Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dth_75
#748719 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Agibank chi nhánh Thăng Bình
Bao cao tốt nghiệp
GVHD: NguyểnThị Phương Chi
SVTH: Bùi Thị Mỹ Trâm
Lớp: TC-09
1.4.2. Đối với Ngân hàng..........................................................................................121.4.3. Đối với nền kinh tế..........................................................................................131.5. Các hình thức bảo lãnh ngân hàng .....................................................................141.5.1. Phân loại theo phương thức phát hành............................................................141.5.1.1. Bảo lãnh trực tiếp.........................................................................................141.5.1.2. Bảo lãnh đối ứng ..........................................................................................151.5.1.3. Đồng bảo lãnh ..............................................................................................161.5.1.4. Xác nhận bảo lãnh........................................................................................161.5.2. Phân loại theo mục đích bảo lãnh ...................................................................161.5.2.1. Bảo lãnh vay vốn .........................................................................................161.5.2.2. Bảo lãnh thanh toán .....................................................................................161.5.2.3. Bảo lãnh dự thầu ..........................................................................................161.5.2.4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng .......................................................................161.5.2.5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm ......................................................171.5.2.6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước (bảo lãnh tạm ứng) ..................................171.5.3. Phân loại theo đối tượng bảo lãnh ..................................................................171.5.3.1. Bảo lãnh trong nước.....................................................................................171.5.3.2. Bảo lãnh nước ngoài ....................................................................................171.5.4. Phân loại theo điều kiện thanh toán ................................................................181.5.4.1. Bảo lãnh có điều kiện...................................................................................181.5.4.2. Bảo lãnh vô điều kiện ..................................................................................181.5.5. Các loại bảo lãnh khác ....................................................................................191.5.5.1. Thư tín dụng dự phòng.................................................................................191.5.5.2. Bảo lãnh thuế quan.......................................................................................191.5.5.3. Bảo lãnh hối phiếu .......................................................................................191.5.5.4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.................................................................191.5. Các nhân tố tác động tới nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ...................................201.5.1. Nhân tố môi trường.........................................................................................201.5.2. Nhân tố khách hàng ........................................................................................211.5.3. Ngân hàng bảo lãnh ........................................................................................211.6. Rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.......................................................211.6.1. Mọi rủi ro của doanh nghiệp được bảo lãnh là rủi ro của ngân hàng .............211.6.2. Rủi ro tín dụng ................................................................................................221.6.3. Rủi ro hối đoái ................................................................................................22
Bảo lãnh Ngân hàng được coi là một trong những dịch vụ ngân hàng hiện đại. Nghiệp vụ này bắt đầu xuất hiện trên thế giới từ những thập niên 70. Nhờ những ưu điể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement