Phần mềm hữu ích với Internet
By bonghongthuytinh_thewall62
#757451 Mội trang web đều có một ip. Dùng cmd ping mình có thể kiểm tra được ip trang web đó


Khi gõ ip lên trình duyệt mình thấy trình duyệt tự chuyển đến trang web.


Mình dùng host free cũng có ip hẳn hoi nhưng chả hiểu xao khi gõ lên trình duyệt lên không vào được trang web đó.


các bạn giải thích cho mình với ví dụ


31.170.160.96

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By doihong_12c8
#757455 có 214 domain đang trỏ về cái ip đó - hay chung sv (do bạn dùng host free) nên chỉ có thể lấy ip đó làm địa chỉ sv
By vipmoon24
#757456 có 214 domain đang trỏ về cái ip đó - hay chung sv (do bạn dùng host free) nên chỉ có thể lấy ip đó làm địa chỉ sv
xao lại thế. domain thì vẫn được dùng ip lại không được

tưởng mỗi domain phải gắn bằng 1 ip chứ pro
By yeuroibo_chuyennhophaikoanh_7761
#757457 mình nghĩ 1 IP có thể có nhiều domain(giống như domain chính, phụ vậy)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement