Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ice_heart97
#859058 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM 4
1.1. Tổng quan về công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (Vinalines Logistics). 4
1.1.1. Quá trình hình thành Vinalines Logistics. 4
1.1.1.1. Mục đích thành lập công ty. 4
1.1.1.2. Cơ sở pháp lý thành lập công ty. 5
1.1.1.3. Quyết định thành lập công ty. 5
1.1.2. Tổ chức hoạt động của Vinalines Logistics. 6
1.1.2.1. Vốn và cơ cấu nguồn vốn. 6
1.1.2.2. Công tác tổ chức bộ máy hành chính nhân sự. 9
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh. 16
1.1.4. Chiến lược đầu tư của Vinalines Logistics. 17
1.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 18
1.2. Thực trạng công tác quản lý dự án của công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam. 20
1.2.1. Thực trạng quản lý dự án theo chu kỳ. 21
1.2.2. Thực trạng quản lý dự án theo nội dung 26
1.2.2.1. Quản lý chất lượng. 26
1.2.2.2. Quản lý chi phí. 29
1.2.2.3. Quản lý thời gian và tiến độ. 29
1.3. Ví dụ về thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng cảng nội địa (ICD) Lào Cai do Vinalines Logistics làm chủ đầu tư. 31
1.3.1.Giới thiệu về dự án xây dựng cảng nội địa (ICD) Lào Cai 31
1.3.1.1. Nội dung cảng nội địa (ICD) Lào Cai. 31
1.3.1.2. Tiến trình đầu tư. 32
1.3.1.3. Hình thức quản lý dự án. 34
1.3.1.4. Giải pháp về tiến độ. 34
1.3.2. Thực trạng công tác quản lý dự án cảng nội địa (ICD) Lào Cai giai đoạn 1 theo chu kỳ. 34
1.3.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 34
1.3.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư. 35
1.3.3. Thực trạng quản lý dự án xây dựng cảng nội địa (ICD) Lào Cai giai đoạnI theo nội dung. 39
1.4. Đánh giá công tác quản lý dự án tại Vinalines Logistics 47
1.4.1. Những thành tựu đạt được. 47
1.4.2. Những vấn đề còn tồn tại. 48
1.5. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án tại Vinalines Logistics. 49
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI VINALINES LOGISTICS. 50
2.1. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Vinalines Logistics trong thời gian tới. 50
2.1.1. Phương hướng hoạt động của công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam 50
2.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam. 51
2.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Vinalines Logistics. 52
2.2.1. Cơ cấu nhân sự. 52
2.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ 52
2.2.3. Áp dụng khoa học công nghệ. 53
2.2.4.Giải pháp cho tiến độ. 53
2.2.5. Giải pháp cho quản lý chất lượng. 55
2.2.6.Giải pháp cho quản lý chi phí. 56
2.2.7. Quản lý theo từng giai đoạn. 57
2.2.8. Một số giải pháp khác 60
2.3. Một số kiến nghị. 60
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP 64

LỜI MỞ ĐẦU
Dịch vụ Logistics ở Việt Nam vẫn được xem là một loại hình dịch vụ đầy tiềm năng với mức doanh số lên tới hàng tỉ USD. Thị trường dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện có trên 800 doanh nghiệp hoạt động, trong đó nổi bật nhất phải kể tới Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
Vinalines Logistics là một trong nhừng thành viên của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, ra đời nhằm đáp ứng một cách toàn diện các chiến lược phát triển dịch vụ Logistics của Công ty mẹ. Theo đó, Công ty sẽ xây dựng và hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ Logistics thông qua việc thành lập các trung tâm Logistics tại các khu vực kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, các cửa khẩu, các cảng biển trên cả nước, từng bước phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động ra khu vực thế giới. Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam hiện đang tiến hành đầu tư vào ngành công nghiệp Logistics để mở rộng dịch vụ vận tải đa cách.
Với mục đích thành lập của mình, việc đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án xây dựng cảng để đưa vào khai thác nhằm hoàn thiện hệ thống Logistics tại các đầu mối thì công tác quản lý dự án có vai trò rất quan trọng. Do đó em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam”, trong đó gồm 2 chương:
- Chương I: Thực trạng công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
- Chương II: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Vinalines Logistics.
Do hạn chế về chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian tìm hiểu thực tế đề tài, cũng như hạn chế về số liệu (do công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu) nên bài viết không tránh được những thiếu sót. Em mong có sự góp ý của cô và các thành viên trong Công ty cổ phần Vinalines logistics Việt Nam để báo cáo của em có thể hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank cô ThS Nguyễn Thị Ái Liên và các thành viên trong Công ty đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS
VIỆT NAM
1.1. Tổng quan về công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (Vinalines Logistics).
Tên công ty: Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vinalines Logistics Joint stock company
Tên viết tắt: Vinalines logistics
Trụ sở chính: lầu 4 – toà nhà Ocean Park - số 1- Đào Duy Anh – Hà Nội
1.1.1. Quá trình hình thành Vinalines Logistics.
1.1.1.1. Mục đích thành lập công ty.
- Hình thành một công ty Logistics quy mô lớn, là đầu mối tập hợp, liên kết các công ty thành viên trong hoạt động Logistics thành một mạng lưới Logistics của Vinalines đủ mạnh để cạnh tranh sự xâm nhập của toàn cầu.
- Chủ trương không cạnh tranh với các công ty thành viên. Hoạt động chính: đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Logistics tại các đầu mối trọng điểm.
- Là cầu nối sản xuất, lưu thông giữa vận tải quốc tế với nội địa, áp dụng những thành tựu mới của vận tải hàng hải trên thế giới vào Việt Nam nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, thỏa mãn yêu cầu khách hàng.
- Phát huy vốn tự có, vốn hoạt động để đầu tư, khai thác cơ sở hạ tầng Logistics nhằm tăng lợi nhuận.
- Hỗ trợ tích cực chủ trương chiếm lĩnh, làm chủ thị trường vận chuyển, khai thác container, nội địa.

1.1.1.2. Cơ sở pháp lý thành lập công ty.
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11, được Quốc Hội khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật thương mại số 36/2005/QH 11 được Quốc Hội khóa XI kì họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội khóa Xi kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Các văn bản khác quy định về điều kiện kinh doanh cảng nội địa (ICD), kho ngoại quan, vận tải đa cách…
1.1.1.3. Quyết định thành lập công ty.
Với đặc điểm là ngành hỗ trợ các hoạt động vận tải biển và cảng biển, đồng thời là ngành có tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cao nên việc phát triển hệ thống các dich vụ hàng hải là một trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Một trong những định hướng phát triển đó là: “Xác định hoạt động Logistics là hoạt động trọng tâm, bao trùm; Xây dựng và hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, nhằm huy động mọi nguồn lực về đất đai, lao động, nguồn vốn, kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành viên của Vinalines, đồng thời liên kết với các đối tác nước ngoài thiết lập mạng lưới hoạt động tại các nước trong khu vực như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và thâm nhập vào thị trường các nước phát triển như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ”. Với những điều kiện thuận lợi và lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam sẽ là một công ty quy mô, hiện đại, phát huy được hiệu quả đầu tư, có thể cạnh tranh với các công ty logistics nước ngoài để giành thị phần trong nước cũng như từng bước phát triển mạng lưới hoạt động ra khu vực thế giới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011269 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement