Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhclub_vnn
#909134 Download miễn phí Đề án Một số vấn đề cải cách nền hành chính của Nhà nước ta
Trong lịch sử của dân tộc ta, nền hành chính quốc gia nước ta đ• đóng góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đánh thắng hai thế lực quân sự lớn là đế quốc Pháp và Mỹ. Để chiến thắng được kẻ xâm lược mạnh hơn ta về tiềm lực kinh tế và quân sự, nước ta đ• xây dựng được một nền hành chính vững mạnh, thích ứng với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Chính nền hành chính đó đ• là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang tiếp tục đổi mới đất nước một cách sâu sắc, toàn diện, trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Chúng ta cần tập trung xây dựng một nền hành chính hữu hiệu và hoạt động có hiệu quả, thích hợp với mọi điều kiện cụ thể của nước ta. Do yêu cầu đổi mới đất nước ngày một cao và đòi hỏi bức xúc của cuộc sống đối với nền hành chính công, hệ thống hành chính đ• được sửa đổi, bổ sung về thể chế, cơ cấu tổ chức, phong cách chỉ đạo, điều hành, đào tạo công chức và đặc biệt là chuyển dần sang cách quản lý chủ yếu bằng pháp luật mọi hoạt động đời sống x• hội. Nền hành chính nước ta cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần được cải cách như bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả bộc lộ những mặt yếu kém, bất cập về chất lượng và năng lực của bộ máy Nhà nước, dẫn đến những ách tắc, chậm trễ trong việc thực hiện các chương trình cải cách thuộc khu vực công cũng như trong việc quản lý x• hội một cách có hiệu quả. Nền kinh tế chỉ phát triển mạnh khi mà có một nền hành chính phát triển khoa học mà có một nền hành chính phát triển khoa học hiện đại, xuất phát từ tầm quan trọng của nền hành chính trong bài viết này em xin trình bày "Một số vấn đề cải cách nền hành chính của Nhà nước ta".
Phương pháp nghiên cứu đề án này là vận dụng lý luận đường lối của Đảng, những vấn đề thực tiễn về tình hình nền hành chính của Nhà nước ta, trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan đến cải cách nền hành chính và các nghị quyết trung ương Đảng để đưa ra vấn đề bức xúc rất quan trọng là: một số vấn đề về cải cách nền hành chính của Nhà nước ta.
Do còn nhiều hạn chế về thời gian và trình độ nên đề án không thể tránh khỏi những sai sót, nguồn tài liệu tham khảo và thông tin chưa được cập nhật.
tui xin chân thành Thank những nhận xét và góp ý cho đề án.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề án chia làm ba phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về cải cách nền hành chính
Phần II: Thực trạng bộ máy hành chính và cải cách nền hành chính ở nước ta.
Phần III: Những phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm cải cách nền hành chính ở nước ta.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970436 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement