Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013523 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT
Contents
Câu 1: Trình bày sự giống và khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra? 2
Câu 2: Trên cơ sở khái niệm, phân biệt thanh tra, kiểm tra, giám sát? 3
Câu 3: Mục đích, đối tượng của hoạt động thanh tra? 4
Câu 4: Nguyên tắc của hoạt động thanh tra? 5
Câu 5: Các hình thức hoạt động của thanh tra, đặc thù của mỗi loại hình thức? 6
Câu 6: Quy trình thanh tra? 6
Câu 7: Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành? 8
Câu 8: Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ gì? 9
Câu 9: Trình bày khái quát tổ chức của cơ quan thanh tra nhà nước hiện nay? 10
Câu 10: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra hành chính? 10
Câu 11: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra chuyên ngành? 12
Câu 12: Để trở thành thanh tra viên, người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra cần đáp ứng những yêu cầu gì? Tại sao? 14
Câu 13: Nhiệm vụ thanh tra đất đai được giao cho cơ quan nào trong bộ máy quản lý hành chính Việt Nam? 14
Câu 14: Bộ máy Thanh tra Tài nguyên và môi trường ở Việt Nam hiện nay được tổ chức như thế nào? 14
Câu 15: Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thanh tra Tài nguyên Môi trường các cấp? 15
Câu 16: Công tác thanh tra đât đai ở Việt Nam được thực hiện nhằm mục đích gì? 17
Câu 17: Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác thanh tra đất đai ở các địa phương? 17
Câu 18: Quy trình thực hiện thanh tra đất đai cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể nào? 18
Câu 19: Nêu nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp tỉnh, huyện, xã về quản lý đất đai? 19
Câu 20: Để thanh tra, kiểm tra việc cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất cần xem xét những tài liệu nào? 22
Câu 21: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chế độ thể lệ chính sách pháp luật đất đai của người sử dụng đất cần tập trung vào những nội dung gì? 23
Câu 23: Quyền, trách nhiệm của ng giải quyết khiếu nại? 26
Câu 24: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính, khiếu nại đất đai? 27
Câu 25: Khiếu nại như thế nào được coi là khiếu nại hành chính về đất đai? 28
Câu 26: Điều kiện để có thẩm quyền thụ lý giải quyết KN? 29
Câu 29: Quyền và nghĩa vụ của ng tố cáo, ng bị tố cáo? 32
Câu 30: Thẩm quyền giải quyết tố cáo, thủ tục giải quyết tố cáo? 33
Câu 31: Trách nhiệm quản lý, giám sát công tác giải quyết KN, TC. 36
Câu 32: Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai? Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm những hành vi nào? 37
Câu 33: Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các biện pháp khắc phục hiệu quả? 38
Câu 34: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong lĩnh vực đất đai được quy định như thế nào? 39
Câu 35: Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải tuân thủ những nguyên tắc nào? 39
Câu 36: Những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính? Nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm như thế nào? 40
Câu 37: Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn nào? Trường hợp người bị xử phạt không chấp hành quyết định xử phạt thì bị xử lý như thế nào? 43
Câu 38: Xác định hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai? 43
Câu 39: Thế nào là tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai? 52
Câu 40: Có những dạng tranh chấp đất đai nào? Tại sao phải giải quyết tranh chấp đất đai? 53
Câu 41: Việc giải quyết tranh chấp đất đai phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nào? 53
Câu 42: Nêu thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai? 54
Câu 43: Vì sao cần hòa giải tranh chấp đât đai? 55
Câu 44: Nêu trình tự hòa giả tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai? 56Câu 1: Trình bày sự giống và khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra?
* Giống nhau:
- Thanh tra và kiểm tra giống nhau ở tính mục đích bởi chúng đều nhằm phát huy những nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn.
* Khác nhau:
Thanh tra Kiểm tra
Chủ thể Là tổ chức thanh tra “chuyên nghiệp” của nhà nước theo quy định của Luật thanh tra. Ngoài ra trong những trường hợp cần thiết người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước có quyền ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra. Rất rộng và đa dạng. Mọi cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, các tổ chức chính tri – xã hội, các lực lượng vũ trang là chủ thể của hoạt động kiểm tra, có trách nhiệm tự kiểm tra hoạt động của mình, kiểm tra hoạt động cấp dưới của mình.
Nội dung Phức tạp hơn Đơn giản hơn
Trình độ nghiệp vụ Phải am hiểu về kinh tế - xã hội, có kỹ năng , nghiệp vụ giỏi về thanh tra nhất là lĩnh vực trực tiếp tiến hành thanh tra để đi sâu tìm hiểu vụ việc, nắm bắt thông tin, chứng cứ từ đó phân tích, đánh giá rút ra những két luận, kiến nghị chính xác, khách quan Nghiệp vụ của thành viên các cuộc kiểm tra không đòi hỏi cao như thanh tra
Phạm vi hoạt động Thường được cân nhắc chọn lọc một cách kĩ lưỡng, thậm chí phải qua kiểm tra sau đó mới quyết định thanh tra để đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực hiệu quả của thanh tra cũng như đảm bảo mục đích của thanh tra. Thường được tiến hành theo bề rộng, diễn ra liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong đó có cả hình thức mang tính quần chúng không bắt buộc theo hình thức, trình tự, thủ tục nghiêm ngặt
Thời gian tiến hành Mất nhiều thời gian, được quy định chặt chẽ tài Luật thanh tra. Mất ít thời gian hơn

Câu 2: Trên cơ sở khái niệm, phân biệt thanh tra, kiểm tra, giám sát?
* Kiểm tra (control):
- Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra là “xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét”, để chỉ hoạt động của chủ thể tác động vào đối tượng kiểm tra (có thể trực thuộc hay không trực thuộc). Theo nghĩa rộng, để chỉ hoạt động của các tổ chức xã hội, các đoàn thể và của công dân kiểm tra hoạt động bộ máy của nhà nước. Theo nghĩa này, tính
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement