Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhphuong_11788
#749217 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến TRe, Vĩnh Phúc

2
1.3.1. Những bất cập trong đo lường và đánh giá ở trường THPT
30
1.3.2. Một số giải pháp cho những bất cập 31 1.4. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong trường THPT
32
1.4.1. Mục đích đánh giá
32
1.4.2. Quá trình đánh giá
32
1.4.3. Kỹ thuật đánh giá
33
1.4.3.1. Biện pháp đánh giá
33
1.4.3.2. Công cụ đánh giá
33
1.5. Tình hình công tác kiểm tra đánh giá tại trường THPT Bến Tre tỉnh Vĩnh Phúc 34 Kết luận chương 1
36
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 12
37
2.1. Chương trình Toán 12
37
2.1.1. Nội dung chương trình
37
2.1.2. Phân phối chương trình
37
2.2. Thực hiện quy trình thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan
39
2.2.1. Mục đích đánh giá
39
2.2.2. Mức độ kiến thức dùng để đo lường 41 2.2.3. Xác định nội dung chi tiết bài kiểm tra. Lập bảng trọng số 42 2.2.4. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan
48

2.2.4.1. Lựa chọn dạng câu hỏi thi
48
2.2.4.2. Viết câu hỏi thi
49
2.2.4.3. Rà soát, chỉnh sửa câu hỏi
49
2.2.5. Lập đề thi
50
2.2.6. Thử nghiệm 50 2.2.6.1. Chọn mẫu
50
2.2.6.2. Tổ chức thi-kiểm tra
51
2.2.7. Nhập số liệu. Phân tích câu hỏi
51
Kết luận chương 2
61
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
62
3.1. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán 12
62
3.2. Sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
76
3.3. Nâng cao kỹ năng ra đề kiểm tra của giáo viên
76
3.4. Đổi mới công tác đánh giá
77
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
78
TÀI LIỆU THAM KHẢO
80
PHỤ LỤC
82
Đánh giá trong giáo dục là công cụ để xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy học. đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng để đáp ứng
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online