Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By hotboy_kinhthi
#914526

Download miễn phí Luận văn Phương hướng phát triển và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 2

1.1 Tổng quan về đầu tư quốc tế 3

1.1.1 Khái niệm và vai trò của đầu tư quốc tế 3

1.1.1.1 Khái niệm về đầu tư quốc tế 3

1.1.1.2 Vai trò của đầu tư quốc tế 4

1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài 9

1.1.2.1 Các yếu tố bên trong 9

1.1.2.2 Các nhân tố bên ngoài 10

1.1.3 Các loại hình đầu tư quốc tế 13

1.1.3.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 13

1.2 Tầm quan trọng của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đối với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam . 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 31

2.1 Tình hình thu hút đầu tư thành lập các công ty liên doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 31

2.1.1 Công ty tư vấn thiết kế CIMAS 34

2.1.2 Công ty tư vấn quốc tế LHT 36

2.1.3 Công ty tư vấn thiết kế LFC 38

2.2 Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu 39

2.2.1 Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc phát hành cổ phiếu 39

2.2.2 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp 49

2.3 Các chương trình hợp tác quốc tế khác 57

2.4 Đánh giá chung về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 61

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 67

3.1 Phương hướng phát triển của Tổng công ty Lắp máy 67

3.2 Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư quốc tế của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 68

3.2.1 Xây dựng thương hiệu 68

3.2.2 Xếp hạng hệ số tín nhiệm 69

3.2.3 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 72

3.2.4 Thực hiện các biện pháp xúc tiến đầu tư 75

3.3 Kiến nghị với Nhà nước 76

3.3.1 Hoàn thiện môi trường đầu tư 76

3.3.2 Thực hiện các biện pháp hỗ trợ xúc tiến đầu tư 79

KẾT LUẬN 81

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kế CIMAS
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS là liên doanh giữa Tập đoàn CTCI- tổng thầu EPC lớn nhất Đài Loan và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Trong đó, tập đoàn CTCI của Đài Loan đóng góp 33,5 tỷ đồng chiếm 67% vốn điều lệ, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đóng góp 16,5 tỷ đồng chiếm 33% vốn điều lệ.
Công ty Liên doanh CIMAS được cấp giấy phép hoạt động vào năm 2001, có trụ sở tại tầng 7 toà nhà HITC 239 đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy- Hà Nội với mục tiêu:
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: lập kế hoạch, thiết kế kỹ thuật, quản lý dự án, triển khai vận hành thử cho các công trình.
- Tham gia dự thầu các công trình trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu kim loại, thiết bị, xây lắp các công trình xây dựng.
- Cung cấp các loại vật liệu xây dựng và thiết bị cho các công trình mà CIMAS trúng thầu.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty là tư vấn, hoá chất, thiết kế công trình công nghiệp, các dự án phân đạm, nhiệt điện, xử lý nước thải.
CIMAS đang nỗ lực hết mình để có thể biến mục tiêu: “Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam” thành hiện thực. Do đó, CIMAS đang thực hiện nhiều chương trình để hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống phúc lợi đảm bảo tính cạnh tranh và hấp dẫn đối với người lao động. Ban Lãnh đạo CIMAS đã mời một nhóm chuyên gia tư vấn về Phát triển Tổ chức (Organizational Development) và Quản trị Nhân sự (HR) của Công ty T&C Consulting đến làm việc tại Công ty CIMAS. Chương trình tư vấn do nhóm chuyên gia của T&C Consulting thực hiện tại CIMAS bắt đầu bằng hoạt động đánh giá tổng thể tổ chức để đưa ra những đề xuất cải tổ về mô hình tổ chức và quản lý tại CIMAS. Tiếp theo đó, nhóm tư vấn T&C Consulting đã làm việc cùng với lãnh đạo và Bộ phận Nhân sự của CIMAS để xây dựng hệ thống Quản lý Nhân sự, các chính sách phúc lợi tại CIMAS. Cũng tương tự như các chương trình tư vấn khác của T&C Consulting tại các doanh nghiệp, nhiều hoạt động đào tạo đã được thực hiện tại CIMAS nhằm trang bị thêm cho các cán bộ quản lý của CIMAS những kiến thức căn bản về vai trò của những người quản lý tại CIMAS, đặc biệt là chức năng quản trị nhân sự. Chương trình tư vấn nhận được sự ủng hộ tích cực của Ban lãnh đạo Công ty CIMAS, nhờ đó các chính sách về nhân sự như Hệ thống Đánh giá kết quả công việc (Peformance Appraisal Systems), Hệ thống lương thưởng (compensation and reward systems) do nhóm tư vấn của T&C Consulting đề xuất đều được sớm đưa vào áp dụng tại CIMAS.  Một yếu tố thành công khác của Chương trình tư vấn này là sự tham gia tích cực của các cán bộ nhân sự của CIMAS. Với sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa tổ chức, sự am tường về hoạt động kinh doanh của công ty và việc nắm bắt những nguyện vọng, nhu cầu của người lao động tại CIMAS, nhóm cán bộ nhân sự của CIMAS đã hỗ trợ đáng kể cho nhóm tư vấn của T&C Consulting thực hiện công việc của mình. Sự tham gia chủ động này còn giúp chương trình tư vấn đạt được một mục tiêu khác đó là “sự chuyển giao kiến thức, kỹ năng quản lý nhân sự” từ nhóm tư vấn cho cán bộ nhân sự của CIMAS. Với những gì mà Ban lãnh đạo CIMAS đang thực hiện cùng sự nỗ lực của 150 nhân viên trong công ty đã đem lại cho CIMAS nhiều dự án lớn.
Trong năm 2006, CIMAS đã chính thức nhận được hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy điện Cà Mau tại Việt Nam. Năm 2007, doanh số bán hàng của Công ty đạt trị giá 8 triệu đô la Mỹ.
Sau 7 năm hoạt động và phát triển, CIMAS đã khẳng định được năng lực và danh tiếng của mình trong lĩnh vực thiết kế. CIMAS đã thực hiện tư vấn kỹ thuật cho hàng chục dự án xây dựng công nghiệp, dự án lọc dầu, dầu khí, hoá lỏng… tại khu vực Đông Nam Á. CIMAS hiện đang có bước đột phá vào lĩnh vực xây dựng và tiến những bước tiếp theo trên con đường trở thành nhà thầu EPC thực sự. CIMAS đã tham gia thực hiện các dự án xây dựng lớn và đã chính thức nhận được hợp đồng EPC, điển hình là dự án PHI Hải Dương và dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Cà Mau. Trong năm 2008, CIMAS vẫn tiếp tục hướng tới thị trường nội địa đầy hứa hẹn và tiềm năng. Thị trường trọng điểm mà CIMAS đang tiếp tục hướng tới vẫn là thị trường nội địa hứa hẹn nhiều tiềm năng. CIMAS luôn lấy nguyên tắc “ Chuyên nghiệp, Đổi mới, Tận Tình” làm trọng và phương châm
“Chất lượng và chữ tín” làm cam kết đối với khách hàng. CIMAS cam kết nỗ lực hết mình để “trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam”.
Với quy mô 150 nhân viên trong năm 2007 và dự kiến tăng lên 350 nhân viên vào năm 2010. CIMAS hiện là công ty liên doanh có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư lớn nhất ngành tư vấn xây dựng.
 2.1.2 Công ty tư vấn quốc tế LHT
Công ty tư vấn quốc tế LHT được thành lập tháng 11/2006 trên cơ sở 3 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Lắp máy việt Nam – Lnilama, Công ty TNHH tư vấn Huydai - HEC (Hàn Quốc) và Công ty TNHH TEMCO với vốn điều lệ 32 tỷ đồng, trong đó Lilama đóng góp 19,2 tỷ chiếm 60%, công ty TNHH tư vấn Huyndai HEC đóng góp 6,4 tỷ đồng chiếm 20% vốn điều lệ, công ty TNHH TEMCO đóng góp 20% vốn điều lệ trị giá 6,4 tỷ đồng.
Và vào ngày 5/10/2007 Công ty Cổ phần tư vấn Quốc tế - LHT đã khai trương văn phòng tại tầng 3, tòa nhà 21 tầng LILAMA, 124 Minh Khai - Hà Nội.
Tình hình góp vốn của Công ty được thông qua trong các đợt họp Hội đồng quản trị. Số vốn góp của các bên được sử dụng để đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng…để phục vụ cho quá trình hoạt động của Công ty. Số vốn đầu tư này chiếm 1/10 số vốn điều lệ của LHT tương ứng là 3,2 tỷ đồng, ngoài chi phí để đầu tư trang thiết bị số vốn góp còn được sử dụng để thực hiện những hoạt động đầu tiên của Công ty như chi phí Marketing để tìm kiếm thị trường, đầu tư cơ bản…
LHT với mục đích hoạt động là tư vấn thiết kế cho các dự án điện và giám sát xây lắp. Với thời hạn hoạt động 35 năm trên các lĩnh vực: tư vấn, thiết kế, kinh tế và tổng thầu EPC. Đặc biệt, theo đánh giá của các chuyên gia tư vấn, LHT có nhiều lợi thế và năng lực nổi trội trên lĩnh vực thiết kế các công trình dân dụng, thiết kế các nhà máy, thiết bị cho các nhà máy hệ thống cơ, điện, động lực và tự động hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân sinh lập tổng dự toán, dự toán chi tiết, thẩm tra các công trình dân dụng và công nghiệp làm tổng thầu EPC, thực hiện trọn gói một công trình công nghiệp...
Lĩnh vực tư vấn với các hoạt động lập dự án đầu tư, quy hoạch tổng thể và chi tiết các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giám sát chất lượng xây lắp.
Lĩnh vực thiết kế với việc thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế kiến trúc, nền móng kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, cơ, điện, nước, môi trường, nhà ở, khu đô thị, nhà văn phòng, thiết kế các Nhà máy, thiết bị cho các Nhà máy, thiết kế xây dựng Nhà máy, thiết kế hệ thống cơ, điện, động lực và tự động hoá, thiết kế hệ th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement