Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By apolloofsun174
#913023 Download miễn phí Luận văn Lợi nhuận- Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH thương mại Dỵ Thành

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. Lợi nhuận-bản chất và vai trò của lợi nhuận 3

1.1.1. Khái niệm và bản chất của lợi nhuận 3

1.1.2. Vai trò của lợi nhuận 5

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 6

1.2.1. Các nhân tố khách quan 7

1.2.2. Các nhân tố chủ quan 9

1.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận 11

1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng số kinh doanh 12

1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 12

1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận giá thành toàn bộ 12

1.3.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu 13

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỴ THÀNH 14

2.1. Khái quát đặc điểm tình hình hoạt động kinh tế tài chính của công ty TNHH Thương mại Dỵ Thành 14

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 14

2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 15

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 15

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 18

2.2.1. Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn của công ty 18

2.2.2. Tình hình công tác tài chính kế toán 21

2.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỴ THÀNH 26

3.1. Một số thuận lợi và khó khăn của công ty 26

3.1.1. Thuận lợi 26

3.1.2. Khó khăn 26

3.2. Phương hướng phát triển công ty TNHH Thương mại Dỵ Thành 27

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại Dỵ Thành 27

3.3.1. Nhóm giải pháp 1 27

3.3.2. Nhóm giải pháp 2 28

3.3.3. Nhóm giải pháp 3 28

3.3.4. Nhóm giải pháp 4 28

3.3.4. Nhóm giải pháp 5 28

KẾT LUẬN 30
LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết và lí do chọn đề tài
Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau đã đòi hỏi các doanh nghiệp luôn tích luỹ để mở rộng và phát triển quy mô kinh doanh của mình. Lợi nhuận chính là điều kiện cần và đủ để thực hiện yêu cầu này. Lợi nhuận còn là nguồn tài chính quan trọng để nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp. Do đó, có thể nói lợi nhuận là mục tiêu sống còn đối với mọi doanh nghiệp, việc nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận đối với doanh nghiệp là yêu cầu bức thiết.
Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Thái Bá Cẩn cùng tập thể cán bộ phòng Tài chính Kế toán của Công ty, em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề lợi nhuận của Công ty và lựa chọn đề tài: “Lợi nhuận- một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành” làm đề tài luận văn.
2. Đối tượng nghiên cứu của luận văn:
Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về lợi nhuận, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận để vận dụng vào phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH TM Dỵ Thành. Qua đó tìm giải pháp để kiến nghị nâng cao lợi nhuận của công ty.
3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu:
- Phạm vi: Trong phạm vi cụ thể của công ty TNHH TM Dỵ Thành.
- Giới hạn: Do thời gian có hạn, luận văn mới đề cập tình hình hoạt động của công ty trong hai năm 2004 - 2005.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Để hoàn thành bài luận văn, ngoài các phương pháp truyền thống để nghiên cứu kinh tế như duy vật biện chứng, các phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp thống kê, em đã kết hợp với khảo sát số liệu thực tế và tham khảo ý kiến của các bác, các chú tại phòng tài chính kế toán của công ty TNHH TM Dỵ Thành.
5. Kết cấu luận văn:
Ngoài lời mở đầu và kết luận, bố cục luân văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát một số nội dung cơ bản về lợi nhuận trong doanh nghiệp.
Chương 2: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#933795 Mới thêm link download cho bạn đó
Hình đại diện của thành viên
By mongmong
#933796
tctuvan đã viết:Mới thêm link download cho bạn đó


Thank b nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement