tctuvan

New Member
Phát hành ở Việt Nam với tên : Hội pháp sư - Website : hoiphapsu.com và Vua pháp sư - Website : vuaphapsu.com

Server : hay
Pass : tuan565
Client : hay
Pass giải nén : 255187221


Patch Eng ( chép vào client , backup trước khi chép )
hay
IP Máy ảo : 192.168.200.129
Video hướng dẫn :
Chuỗi thêm vào cuối shortcut IRISClient.exe​
3232297153​
 

d3pz4jzz

New Member
bác cho em hỏi Khi tạo file shortcut rồi, thêm 3232297153 như trong video luôn rồi...mà lúc chạy chương trình thì không thấy gì chỉ thấy xuất hiện file IRISClient 2014-... .dmp
giúp m với
 

tctuvan

New Member
Trích dẫn từ d3pz4jzz:
bác cho em hỏi Khi tạo file shortcut rồi, thêm 3232297153 như trong video luôn rồi...mà lúc chạy chương trình thì không thấy gì chỉ thấy xuất hiện file IRISClient 2014-... .dmp
giúp m với
Thế chắc gặp lỗi rồi, mở file .dmp ở thư mục game xem lỗi gì
 

d3pz4jzz

New Member
sau khi giải nén sever em tạo shortcut rồi thêm cái dãy số vào.......
mồi lần mở shortcut nó lại xuất hiện 1 file mới .dmp....
bác xem giúp em phát
 

tctuvan

New Member
Trích dẫn từ d3pz4jzz:
sau khi giải nén sever em tạo shortcut rồi thêm cái dãy số vào.......
mồi lần mở shortcut nó lại xuất hiện 1 file mới .dmp....
bác xem giúp em phát
Bạn bấm vào đó, open with notepad rồi xem qua nó báo lỗi gì
hoặc
Bạn nén file dmp đó lại, rồi up lên mediafire hay gửi mình xem
 

daigai

Well-Known Member
Trích dẫn từ d3pz4jzz:
file đấy đây ak

Bạn đã cài Microsoft Visual C++ 2010 chưa? chưa có thì cài đi
Thử backup lại cái file client trước khi patch english xem sao
Rồi Thử run as window xp modeNếu không được thì Do cái client đó không chạy tốt trên windows 7 rồi
 

prime

New Member
Làm sao để add item + set cấp độ nhân vật được vậy bạn?

[ Post bai thong qua Mobile ]
 
Top