh nghiệp15
2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp. 16
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp. 18
2.2. Thực trạng kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 19
2.2.1. Thịtrường khách du lịch nghỉdưỡng và sản phẩm chủyếu. 19
2.2.1.1. Thịtrường du khách nghỉdưỡng. 19
2.2.1.2. Những chương trình du lịch nghỉdưỡng tiêu biểu. 20
2.2.1.3. Giá tour nghỉdưỡng. 20
2.2.2. Hoạt động quảng bá, bán và tiếp thịdu lịch nghỉdưỡng. 20
2.2.3. Hoạt dộng tổchức tour du lịch nghỉdưỡng. 22
2.2.3.1. Vềmặt điều hành tour. 22
2.2.3.2. Vềmặt hướng dẫn du lịch. 22
2.2.3.3. Về điều động hay thuê xe ô tô. 24
2.2.3.4. Vềchất lượng phục vụkhách du lịch nghỉdưỡng. 25
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng
tại công ty du lịch Công đoàn Giáo dục. 25
2.2.4.1. Các nhân tốthuộc môi trường vĩmô. 25
2.2.4.2. Các nhân tốthuộc môi trường vi mô. 28
2.3. đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch
Công đoàn Giáo dục. 29
2.3.1. điểm mạnh. 30
2.3.2. điểm yếu. 31
2.3.3. Cơhội. 32
2.3.4. Thách thức. 33
2.4. Hình thành chiến lược kinh doanh du lịch nghỉdưỡng tại công ty du lịch
Công đoàn Giáo dục qua ma trận SWOT. 35
CHƯƠNG 3. 37
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LOẠI HÌNH. 37
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Ở CÔNG TY DU LỊCH CÔNG đOÀN. 37
3.1. Phương hướng kinh doanh giai đoạn 2011-2015. 37
3.1.1. Phương hướng kinh doanh. 37
3.1.2. Mục tiêu kinh doanh. 38
3.2. Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới. 38
3.2.1. Giải pháp 1: Quảng bá và tiếp thị sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 39
3.2.2. Giải pháp 2: Mở rộng hay liên kết các chi nhánh dulịch. 39
3.2.3. Giải pháp 3: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 40
3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tour nghỉ dưỡng. 41
3.2.5. Xây dựng chiến lược giá cạnh tranh. 42
3.3. Kiến nghị. 42
KẾT LUẬN. 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 45
PHỤ LỤC. 46++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ñối tác kinh doanh khác.
 Bộ phận thiết kế và ñiều hành: triển khai các chươg trình tour do bộ phận tiếp
thị tìm hiểu và khai thác. Lập kế hoạch cho các công việc liên quan ñến việc
thực hiện các chương trình du lịch như ñăng ký chỗ trong khách sạn, nhà
hàng…Ký kết hợp ñồng với các nhà cung cấp dịch vụ như hàng không, khách
sạn…Theo dõi quá trình thực hiện chương trình du lịch.Phối hợp bộ phận kế
toán thực hiện hoạt ñộng thanh toán khách hàng và doanh nghiệp.
 Bộ phận kế toán và thủ quỹ: thực hiện công việc tài chính kế toán của công ty
như ghi chép chi tiêu, theo dõi và phản ánh tình hình sử dụng vốn, tài sản của
doanh nghiệp. theo dõi thị trường kiểm kê tình hình hoạt ñộng các tour, doanh
thu, chi phí và lãi lỗ của doanh nghiệp qua từng quý.
2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp
Với ñội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, ñã tiếp xúc và có nhiều mối quan
hệ trong công việc, công ty ñã từng bước ñi lên và hoạt ñộng mạnh nhiều bộ phận trong
lĩnh vực lữ hành như: hoạt ñộng nội ñịa, hoạt ñộng inbound, outbound, kiêm nhiệm
Khóa luận tốt nghiệp 17 GVHD: Nguyễn Hoàng Long
SVTH: Nguyễn Minh Tâm Lớp : 07DQLH
kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp ñồng, trung gian ñại lý bán vé máy bay,
tàu hỏa, tàu thủy.
Sự năng nổ trong công việc, lấy khách hàng làm hàng ñầu, làm hài lòng khách
hàng là sự thành công của công ty có thể giúp công ty tăng cường mối quan hệ giữa
công ty và khách hàng.Công ty luôn ñi sâu và tìm hiểu, nghiên cứu và thiết kế những
chương trình tour phù hợp với ñối tượng khách của mình.
Công ty tổ chức thực hiện những tour tham quan du lịch trọn gói cho khách
ñoàn, gia ñình, nhóm…ñến những ñịa ñiểm tham quan có thể do yêu cầu của khách
hay công ty thiết kế với mức gia phù hợp cho họ.
Tổ chức các hoạt ñộng dã ngoại học tập cho các ñơn vị trường học, hoạt ñộng
nhó teambuilding cho các ñơn vị công ty.
Chương trình tour của công ty rất ña dạng, sự kết hợp và sắp xếp hợp lý dựa trên yếu tố
khách, nhu cầu, tâm lý….Bao gồm:
- Tour của công ty thiết kế
- Tour xuyên việt
- Tour theo yêu cầu của khách,tour quốc tế.
Một số tour cơ bản:
Tour nội ñịa:
TP HCM – MỸ THO
TP HCM – VŨNG TÀU
TP HCM – ðÀ LẠT
TP HCM – NHA TRANG – ðÀ LẠT
TP HCM – NINH CHỮ - ðÀ LẠT
TP HCM – CẦN THƠ
TP HCM – PHAN THIẾT
TP HCM – NHA TRANG
TP HCM – ðÀ NẴNG – HUẾ
TP HCM – HÀ NỘI – SAPA – HẠ LONG
TP HCM – PHÚ QUỐC
Khóa luận tốt nghiệp 18 GVHD: Nguyễn Hoàng Long
SVTH: Nguyễn Minh Tâm Lớp : 07DQLH
Tour outbound
VIETNAM- THAILANND
VIETNAM-SINGAPORE
VIETNAM-CAMPUCHIA….
2.1.5. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh du lịch của doanh nghiệp
Bảng 2.1 – Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty giai ñoạn 2008-
2010
ðơn vị: VNð
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Doanh thu 1.156.013.828 1.411.374.727 2.063.094.975
Giá vốn hàng bán 1.091.037.598 1.289.749.862 1.741.546.066
Lợi nhuận gộp 64.976.230 121.624.865 321.548.909
Chi phí 34.931.875 23.902.545 47.501.566
Lợi nhuận trước
thuế 30.044.355 97.722.320 275.956.655
Thuế thu nhập 8.412.419 27.362.249 68.989.164
Lợi nhuận sau thuế 21.631.936 70.360.071 206.967.491
Bảng 2.2 - Kết quả tài chính của công ty giai ñoạn 2008-2010
ðơn vị tính: VNð
STT CHỈ TIÊU 2008 2009 2010
1 Doanh thu 1.156.013.828 1.411.374.727 2.063.094.975
2 Vốn nhà
nước
3.016.940.253 3.016.940.253 3.016.940.253
3
Lợi nhuận kế
toán trước
thuế
30.044.355 97.722.320 275.956.655
Khóa luận tốt nghiệp 19 GVHD: Nguyễn Hoàng Long
SVTH: Nguyễn Minh Tâm Lớp : 07DQLH
4 Lợi nhuận
sau thuế
21.631.936 70.360.071 206.967.491
5
Tỷ suất lợi
nhuận sau
thuế/ Vốn
nhà nước
0.72% 2.33% 6.86%
6
Thu nhập
bình quân
người lao
ñộng/ tháng.
2.329.000 1.594.000 3.166.000
 Nhận xét:
Nhìn bảng số liệu trên ta có thể thấy trong ba năm qua tình hình hoạt ñộng kinh
doanh của công ty du lịch Công ñoàn có bước thay ñổi rõ rệt. Tình hình hoạt ñộng của
công ty có sự ñi lên ñáng kể xét về doanh thu năm 2008 là 1.156.013.828, năm 2010 là
2.063.094.975 tỉ lệ tăng 44% có mức vượt bậc cao. Có thể trong thời gian qua công ty
ñã có sự ñầu tư và chú ý cao về ngành du lịch nghỉ dưỡng của mình. Nguyên nhân có
thể: số lượng tour công ty bán ra nhiều hơn so với chỉ tiêu ñặt ra, hình thức sale tour
của nhân viên ñến với khách du lịch nhiều hơn giúp cho doanh thu công ty tăng lên, sự
nắm bắt thị hiếu du lịch của du khách ñi chơi nên có thể lôi kéo khách hàng ñến mua
tour công ty nhiều hơn.
2.2. Thực trạng kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng tại công ty du lịch Công ñoàn
Giáo dục
2.2.1. Thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng và sản phẩm chủ yếu
2.2.1.1. Thị trường du khách nghỉ dưỡng
Với ñối tượng chủ yếu là học sinh, giáo viên Du lịch Công ðoàn không chỉ thiết
kế những tour ñi tham quan học hỏi ñến các bảo tàng, kiến trúc lịch sử…trong nội bộ
thành phố. Công ty Du lịch Công ñoàn còn chủ yếu hướng ñến chương trình du lịch
nghỉ dưỡng cho khách hàng chủ yếu của mình. Khách ñi du lịch nghỉ dưỡng ñối với
Khóa luận tốt nghiệp 20 GVHD: Nguyễn Hoàng Long
SVTH: Nguyễn Minh Tâm Lớp : 07DQLH
công ty thường là giáo viên, cán bộ UBND, gia ñình, những khách lớn tuổi có xu
hướng ñi nghỉ ngơi. Chính vì lẽ ñó công ty ñã ñáp ứng và thiết kế những chương trình
tour nghỉ dưỡng phù hợp với từng thị trường khách khác nhau với những ñịa ñiểm
quen thuộc như: Nha Trang, Vũng Tàu, ðà Lạt, du lịch sinh thái vườn quốc gia Nam
Cát Tiên, Ninh Thuận……
2.2.1.2. Những chương trình du lịch nghỉ dưỡng tiêu biểu
Làm hài lòng khách hàng ñối với các công ty du lịch lữ hành là việc luôn ñược
ñặt hàng ñầu và ưu tiên. ðể có thể thực hiện ñược ñiều ñó các công ty phải có sự ñầu tư
và ñưa ra những chương trình tour nghỉ dưỡng thật khác biệt nổi trội hơn so với các
công ty khác. Xét cho cùng trên thị trường du lịch, các tour du lịch ñều có những nét
tương ñồng và có vài ñiểm khác về dịch vụ ở mỗi công ty ñưa ra. Nhưng với công ty
du lịch Công ñoàn, tour nghỉ dưỡng của mình phải gây ñược sự chú ý và quan tâm cùa
khách nghỉ dưỡng. Công ty ñưa ra những chương trình có sẵn chủ ñộng sale tour cho
khách, tư vấn cho khách những tour nghỉ dưỡng ñặc biệt hay thiết kế theo yêu cầu
khách tạo cho mình thế mạnh trong việc sale tour.
2.2.1.3. Giá tour nghỉ dưỡng
Giá là vấn ñề nhạy cảm ñối với khách ñi du lịch nghỉ dưỡng. ða số khách hàng
luôn chọn những chương trình tour nghỉ dưỡng với giá rẻ nhưng lại có chất lượng tốt
mà họ quan tâm ñến. Chính vì lẽ ñó có ñôi khi khách hàng chủ ñộng tìm ñến công ty lữ
hành mua tour yêu cầu với các dịch vụ họ cần, hay các công ty mới thành lập có thể
biết ñược ñiểm nhạy cảm ñó mà họ ñến và bán tour cho khách. Từ ñó, tạo ra thị trường
phá giá gây ra khó khăn cho các công ty khác. Nắm bắt ñược vấn ñề ñó, công ty du lịch
Công ñoàn ñã thiết lập và ñưa ra chính sách giá cả phù hợp cho khách ñi nghỉ dưỡng.
Giá cả tour nghỉ dưỡng của công ty ñưa ra dựa vào sự tham kháo giá trên thị trường
của các công ty lữ hành khác,sự chủ ñộng thuyết phục khách hàng trong giá cả tour
nghỉ dưỡng. ðối với...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement