cay_la_gio_30

New Member
Download Tiểu luận Ứng dụng 6-Sigma trong kinh doanh ở Việt Nam miễn phíMục Lục
Phần I: Lời giới thiệu 1
Phần II: Tóm tắt cở sở lý thuyết 6-Sigma.2
I. Lịch sử hình thành 6-Sigma.2
I.1 6-Sigma không chỉ dùng cho sản xuất.2
II Sigma là gì.4
II.1 Cấp độ 6-Sigma.4
II.2 Một trường hợp kinh doanh không hiệu quả.5
II.3 Cải tiến quy trình.5
II.4 Các hệ thống đo lường thống kê.6
III Lợi ích 6-Sigma .6
III.1 Giúp giảm chi phí sản xuất6
III.2 Giúp giảm chi phí quản lý.6
III.3 Góp phần làm tăng sự hài lòng của khách hàng.7
III.4 Làm giảm thời gian chu trình .7
III.5 Giúp doanh nghiệp giao hang đúng hẹn.7
III.6 Giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất dễ dàng hơn.7
III.7 Góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong văn hoá công ty8
Phần III: Phương pháp 6-Sigma.9
I. Phương pháp DMAIC 9
I.1Define(D)_Xác định10
I.2 Measure(M)_Đo lường.10
I.3 Analyze(A)_Phân tích 11
I.4 Improve(I)_Cải tiến11
I.5 Contro(C)_Kiểm soát .11
II.Các công cụ chủ yếu khi triển khai 6-Sigma.12
Phần IV: Ứng dụng 6-Sigma trong kinh doanh ở Việt Nam.13
I.Ứng dụng 6-Sigma vào Việt Nam. 13
I.1 Sơ lược về công ty Ford Việt Nam .13
I.2 Thành tựu đạt được .14
I.3 Nhà máy lắp ráp 16
I.4 Nguồn nhân lực.17
I.5 Kết quả hoạt động kinh doanh .17
I.6 Ford Việt Nam áp dụng 6-Sigma vào kinh doanh.17
I.6.1 Trước khi áp dụng 6-Sigma.18
I.6.2 Quá trình áp dụng 6-Sigma.19
I.6.3 Kết quả dạt được.19
I.7 Nhận xét .20
II. Bài học kinh nghiệm.23
TÀI LIỆU THAM KHẢO .24

• Tham gia sâu rộng trong việc giải quyết vấn đề: Thu hút nhiều người hơn tham gia vào việc tìm ra các tác nhân và giải pháp cho các vấn đề.
• Chia sẻ kiến thức: Học hỏi và chia xẻ kiến thức dưới hình thức những ứng dụng tốt nhất (best practice) đã được kiểm chứng để gia tăng tốc độ cải tiến toàn diện.
• Thiết lập mục tiêu: Nhắm đến những mục tiêu vượt bậc, chứ không phải những chỉ tiêu “vừa khả năng”, vì thế công ty không ngừng nổ lực cải tiến.
• Các nhà cung cấp: Giá cả không là tiêu chí duy nhất để đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp mà năng lực tương đối của họ trong việc cung cấp một cách ổn định nguyên vật liệu có chất lượng trong thời gian ngắn nhất cũng được xem xét.
• Ra quyết định dựa trên dữ liệu: các quyết định được đưa ra dựa trên phân tích kỹ lưỡng các số liệu và thực tế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó tác động tiêu cực tới khả năng ra các quyết định nhanh của công ty. Ngược lại, bằng việc áp dụng thuần thục các nguyên tắc của qui trình DMAIC, những người ra quyết định có thể dễ dàng có số liệu mình cần hơn để đưa ra các quyết định chính xác.
Nhìn chung, việc áp dụng các chương trình Six Sigma sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lí, tăng cao sự hài lòng của khách hàng, giảm thiểu thời gian dư thừa trong chu trình, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, giúp mở rộng sản xuất.
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP CỦA 6-SIGMA
I. Phương pháp DMAIC :
Tiến trình DMAIC là trọng tâm của các dự án cải tiến qui trình Six Sigma. Các bước sau đây giới thiệu qui trình giải quyết vấn đề mà trong đó các công cụ chuyên biệt được vận dụng để chuyển một vấn đề thực tế sang dạng thức thống kê, xây dựnh một giải pháp trên mô hình thống kê rồi sau đó chuyển đổi nó sang giải pháp thực tế.

hình 1: 5 giai đoạn DMAIC
I.1 Define(D): Xác định
Xác định mục tiêu của các hoạt động cải tiến. Ở tầm vĩ mô trong các công ty, các mục tiêu này chính là mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư
(ROI) hay tăng thị phần. Ở quy mô phòng ban chức năng, các mục tiêu này có thể là năng suất hay hiệu quả hoạt động. Của một bộ phận sản xuất. Còn ở quy mô tác nghiệp cụ thể thì đó có thể là mục tiêu giảm tỷ lệ khuyết tật hay tăng số sản phẩm đầu ra đạt chất lượng…Để xác định các mục tiêu cho hoạt động cải tiến có thể dùng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để tìm kiếm các cơ hội có thể cải tiến.
I.2.Measure(M): đo lường
Đo lường hệ thống hiện hành. Cần thiết lập một hệ thống có đủ độ tin cậy cần thiết để giám sát hoạt động cải tiến đang được tiến hành để tiến tới mục tiêu. Bắt đầu bằng việc xác định vị trí hiện tại có thể sử dụng các phương pháp phân tích và mô tả dữ liệu nhằm dễ dàng nắm bắt vấn đề. Bước này gồm:
Xác định các yêu cầu được thực hiện có liên quan đến các đặc tính chất lượng thiết yếu.
Lập các sơ đồ qui trình liên quan đến các yếu tố đầu vào và đầu ra được xác định mà

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

thanhtoyz

Member
Re: Tiểu luận Ứng dụng 6-Sigma trong kinh doanh ở Việt Nam

Cho mình xin link download tài liệu này!

Thank mod.
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Ứng dụng 6-Sigma trong kinh doanh ở Việt Nam

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top