tctuvan

New Member
link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU 1. Tổng quan về quản lý chất lượng
Nguồn gốc của phong trào chất lượng xuất hiện từ thời Trung cổ châu Âu, nơi mà thợ thủ công đã bắt đầu tổ chức thành công đoàn mà lúc đầu được gọi là phường hội (Guild) ở cuối thế kỷ XIII.
Nghiệp đoàn chịu trách nhiệm đối với việc phát triển các quy tắc nghiêm ngặt cho các sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Uỷ ban kiểm tra thi hành các quy tắc của hàng hoá. Hàng hóa hoàn hảo (flawless) được đánh dấu bằng một dấu đặc biệt hay biểu tượng.
Thợ thủ công thường được đánh dấu một ký hiệu riêng trên hang hóa do họ sản xuất. Lúc đầu, việc đánh dấu này đã được sử dụng để theo dõi nguồn gốc của các mặt hàng bị lỗi. Nhưng qua thời gian, những ký hiệu này đã trở thành những nhãn hiệu thay mặt cho danh tiếng tốt của nghệ nhân.
Kiểm tra, đánh dấu và đánh dấu chủ - thợ thủ công phục vụ như một bằng chứng về chất lượng cho khách hàng trong suốt thời Trung cổ ở châu Âu. Cách làm này được vận dụng đến cuộc cách mạng công nghiệp đầu thế kỷ 19.
Cho đến đầu thế kỷ 19, sản xuất công nghiệp trên thế giới có xu hướng đi theo mô hình sự tinh xảo nghề nghiệp (craftsmanship). Thanh tra
sản phẩm được nhấn mạnh trong các nhà máy Vương quốc Anh bắt đầu xuất hiện từ những năm 1750s và phổ biến trong cuộc cách mạng công
nghiệp vào đầu thế kỷ XIX.
Trong đầu thế kỷ 19, sản xuất tại Hoa Kỳ có xu hướng đi theo mô hình Tinh xảo nghề nghiệp đã từng được sử dụng trong các quốc gia châu Âu. Trong mô hình này, chàng trai trẻ có thể học được một nghề có tay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top