Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kienqbth
#788771

Download miễn phí Đề tài Mô hình công tác tổ chức, quản lý hoạt động Đầu tư xây dựng điện lưc của Điện Lực Hoàng Mai

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I . Giới Thiệu Bộ Máy Hoạt Động Điện Lực Hoàng Mai
1. Tình hình hoạt động điện lực của Điện lực Hoàng Mai.
2. Chức năng của Điện lực Hoàng Mai.
3. Nhiệm vụ cụ thể của Điện lực Hoàng Mai
4. Tổ chức bộ máy của Điện lực Hoàng Mai
5. Mô Hình Tổ Chức Của Điện Lực Hoàng Mai.
Phần II. HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI
I.Đánh giá chung hoạt động đấu thầu và hoạt động đầu tư phat triển của Điện Lực Hoàng Mai.
II. Chi tiết các gói thầu thực hiện theo kế hoạch đấu thầu năm 2009 của điện lực Hoàng Mai.
III.Đánh giá ưu nhược điểm của công tác quản lý tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng của Điện Lực Hoàng Mai .
PhầnIII . gi¶i ph¸p lµm t¨ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG cña ®iÖn lùc hoµng mai
1. VÒ tæ chøc.
2. VÒ kü thuËt.
3. VÒ đầu tư.
Kết luận
Mục lục
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

à của thu ngân viên 9 đội phường.
4.2.3. Phòng kế hoạch vật tư
Lên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị vật tư, thiết bị để trình lên Giám đốc Công ty và Giám đốc Điện lực xét duyệt. Tổ chức thực hiện và cấp phát vật tư cho các đơn vị trong Điện lực.
4.2.4. Phòng kỹ thuật
Chịu trách nhiệm về kỹ thuật của thiết bị; Hệ thống lưới điện vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện áp đúng với hợp đồng mua bán điện và quy trình quy phạm; Quản lý các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai; Lập phương án các công trình đại tu sửa chữa; Kiểm tra công tác an toàn lao động, an toàn các thiết bị đang vận hành trên lưới, nghiệm thu các công trình điện; Chuẩn bị tốt công tác phòng cháy chữa cháy.
4.2.5. Phòng đầu tư xây dựng
Tổ chức quản lý, giám sát thực hiện thi công các công trình xây dựng mới, các công trình cấp điện; Quản lý công tác đầu tư xây dựng;
Tổ chức mua sắm vật tư hàng hoá theo các trình tự của luật thầu và quy chế đấu thầu dưới các hình thức: Đấu thầu rộng rãi, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu.
Lập kế hoạch đấu thầu, quản lý công tác đầu tư xây dựng điện lực theo luật đấu thầu và luật xây dựng.
4.2.6. Phòng thiết kế.
Thiết kế các công trình hạ thế, các phương án cải tạo nâng cấp hệ thống điện; Thiết kế lắp đặt phát triển công tơ mới (1pha và 3 pha).
4.2.7. Phòng điều độ
Phân công công tác các Cán bộ công nhân viên hợp lý để đảm bảo trực 24/24 giờ có hiệu quả công việc (kể cả sửa chữa nhỏ khi khách hàng có yêu cầu), kết hợp với các phòng ban để cắt điện đòi nợ khách hàng.
Thực hiện đúng quy trình điều độ và lệnh thao tác đóng cắt điện.
Đóng cắt điện để bàn giao lưới điện trung hạ thế cho đơn vị thi công.
Quản lý chìa khoá trạm, cập nhật thông tin trên tổng đài 22222000.
4.2.8. Phòng viễn thông
Triển khai dịch vụ phát triển khách hàng mới, quản lý mạng và tổ chức tốt công tác thu nộp để giảm mức dư nợ cước viễn thông xuống thấp.
4.2.9. Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh bao gồm có 5 tổ trực thuộc phòng thực hiện các công việc kinh doanh điện năng từ khâu đầu tiên (nhận hồ sơ) đến khâu cuối cùng (thu tiền điện và theo dõi nợ).
a) Tổ hợp đồng
Có nhiệm vụ ký kết hợp đồng mua bán điện; Giao tiếp với khách hàng và giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng; Ký lại và thay đổi hợp đồng mua bán điện; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của ngành.
b) Tổ điều hành ghi chỉ số
- Cập nhật phát sinh khách hàng, sắp xếp lộ trình ghi chỉ số, cập nhật số liệu thay đổi theo hợp đồng mua bán điện; Mã hoá khách hàng, trạm biến áp; Giao và nhận sổ ghi chỉ số cho các đội quản lý theo lịch ghi chỉ số; Giao sổ ghi chỉ số cho Tổ máy tính để tiến hành lập hoá đơn tiền điện.
- Xuất công tơ thay định kỳ và công tơ cấp mới , theo dõi kẹp trì tổ treo tháo
- Tập hợp các trường hợp công tơ có nghi vấn, công tơ hỏng, chết … sau các phiên ghi chỉ số để trình lên Giám đốc xử lý và giải quyết.
- Sau mỗi ngày ghi chỉ số tổ nhận lại sổ ghi chỉ số để quản lý.
c) Tổ máy tính
- Nhập chỉ số công tơ từ sổ ghi chỉ số cho tất cả các thành phần khách hàng trong toàn Điện lực. In thông báo tiền điện cho các khách hàng phiên 8 và phiên 9
- Nhận bảng kê đã được kiểm tra chính xác từ tổ hoá đơn, truyền số liệu về trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin để in Hoá đơn tiền điện.
- Theo dõi và làm báo cáo việc quản lý công tơ đầu nguồn, theo dõi tổn thất của các trạm công cộng, tổn thất đường dây của toàn điện lực để trình lên Giám đốc kiểm tra và quản lý.
- Viết phúc tra các khách hàng có chỉ số bất thường (công tơ cháy, chết, mất, công tơ lâu không dùng).
- Thống kê các khách hàng sử dụng điện có nhiều loại giá (sản xuất, kinh doanh…) để giao cho phòng kiểm tra giám sát mua bán điện.
- Làm báo cáo kinh doanh điện năng hàng tháng, quý của Điện lực để chuyển cho phòng Tài chính kế toán, khách hàng và báo cáo Giám đốc
d) Tổ hoá đơn
Tổ hoá đơn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chỉ số và các dữ liệu có trong sổ ghi chữ với bảng kê chi tiết hoá đơn sao cho thật khớp và chính xác trước khi in ra hoá đơn tiền điện. Tổ gồm 2 nhóm với nhiệm vụ cụ thể là :
Nhóm 1 : Kiểm tra hoá đơn cơ quan.
- Nhóm 2 : Kiểm tra hoá đơn tư gia
e) Tổ quyết toán hoá đơn và theo dõi nợ
- Nhận bảng kê hoá đơn và hoá đơn tiền điện từ tổ hoá đơn, có kiểm tra đối chiếu và ký sổ giao nhận.
- Quản lý bảng kê và hoá đơn tiền điện.
- Đối với hoá đơn thuộc khách hàng tư gia : giao bảng kê và hoá đơn tiền điện tư gia cho thu ngân viên của 9 đội quản lý khách hàng. Căn cứ vào xác nhận số tiền thu ngân viên nộp theo liên 1 để chấm xoá nợ cho từng khách hàng và viết giấy đề nghị thu tiền chuyển sang thủ quỹ (phòng tài chính kế toán ).
- Đối với hoá đơn thuộc khách hàng cơ quan (phiên 8, phiên 9) : tổ quyết toán trực tiếp quản lý hoá đơn cơ quan tại quầy thanh toán, trao trả hoá đơn khi khách hàng cơ quan đến nộp tiền mặt tại Điện lực hay rút hoá đơn trả cho khách hàng khi đã nhận được giấy báo thanh toán của khách hàng trả qua Ngân hàng bằng các hình thức Uỷ nhiệm thu hay Uỷ nhiệm chi hay Séc.
- Hàng ngày kiểm tra và quyết toán với thu ngân viên về số hoá đơn đã nhận, số hoá đơn đã thu, số hoá đơn chưa thu, số tiền đã thu và phải nộp quỹ.
- Xác nhận số tiền thu ngân viên phải nộp và lập thông báo chuyển về phòng tài chính kế toán thu tiền.
- Chấm xoá nợ các khách hàng dùng điện tư gia , phiên 8, phiên 9, chấm sổ nợ, theo dõi nợ trên sổ sách và CMIS.
- Theo dõi và đối chiếu nợ hàng tháng đối với khách hàng đặc biệt ( đèn đường, thoát nước, cấp nước, thủy nông, di động điện lực … )
- Báo cáo và đối chiếu số thu hàng ngày, hàng tháng với phòng tài chính kế toán.
- Lưu trữ toàn bộ báo cáo, bảng kê, hoá đơn, chứng từ thanh toán liên quan đến việc ghi nợ, xoá nợ khách hàng theo quy định hiện hành.
4.2.10. Phòng kiểm tra, giám sát mua bán điện
Giám sát việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện. Kiểm tra áp giá điện theo đúng quy định của nhà nước; Kiểm tra và lập biên bản xử lý các hành vi ăn cắp điện dưới mọi hình thức; Giải quyết các đơn thư khách hàng liên quan đến những điều khoản trong hợp đồng mua bán điện; Phối hợp với thanh tra điện lực sở công thương xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng điện.
4.2.11. Tổ áp giá
Kiểm tra rà soát khách hàng phiên 8, phiên 9, khách hàng sử dụng điện kinh doanh. Khi phát hiện khách hàng sử dụng điện sai mục đích đã ký trong hợp đồng mua bán điện thì căn cứ vào mục đích sử dụng điện năng của khách hàng cùng thoả thuận lại giá điện cho phù hợp với quy định của nhà nước.
4.2.12. Tổ treo tháo
Nhận công tơ từ kho trên công ty theo phiếu, quyết toán hàng tháng số công tơ nhận và đã treo trên lưới, kẹp chì niêm phong công tơ theo đúng quy trình quy phạm.
Tổ treo tháo có nhiệm vụ lắp đặt hệ thống đo đếm, thay công tơ mất, chết, cháy và công tơ mới.
4.2.13. Đội đại tu
Đội đại tu có trách nhiệm thi công đường dây và treo ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement