Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p3kut3_jub0ypr0
#740848

Download miễn phí Đề cương Luận văn Khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần từ trường và cảm ứng điện từ vật lí lớp 11

Các tư liệu dạy họcsau khi đư ợc tìm kiếm, download, chọn
lọc và biên tập sẽ được tái sắp xếp theo nội dung ki ến thức và phân
loại theo đ ịnh dạng tài liệu như hình ảnh, video, Flash movie hay
Java applet,
Nguồn tư liệu được thiết kếdưới dạng trang Web giúp người
sửdụng dễdàng theo dõi n ội dung và hi ểu rõ ý nghĩa của từng tư
liệu, đểtừđó có sựlựa chọn tốt nhất hỗtrợcho bài gi ảng.Bên cạnh
đó, trang Web c òn chứa các liên k ết đến các website dạy học khác
nhằm giúp giáo viên và h ọc sinhmở rộng khảnăng tìm kiếm tư liệu
để sửdụng cho quá trình dạy học.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Khánh Duy
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ
KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET TRONG
DẠY HỌC PHẦN “TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG
ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ LỚP 11
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lí
Mã số: 60. 14. 10
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. LÊ CÔNG TRIÊM
Thành phố Hồ Chí Minh – 2007
11. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế mạnh mẽ. Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát
triển của đất nước là cực kì quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách này,
ngành giáo dục đang có những đổi thay đáng kể, bắt đầu từ đổi mới chương
trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa hiện nay đặt trọng tâm vào
việc đổi mới phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và
học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12 -1996)
như sau:
“Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối
truyền đạt một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng
bước áp dụng các phương pháp tiên ti ến và phương tiện hiện đại vào quá
trình dạy học,…”.
Luật Giáo dục (2005), tại điều 28.2, quy định “phương pháp giáo dục
phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh; phù hợp đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp
tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức
vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh”.
Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, phương tiện dạy học
đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ hỗ trợ cho hoạt động nhận thức
của học sinh, là một bộ phận hữu cơ của cả phương pháp và nội dung dạy
học. Vì vậy, việc tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại là rất
cần thiết.
2Ngày nay, công nghệ thông tin, mà trước hết là máy vi tính, mạng máy
tính được xem như là một trong những phương tiện dạy học hiện đại như chỉ
thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo đã nêu rõ
“Công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương
pháp, cách dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện tiến tới
một xã hội học tập….”. Kể từ đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học ngày càng rộng rãi ở các trường phổ thông, các giáo viên đã bắt đầu
thực hiện một số bài giảng trên lớp với sự hỗ trợ của máy vi tính.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy máy vi tính đa phần chỉ được sử dụng để hỗ
trợ người thầy viết bảng bằng các bài trình chiếu đơn giản. Vì vậy, giờ dạy
học đã trở nên khô khan và nhàm chán, không phát huy đư ợc tính tích cực, tự
chủ và sáng tạo của học sinh mà mục tiêu giáo dục phổ thông đã đề ra.
Trong khi đó, nếu giáo viên biết khai thác hệ thống tư liệu thông qua
mạng internet thì bài lên lớp sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Các tư liệu đó chủ yếu
gồm các hình ảnh, hoạt hình, phim thí nghiệm, phim minh họa các quá trình
vật lí, các giả lập tương tác (interactive simulation)... Chúng làm cho các định
luật vật lí trở nên sống động hơn, các cấu trúc vi mô, mô hình vật lí trở nên
gần gũi hơn,… Vì mang tính trực quan nên chúng có thể kích thích sự ham
mê, hứng thú học tập, đồng thời hỗ trợ rất tốt cho hoạt động nhận thức của
học sinh.
Ngày nay, internet ngày càng phổ biến và được triển khai ở đa số các
trường phổ thông. Đó là một môi trường tương tác đa phương tiện, một thư
viện thông tin lớn và là một nguồn tư liệu dạy học vô cùng phong phú.
Giáo viên có thể kết hợp các trang web dạy học vào bài giảng thông qua các
liên kết trực tiếp đến trang web đó hay download các tư liệu nhằm phục vụ
cho công tác dạy học,… Do đó, việc khai thác và sử dụng hiệu quả internet
3vào trong hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học là rất quan
trọng.
Vì những lí do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu: “Khai thác và sử dụng
internet trong dạy học phần “từ trường và cảm ứng điện từ” vật lí lớp 11”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần “từ
trường và cảm ứng điện từ” vật lí 11 nhằm góp phần tích cực hóa hoạt động
nhận thức của học sinh, từ đó sẽ nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường
trung học phổ thông.
3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu khai thác và sử dụng tốt internet trong dạy học phần “từ trường và
cảm ứng điện từ” thì sẽ góp phần phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh
trong quá trình học tập, đồng thời cải thiện hiệu quả dạy học vật lí ở trường
trung học phổ thông.
4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy và học vật lí ở trường trung học phổ thông.
- Đối tượng nghiên cứu
+ Mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp dạy học Vật lí ở
trường phổ thông hiện nay.
+ Internet, khai thác và sử dụng internet trong dạy học vật lí.
45. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần “từ trường và cảm
ứng điện từ” vật lí lớp 11 THPT.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT tại Tây
Ninh.
6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học
vật lí hiện nay.
- Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương “từ trường” và “cảm ứng điện
từ” lớp 11.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc khai thác và sử dụng internet trong
dạy học vật lí.
- Thiết kế một số bài giảng trên máy tính thông qua việc khai thác và sử
dụng internet.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi, hiệu quả
của vấn đề nghiên cứu.
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
7.1. Nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc dạy học Vật lí.
- Nghiên cứu nội dung và chương trình sách giáo khoa Vật lí 11.
- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin.
57.2. Điều tra quan sát
Điều tra thực tiễn dạy học phần “từ trường và cảm ứng điện từ” lớp 11
ở một số trường phổ thông.
7.3. Nghiên cứu thực nghiệm
- Sử dụng và khai thác internet để lấy các tư liệu hỗ trợ dạy học phần
“từ trường và cảm ứng điện từ”.
- Sử dụng các tư liệu từ internet để thiết kế một số bài học cụ thể.
- Chọn mẫu và thực nghiệm sư phạm ở trường phổ thông.
- Sử dụng phương pháp thống kê toán học để kiểm chứng giả thuyết và
xác định tính khả thi của đề tài.
8. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
- Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận của việc khai thác và sử dụng
internet trong dạy học vật lí.
- Xây dựng được một nguồn tư liệu phần “từ trường và cảm ứng điện từ”
hỗ trợ cho giáo viên thiết kế bài dạy trên máy tính, đồng thời là nguồn tư liệu
trực quan giúp học sinh tham khảo, mở rộng và củng cố kiến thức.
- Thiết kế tiến trình dạy học một số bài học phần “từ trường và cảm ứng
điện t...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement