daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
I. Tổ chức quản lý
1. Tổ chức bộ máy: tổ chức bộ máy của kho phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố:
+ mức độ độc lập hay phụ thuộc của kho
+ quy mô, khối lượng, danh điểm hàng hóa lưu
chuyển qua kho
+ sự phân bố của các kho
+ tính chất phức tạp của quy trình nghiệp vụ kho 1. Tổ chức bộ máy
 Kho phụ thuộc:
+ Trong DNSX: bộ phận quản lý kho nằm trong phòng
vật tư hay cung – tiêu
+ Trong DNTM: tổ chức thành phòng quản lý kho hoặc
phòng kho - vận
 Kho độc lập: có hệ thống kho thuộc sự quản lý của
các phòng ban chức năng của doanh nghiệp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top