beyeu_anhlove

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI NÓI ĐẦU


Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật của cả nước. Hà Nội có di tích lịch sử hình thành và phát triển gần 1000 năm. Hà Nội là nơi qui tụ nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là đầu mối giao thông nối với các tỉnh, các nước trong khu vực và toàn cầu. Với những lợi thế tự nhiên Hà Nội đã thực sự là trung tâm thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế từ nhiều thế hệ. Những năm gần đây, du lịch Hà Nội đã có sự tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên sự phát triển của du lịch Hà Nội chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Nhiều vấn đề đặt ra với ngành du lịch thủ đô như sau:
- Nhận thức về du lịch chưa thực sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành.
- Các chuyến tham quan Hà Nội và các vùng phụ cận còn đơn điệu, không mang rõ bản sắc, chất lượng phục vụ thấp, giá cả không tương xứng với chất lượng gần như là đặc điểm cố hữu của sản phẩm du lịch Hà Nội.
- Các tài nguyên chưa được nâng cấp, trùng tu cho phù hợp yêu cầu thu hút khách du lịch.
- Hệ thống đường xá đến các điểm du lịch còn rất bất cập, các hệ thống dịch dịch vụ ở các điểm du lịch còn thô sơ...
Để đạt được những mục tiêu trên chúng ta phải kết hợp hài hoà các yếu tố hợp tác quốc tế để gắn liền với thị trường quốc tế và thị trường trong nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau để phát triển một cách hài hoà. Trong sự nghiệp đó, ngành du lịch đóng vai trò là một ngành kinh tế tổng hợp.
Xuất phát từ đó, chuyên đề này được viết nhằm nêu lên thực trạng ngành kinh doanh du lịch Hà Nội để từ đó thấy được những mặt còn tồn tại, đề xuất ý kiến với hy vọng nhằm đóng góp một phần cho sự phát triển du lịch Hà Nội. Với phương pháp nghiên cứu chuyên đề là dựa trên cơ sở phân tích về lý luận, kiểm soát thực trạng để tìm ra những tồn tại và đề xuất ý kiến thì bản chuyên đề này ngoài lời nói đầu và kết luận gồm có hai phần chính:
Phần thứ nhất: Đánh gía thực trạng ngành kinh doanh du lịch Hà Nội
Phần thứ hai: Những giải pháp phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2010
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH KINH DOANH DU LỊCH HÀ NỘI
I. Về thị trường khách du lịch
1. Khách du lịch quốc tế
2. Khách du lịch nội địa
3. Đánh giía chung về thị trường khách du lịch
II. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch
1. Tình hình các cơ sở lưu trú, ăn uống
1.1. Các cơ sở lưu trú
1.2. Các cơ sở ăn uống
2. Tình hình vận chuyển khách du lịch
3. Hiện trạng các cơ sở vui chơi
III. Tình hình lao động trong kinh doanh lao động du lịch
IV. Hiện trạng về tổ chức quản lý
V. Hiện trạng kết cấu phục vụ phát triển kinh doanh du lịch
1. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
2. Kết cấu hạ tầng về điện
3. Về cấp thoát nước
4. Kết cấu hạ tầng bưu chính viễn thông
PHẦN THỨ HAI
NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010
I. Định hướng phát triển du liịch Hà Nội và những dự báo
1. Định hướng tổng quát
2. Các tính toán dự báo
3. Một số quan điểm phát triển du lịch Hà Nội
II. Phương hướng và những giải pháp phát triển du lịch Hà Nội từ nay đến 2010
1. Điều chỉnh và tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước về du lịch theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đa dạng hoá các loại hình, các thành phần kinh tế trong kinh doanh du lịch
2. Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần tập trung phát triển
3. Các lại hình du lich tập trung cần phát triển
4. Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch
5. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo
6. Đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch
III. Những kiến nghị
1. Với thành phố
2. Với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH KINH DOANH DU LỊCH HÀ NỘI

Sự hình thành và phát triển của du lịch Hà Nội gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam từ những năm đầu của thập kỷ 60. Trải qua các thời kỳ, nội dung hoạt động của mỗi thời kỳ có sự khác nhau.
Trong thời kỳ 1960 - 1975 các cơ sở hoạt động du lịch chủ yếu phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước, các nhà ngoại giao, các chuyên gia, thuỷ thủ... của các nước. Sau năm 1975 mới bước đầu tiếp cận với việc tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của mô hình và cơ chế hoá tập trung quan liêu, bao cấp. Từ năm 1986 hoạt động kinh doanh du lịch gắn với thời kỳ chuyển đổi mô hình và cơ chế kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mặc dù vậy hoạt động kinh doanh du lịch chỉ thực sự trở nên sôi động từ năm 1990, gắn liền với chính sách “ đa dạng hoá và đa phương hoá “ trong quan hệ quốc tế và kết quả của mười năm đổi mới nền kinh tế nói chung và Hà Nội nói riêng. Dưới đây sẽ đánh giá thực trạng kinh tế du lịch Hà Nội:
I. Về thị trường khách du lịch
1. Khách du lịch quốc tế
Trong những năm qua, cùng với những đà phát triển khách du lịch của cả nước, số lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng nhanh.
Năm 1992: 200.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 1995: 358.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 1996: 352.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 1997: 391.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 1998: 351.896 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 1999: 1.433.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Năm 2000: 2.600.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội
Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2001 đã có 301.729 lượt khách du lịch quốc tế của 155 nước đến Hà Nội. Nếu so với cùng kỳ năm 2000 tăng 55,5%. Xét về mục địch, có 283.122 người đến Hà Nội với mục đích du lịch, chiếm tỷ lệ 80,7%. Khách thương mại và đầu tư chỉ chiếm 12,8%. Cơ cấu khách du lịch quốc tế: Khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ trọng 32,95%; khách Pháp chiếm tỷ trọng 14,3%; Nhật Bản chiếm tỷ trọng 9,8%; Mỹ chiếm tỷ trọng 6,7%; Australia, Anh, Đài Loan, Đức, Đan Mạch, Canađa chiếm tỷ trọng 1,6 - 5%. Chỉ tính 10 nước nói trên đã chiếm tỷ trọng 83% tổng lượng khách đến Hà Nội. Về khả năng chi tiêu của khách du lịch đến Hà Nội chưa nhiều.
2. Khách du lịch nội địa
Trong những năm gần đây do kết quả đổi mới kinh tế ổn định, điêù kiện đi lại thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư được cải thiện và từng bước được nâng cao. Đến Hà Nội du lịch là nguyện vọng, ước mơ của người Việt Nam, ít nhất một lần trong đời họ được đến Hà Nội. Kết quả theo dõi khách du lịch nội địa hàng năm cho thấy du lịch nội địa ngày càng cao.
Năm 1993 có 150.000 khách đến Thủ Đô
Năm 1994 có 250.000 lượt khách đến Thủ Đô
Năm 1995 có 311.000 lượt khách đến Thủ Đô
Năm 1996 có 700.000 lượt khách đến Thủ Đô
Năm 1997 có 900.000 lượt khách đến Thủ Đô
Số lượng khách nội địa đến Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1996 - 2000 đã tăng từ 700.000 đến hơn 2.000.000 triệu lượt khách. Khách du lịch đến Hà Nội ngoài mục đích công vụ còn phần lớn là đi tham quan, thăm người thân kết hợp tham quan. Xu thế sử dụng các dịch vụ du lịch ngày càng tăng lên. Số ngày lưu trú trên dưới hai ngày vì không phải tất cả khách đều sử dụng dịch vụ lưu trú, mà một phần thường ăn nghỉ nhà người thân. Khách đến Hà Nội thường tham gia các hình thức du lịch như: dự lễ hội, du lịch tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, du lịch công vụ của cán bộ Nhà nước và các doanh nghiệp cho mỗi khách mỗi ngày có tăng lên so với trước.
3. Đánh giía chung về thị trường khách du lịch
Theo đà phát triển chung, du lịch Hà Nội có tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm (cả khách quốc tế và khách nội địa). Thị trường khách du lịch quốc tế có sự biến đổi cơ bản, khách du lịch người Việt Nam ở nước ngoài và khách du lịch trong nước cũng rất đa dạng về mục đích và cơ cấu. Những thành tựu đó bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa ở kết quả của 10 năm đổi mới kinh tế, xã hội, chính sách Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước mà ngành kinh doanh du lịch đã khai thác thông qua hoạt động nỗ lực chủ quan.
vực này chỉ nên tác động qua những yếu tố khách để điều tiết, cân đối phù hợp, tránh việc áp đặt theo kiểu hành chính.
Cần định hướng phát triển các loại hình du lịch sau:
- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
- Doanh nghiệp thông tin quảng cáo, tư vấn.
- Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống.
- Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển.
- Doanh nghiệp kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí.
- Doanh nghiệp quản lý và điều hành khách sạn.
Trong tổ chức kinh doanh du lịch cần chú ý đến xu thế sau đây:
- Trên thế giới hiện nay, xu thế đi du lịch lẻ sẽ thay dần hình thức du lịch theo tour trọn gói. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp lữ hành phải có sự nhạy bén, năng động và tiếp thị tốt.
- Nhu cầu vui chơi giải trí, thể thao, lễ hội, tín ngưỡng, du lịch sinh thái... của khách ngày càng tăng về qui mô, chất lượng, nội dung.
- Yêu cầu các dịch vụ ngày càng cao. Vì vậy đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong các khu vực để thoả mãn mọi nhu cầu của khách một cách đồng bộ và hoàn hảo.
Trong điều kiện hiện nay đặc biệt là thủ đô, cần khuyến khích phát triển hình thức du lịch theo tour trọn gói để đảm bảo các yêu cầu tăng doanh thu, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường. Ngoài ra đó là yếu tố đảm bảo khả năng tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch và tăng khả năng cân đối giưã cung và cầu trong du lịch cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch.
3. Các lại hình du lich tập trung cần phát triển
Thủ đô Hà Nội là một lãnh thổ có tiềm năng về tài nguyên du lịch nhân văn. Căn cứ vào các yếu tố đó và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và khu vực, những loại hình du lịch chủ yếu mà Hà Nội cần phát triển là:
- Du lịch tham quan
- Du lịch nghỉ dưỡng ( ở vùng phụ cận Hà Nội ).
- Du lịch sinh thái ( ở vùng phụ cận Hà Nội ).
- Du lịch thể thao, câu cá.
- Du lịch hội nghị, hội thảo.
- Du lịch văn hoá, tín ngưỡng.
- Du lịch kinh doanh ( Tìm các cơ hội đầu tư hợp tác kinh tế...)
Để giải quyết vấn đề trên cần thực hiện hai biện pháp sau:
Thứ nhất: Chú trọng đầu tư, khắc phục những hạn chế về tài nguyên để mở rộng quy mô và nâng cao tính hấp dẫn của các loại hình du lịch chủ yếu hiện có của thành phố. Cụ thể là:
- Có biện pháp bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, đặc biệt các di tích đã được xếp hạng.
- Trước mắt tập trung nâng cấp, cải tạo các công viên hiện có như các công viên Lênin, Bách Thảo, Thanh Nhàn...Biến các Hồ lớn tại Hà Nội thành các trung tâm vui chơi giải trí cho khách du lịch và nhân dân.
- Đầu tư khu thể thao tổng hợp, khu trung tâm Hội nghị quốc tế có khả năng tổ chức các cuộc thi thể thao ( Bóng đá, đua ngựa, điền kinh...), các cuộc hội nghị quốc tế tại Hà Nội.
- Cần nghiên cứu và sử dụng tại chỗ hệ thống các nhà hàng cung ứng các sản phẩm lưu niệm và các sản vật văn hoá mang đặc trưng riêng của Hà Nội cho khách du lịch.
- Phát triển các làng nghề ven đô như gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã, giấy Trúc Bạch, các công nghệ sản xuất đồ mỹ nghệ...
Thứ hai: Hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh để khai thác có hiệu quả những tiiềm năng du lịch hết sức phong phú ở những vùng lãnh thổ này nhằm phát triển và đa dạng hoá các loại hình du lịch chủ yếu sau:
-Du lịch nghỉ dưỡng biển ( Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long )
-Du lịch sinh thái ( Cát Bà, Yên Tử, Hạ Long )

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top