Thacker

New Member

Download miễn phí Chuyên đề Hoạt động tiêu thụ sản phẩm xúc xích ở công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 3

1. Qúa trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần thực phẩm ĐứcViệt 3

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp 3

1.2. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 4

1.2.1. Qúa trình hình thành 4

1.2.2. Vốn đầu tư 6

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 6

2.1. Cơ cấu tổ chức 6

2.2) Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 7

2.2.1)Ban lãnh đạo 7

2.2.2) Khối tài chính – kế toán 8

2.2.3) Khối kinh doanh 9

2.2.4) Nhà máy chế biến 10

3. Chức năng,nhiệm vụ của doanh nghiệp. 10

3.1. Chức năng của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 10

3.2. Nhiệm vụ của công ty : 11

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 12

5. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ 15

5.1. Yếu tố chủ quan 15

5.1.1.Sản phẩm 15

5.1.2 Công nghệ sản xuất 17

5.1.3 Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao động 18

5.1.4 Nhãn hiệu sản phẩm và mối quan hệ của doanh nghiệp 18

5.1.6 Khả năng tài chính 19

5.2 Yếu tố khách quan 19

5.2.1 Các yếu tố thuộc về thói quen tiêu dùng. 20

5.2.2 Môi trường cạnh tranh 20

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÚC XÍCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 22

I. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm xúc xích ở công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt. 22

1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm xúc xích ở công ty cổ phần thực phẩm Đức việt trong những năm gần đây. 22

1.1.kết quả tiêu thụ theo mặt hàng 22

1.2 Kết quả tiêu thụ theo thị trường. 23

2. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty Đức Việt 25

2.1 Thị trường của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 25

Biểu đồ 1.1: Thị phần về xúc xích của công ty Đức Việt 27

2.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường 27

3.Đánh giá về mạng lưới kênh phân phối sản phẩm. 29

3.1 cấu trúc kênh 29

3.2 Đánh giá về cách thức vận hành và quản lý kênh phân phối của công ty Đức Việt 31

4. Đánh giá các chính sách tiêu thụ xúc xích ở công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 34

4.1. chính sách sản phẩm trong quản lý kênh. 34

4.2. Chính sách giá trong quản lý kênh. 36

4.3. Các chính sách xúc tiến bán 39

4.3.1 Các hoạt động xúc tiến bán 40

4.3.2 .Các hoạt động quảng cáo, marketing 41

5. Đánh giá về công tác bán hàng và dịch vụ bán hàng ở công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 42

5.1 Đánh giá về nguồn hàng 42

5.2. Đánh giá về hinh thức thanh toán của công ty 43

5.3 Đánh giá về các công cụ hỗ trợ cho công tác bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. 44

II. Đánh giá chung 44

1.Ưu điểm 44

2.Tồn tại và nghuyên nhân. 45

CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT 48

1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt trong thời gian tới 48

1.1 Định hướng 48

1.2 Mục tiêu cơ bản năm 2009 của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt 49

2. Những giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng ở công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt. 51

2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển thị trường và khách hàng 51

2.2 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 54

2.3 Nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm xúc xích 56

2.3.1 Không ngừng nâng cao chất lượng xúc xích và đa dạng hóa sản phẩm 56

2.3.2 cách đóng gói và bao bì hàng hóa 57

2.3.3 Thực hiện quản trị sản xuất một cách hiệu quả và khoa học 57

2.4 Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ,xúc tiến cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 57

2.4.1 Tăng cường các hoạt động giao tiếp, khuyếch trương 58

2.4.2 Quảng cáo 58

2.4.3 Tổ chức các hội nghị,hội thảo khách hàng 60

2.4.4 Với lực lượng bán hàng trực tiếp 60

2.5 Xây dựng chính sách giá và cách thanh toán hợp lý 61

2.6 Củng cố và phát triển thương hiệu của công ty trên thị trường 62

3. Giải pháp khác 63

3.1 Hòan thiện cơ cấu tổ chức 63

3.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ công nhân viên 63

KẾT LUẬN 65

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thử miễn phí, đây là hình thức mang lại hiệu quả rất cao, có thể trực tiếp thấy được phản ứng của khách hàng trước sản phẩm của công ty, tuy nhiên hình thức này khá tốn kém vì phải đầu tư cho hoạt động ăn thử bao gồm trang thiết bị và chi phí cho đầu tư sản phẩm cho việc ăn thử.
Ngòai ra công ty còn sử dụng một số hình thức như bảng hỏi, bảng điều tra, hỏi ý kiến của người bán hàng, chuyên gia
Các hình thức như gọi điện, phỏng vấn, rất ít đươc sử dụng trong công ty.
Qua công tác nghiên cứu thị trường công ty thấy được nhu cầu của thị trường ví dụ như về phản ứng của khách hàng trước những sản phẩm mới, nhu cầu về vấn đề đa dạng hóa sản phẩm, hay tỷ lệ nhu cầu về các mặt hàng trong cơ cấu danh mục mặt hàng của các trung gian tiêu thụ: Theo điều tra của nhân viên Marketing của công ty thì trong số 43 cửa hàng được hỏi thì có 77% số cửa hàng là bán thực phẩm chế biến. (Báo cáo nghiên cứu thị trường người tiêu dùng, phòng Marketing công ty Đức Việt, 2007).Nhờ có kết quả trên mà công ty có thể điều chỉnh sản lượng sản xuất cũng như sản lượng từng mặt hàng cung cấp cho thị trường.
Biểu đồ 1.2: Đo lường khả năng bao phủ thị trường của sản phẩm Đức Việt
Qua biểu dồ trên có thể thấy tỷ lệ tiêu thụ các loại xúc xích là khá tương đương nhau. Trong đó dòng sản phẩm xúc xích nướng chiểm tỷ lệ cao hơn cả khoảng 34 %, sau đó đến xúc xích vườn via, một loại sản phẩm được hầu hết đối tượng khách hàng là trẻ em ưa thích. Trong số các sản phẩm của Đức Việt trưng bày ở siêu thi, chỉ có sản phẩm xúc xích là khá nổi tiếng và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn. Đối với sản phẩm khác như đồ nguội là một dòng sản phẩm mới của công ty, trên thực tế cho thấy trên thị trường sản phẩm đồ nguội của các đối thủ như của Vissan và Hiến thành chiếm lĩnh thị trường mạnh hơn.
3.Đánh giá về mạng lưới kênh phân phối sản phẩm.
Để có giúp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng, công ty đã và đang xây dựng một hệ thống kênh phân phối hiệu quả.
3.1 cấu trúc kênh
Đức Việt là nhà sản xuất thực phẩm chế biến của khu vực Miền Bắc, vì thế mục tiêu đầu tiên trong những năm đầu mới đi vào hoạt động là bao phủ được thị trường của khu vực Hà Nội, sau đó là khu vực Miền Bắc, và tiến tới toàn bộ thị trường cả nước và hướng ra xuất khẩu. Một cấu trúc kênh hợp lý phải thỏa mãn được nhu cầu phát triển của công ty, và đáp ứng được nhu cầu, hành vi mua của khách hàng. Do Đức Việt bắt đầu tham gia hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, hệ thống phân phối của nền kinh tế đang được mở rộng và hoàn thiện, do đó có những thuận lợi nhất định trong việc thiết lập nên hệ thống kênh phân phối. Với nguồn tài nguyên có sẵn là hệ thống các cửa hàng,siêu thị với các tủ bảo quản sản phẩm, nên Đức Việt ít tốn kém hơn trong việc thiết lập hệ thống kênh phân phối của mình. Cấu trúc kênh phân phối của công ty Đức Việt tồn tại các kênh song song, bao gồm cả kênh ngắn và kênh dài.
SƠ ĐỒ 1.2 : CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT
Nhà sản xuất
Đức Việt.
Nhà bán lẻ.
(Nội thành)
Nhà bán buôn.
(ngoại tỉnh)
Nhà bán lẻ
Người tiêu dùng.
( Đại diện nhà sản xuât)
( Nguồn: phòng kinh doanh 2007)
Hệ thống kênh của công ty Đức Việt là hệ thống kênh VMS hợp đồng. Áp dụng cho cả hoạt động tiêu thụ sản phẩm xúc xích nói riêng và tòan bộ sản phẩm của công ty nói chung. Mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh là mối quan hệ ràng buộc bởi hợp đồng, trong đó chủ yếu nhất là hình thức đặc quyền kinh tiêu, thể hiện rõ nhất trong hợp đồng phân phối của nhà sản xuất với các nhà bán buôn ngoại tỉnh và chi nhánh của mình. Cấu trúc kênh phân phối của Đức Việt có sự phân chia rõ ràng về khu vực địa lý, bao gồm hai kiểu kênh chính là kênh nội thành Hà Nội và kênh ngoại tỉnh. Trong khu vực nội thành của thành phố Hà Nội, Đức Việt không sử dụng nhà bán buôn, mà bán thẳng trực tiếp cho nhà bán lẻ, vì khu vực Hà Nội có địa lý không rộng, mặt khác Đức Việt có 4 kho chứa hàng bao phủ ở 4 khu vực chính của Hà Nội. Đó là các kho An Dương phụ trách khu vực Tây Hồ, Gia Lâm, Đông Anh, kho Quan Nhân phụ trách các quận Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, còn kho Minh Khai phu trách quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, kho Nghĩa Tân phụ trách quận Cầu giấy, huyện Từ Liêm. Trong cấu trúc kênh sử sử dụng cho khu vực nội thành, các nhà bán lẻ liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất trong việc nhận làm đại lý, giá bán, chiết khấu, Việc sử dụng cấu trúc kênh ngắn không qua nhà bán buôn trong khu vực thành phố Hà Nội, giúp công ty tiết kiệm được chi phí phân phối, mang lại hiệu quả trong việc bao phủ thị trường. Còn khu vực ngoại tỉnh Đức Việt sử dụng nhà bán buôn, chi nhánh để quản lý kênh, và tối ưu hóa chi phí phân phối.
Tuy nhiên, tồn tại trong cấu trúc kênh nội thành của Đức Việt chính là mối quan hệ giữa nhà sản xuất với nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Cả nhà sản xuất và nhà bán lẻ đều có chung một nỗ lực là bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng khiến cho nỗ lực bán hàng của người bán lẻ có thể bị giảm bớt. Mặt khác trong cấu trúc kênh của khu vực ngoại thành có thể nhận thấy sự chồng chéo trong mối quan hệ giữa chi nhánh với nhà bán buôn, nhà bán lẻ, và người tiêu dùng. Trong cấu trúc kênh này, cả nhà bán buôn và chi nhánh của công ty đều nỗ lực bao phủ thị trường, tìm kiếm các nhà bán lẻ, đồng thời bán hàng cho cả người tiêu dùng, gây ra sự xung đột về lợi ích của người bán lẻ trong việc bán hàng cho người tiêu dùng. Vì những xung đột này nên mức độ gắn bó của nhà bán lẻ và một số bán buôn với kênh phân phối của công ty không cao, thường xuyên có sự rời bỏ kênh của các thành viên. Những xung đột này cho tới nay công ty chưa giải quyết được do thiếu thông tin về các thành viên kênh, không thực sự hiểu được động cơ và phanh hãm dẫn họ đến những mâu thuẫn ấy là gì. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, Đức Việt đã cố gắng thực hiện một số hoạt động như trả lương cao cho nhân viên bán hàng, tăng chiết khấu, tặng hàng cho các cửa hàng nhân dịp lễ tết để tạo động lực hơn nữa cho các thành viên kênh trong việc hợp tác đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ.
3.2 Đánh giá về cách thức vận hành và quản lý kênh phân phối của công ty Đức Việt
Với vai trò là nhà quản lý kênh Đức Việt thực hiện một số các hoạt động chủ yếu như lưu kho, xử lý đơn hàng, định giá sản phẩm cho từng khu vực khách hàng, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm, và thực hiện các hoạt động thúc đẩy thành viên kênh. Theo quy chế của Đức Việt thì số lượng các cửa hàng bán lẻ sẽ không bị giới hạn về điều kiện ràng buộc ngoài doanh số, như doanh số không được thấp quá 4 triệu đồng một tháng hay không lấy hàng trong vòng 3 tháng liên tục, tuy nhiên trong tháng đầu đại lý bán lẻ của Đức Việt không bị ép doanh số, doanh số chỉ được tính từ tháng thứ 2 trở đi. Còn đối với đại lý bán buôn Đức Việt có đưa ra một số điều kiện ràng buộc như doanh số khoảng 1 tỷ đồng một năm, điều kiện về kho bảo quản, tài chính và nhân lực bán hàng
.Sản lượng tiêu thụ qua các năm đều tăng lên rất nhanh điều này cho thấy các quy định về phân phối của công ty đều được thực hiện tốt.Công ty đã quản lý tốt từng mặt về các hoạt động :
+) Quản lý dòng thông tin.
Trong hoạt động quản lý dòng thông tin, Đức Việt đã xác định khá tôt thông tin cần trao đổi giữa các thành viên kênh, như số lượng hàng hóa cần trao đổi với nhà bán buôn và với nhà sản xuất, thông tin về sản phẩm cần cung cấp cho khách hàng, thông tin về thị trường mục tiêu mà nhà bán lẻ cung cấp cho nhà bán buôn, thông tin về nhà bán lẻ và NTD mà nhà bán buôn sẽ cung cấp cho nhà sản xuấtHoạt động đó được tiến hành thường xuyên thông qua việc đặt hàng thường xuyên, trao đổi giữa nhân viên bán hàng với siêu thị và với cửa hàng bán lẻNhờ có nhanh nhạy trong việc thu thập thông tin, đã giúp công ty nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu, những ý kiến phản hồi từ phía người tiêu dùng và đã có những giải pháp hoàn thiện trong lĩnh vực bán hàng, cũng như lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Hệ thống kênh phân phối tạo ra hệ thống cung ứng giá trị và một hệ thống cung ứng giá trị hoàn hảo là hệ thống vững mạnh có thể đem đến cho công ty những lợi thế cạnh tranh nhất định, khi đó sức mạnh là của một hệ thống chứ không phải là của một công ty đơn lẻ. Hệ thống cung ứng giá trị hoàn hảo là những thành công do công ty Đức Việt đã nỗ lực trong việc xây dựng một kênh phân phối.
Nhà cung ứng
Nhà sản xuất.
Nhà phân phối
Khách hàng
Trang trại chăn nuôi của nông dân Hưng Yên
Đức Việt
( sản xuất xúc xích, thịt, đồ nguội)
Nhà phân phối.
(Metro, BigC)
Khách hàng
SƠ ĐỒ 1.3 : SƠ ĐỒ CUNG ỨNG GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT
Nhờ hệ thống này Đức Việt đã chủ động xác định được số lượng sản phẩm cần sản xuất ra là bao nhiêu. Đầu tiên công ty Đức Việt yêu cầu các khách hàng lớn của mình hàng tuần phải fax đơn hàng sự kiến lên phòng kinh doanh để làm căn cứ lập kế hoạch sản xuất cụ thể. Công việc này được Đức Việt thực hiện theo một kế hoạch thời gian chặt chẽ để nhân được đơn hàng dự kiến tuần tiếp theo của các kho, các siêu thị và các nhà bán buôn....

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Hoạt động phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu tự do định vị thị trườn cafe Trung Nguyên tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Bài 5: Tổ chức quản lý và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kho Luận văn Kinh tế 0
M Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động trên thị trường nội địa của công ty c Luận văn Kinh tế 0
H Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại nhà máy vật liệu chịu lửa - Công Luận văn Kinh tế 0
M Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ngói Hải Ninh Luận văn Kinh tế 0
S Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ xuất nhập Luận văn Kinh tế 0
C Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Chợ Lớn Luận văn Kinh tế 0
L Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu Luận văn Kinh tế 2
A Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc Luận văn Kinh tế 0
K Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch 1 ngân hàng Công Thương Việt Nam Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top