Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Raedburne
#666611

Download Luận văn Một số biện pháp Maketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu miễn phí

Đặc thù đối với Xí Nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu nói riêng, Cảng Hải Phòng nói
chung là vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho hàng hoá. Hàng hoá thông qua C ảng bao
gồm rất nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú như: các thiết bị máy móc, vật kiệu
xây dựng, than gỗ, clinke, phân bón, lương thực, hàng tiêu dùng và hình thức
cũng rất đa dạng như:
- Hòm kiện, bó, hàng bao, hàng rời
- Hàng cồng kềnh, hàng không phân biệt kích thước.
- Hàng siêu trường, siêu trọng, hàng độc hại, hàng nghuy hiểm.
- Hàng rau quả tươi sống
Đặc điểm hàng hoá xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau: hàng nhập khẩu, hàng
xuất khẩu, hàng nội địa. Vì vậy đòi hỏi Cảng phải có các điều kiện xếp dỡ phù hợp
bằng các công cụ, vật tư, máy móc chuyên dùng. Đặc biệt từ năm 1996, hàng hoá
vận chuyển bằng container được áp dụng rộng rãi và phổ biến.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

IỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CẢNG HẢI PHÒNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng
1.1.1. Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng
Tên giao dịch : Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng
Tên Tiếng anh : Port of Hai Phong
Giám đốc : Ngô Bắc Hà
Loại hình doanh nghiêp : Theo quyết định số 3088/QĐ – BGTVT ngày
12/10/2007 của Bộ GTVT về việc chuyển Cảng Hải Phòng công ty thành viên
hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty TNHH
một thành viên. Hội đồng thành viên gồm 7 ngƣời, do ông Dƣơng Thanh Bình làm
chủ tịch.
Mã số thuế : 0200236845
Trụ sở chính : 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại : 84.031.3859456 – 3859945 – 3859824 – 3859953
Fax : 84.031.3836943 – 3859973
Email : [email protected]
Website : www.haiphongport.com.vn
Các xí nghiệp đơn vị trực thuộc :
Xí Nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
Xí Nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ
Bến nổi Bạch Đằng
Vịnh Lan Hạ
Vịnh neo Hạ Long
Trạm hoa tiêu
Thông tin dịch vụ :
Bốc xếp hàng hoá, giao nhận kho vận.
Lai dắt hỗ trợ, cứu hộ tàu biển.
Một số biện phápMaketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ của XNXD Hoàng Diệu
Nguyễn Thu Hiền – QT1002N 28
Trung chuyển container quốc tế.
Vận tải đƣờng sắt chuyên tuyến Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh (Trung
Quốc).
Đóng gói, sửa chữa các loại phƣơng tiện thuỷ, bộ.
Lắp ráp cần trục quay, xây dựng công trình cảng.
Đại lý tàu biển và môi giới Hàng Hải.
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng là cửa khẩu giao lƣu có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị,
an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Phong trào công nhân sớm có sự lãnh đạo của
ĐCSVN có truyền thống đấu tranh cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp
kháng chiến và xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN của đất nƣớc đƣợc Đảng và Nhà
Nƣớc trao nhiều phần thƣởng cao quý.
Ngày 15/03/1874, triều đình Huế ký “Hiệp ƣớc hoà bình về liên minh”, trong
đó nhà Nguyễn dâng cho Pháp toàn bộ đất Hải Phòng và quyền kiểm soát bến Ninh
Hải (tức là khu vực Cảng Hải Phòng ngày nay).Năm 1876, Cảng bắt đầu hình
thành và đƣa vào sử dụng. Công trình đầu tiên có quy mô lớn là hệ thống nhà kho
gồm 6 kho, nên đƣợc gọi là Bến Sáu Kho. Trải qua hơn 130 năm tồn tại và phát
triển, Cảng Hải Phòng luôn luôn đóng vai trò là “cửa khẩu” giao lƣu quan trọng
nhất của miền Bắc đất nƣớc. Hàng hoá XNK cùa 17 tỉnh phía Bắc, hàng quá cảnh
của Bắc Lào và Nam Trung Quốc… thông qua Cảng Hải Phòng đã đến với thị
trƣờng các nƣớc và ngƣợc lại.
Khi “Mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến” đƣợc ban bố vào ngày 19/12/1946, cả
nƣớc ta chính thức bƣớc vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên thực tế,
Cảng đã bắt đầu chống Pháp từ sớm hơn vì Cảng là nơi thực dân Pháp chiếm đầu
tiên để phục vụ cho việc vận chuyển vũ khí thực hiện âm mƣu chiến tranh cùa
chúng. Với tinh thần chiến đấu anh dũng của công nhân cảng cùng với nhân dân
toàn thành phố, ngày 13/05/1955, Hải Phòng giải phóng. Theo nghị định 17 –
NĐ/1956 do Hội Đồng chính phủ thông qua, Cảng Hải Phòng đƣợc đặt trực thuộc
Ngành vận tải thuỷ, là một đơn vị xí nghiệp của ngành vận tải thuỷ, quản lý tài
Một số biện phápMaketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ của XNXD Hoàng Diệu
Nguyễn Thu Hiền – QT1002N 29
chính theo chế độ doanh nghiệp. Trƣớc yêu cầu phát triển của đất nƣớc, cúa sự
nghiệp xây dựng CNXH, Cảng Hải Phòng với vị trí là cảng biển lớn nhất miền Bắc
đã nhanh chóng đƣợc cải tạo và nâng cấp. Khi ta tiếp quản Cảng Hải Phòng đã có
7 bến với chiều dài 1042m, 8 kho 29000m2 diện tích bãi, khả năng thông qua hơn 2
triệu tấn/năm. Đƣợc sự giúp đỡ của Bộ Hàng Hải Liên Xô (cũ), từ những năm cuối
thập niên 60, hệ thống cầu Cảng đã đƣợc xây dựng để đón nhận các tàu có trọng tải
1000DWT, đƣợc trang bị hệ thống cần trục chân đế có sức nâng từ 5 đến 16 tấn, và
hàng trăm xe vận chuyển các loại, hàng nghìn tấn xà lan biển cùng các xƣởng cơ
khí tƣơng đối hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu XNK hàng hoá giữa nƣớc ta với
nƣớc ngoài và sự giao lƣu kinh tế giữa các vùng trong nƣớc.
Từ năm 1965 đến 1972, Cảng Hải Phòng lại kiên cƣờng cùng nhân dân cả
nƣớc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong những tháng ngày đấu tranh chống
phong toả của Mỹ, Cảng Hải Phòng vẫn không ngừng đƣợc xây dựng và mở
rộng.Từ năm 1966, khu Cản chính xây dựng lại và mở rộng lại theo thiết kế bến
tƣờng ván thép, đến năm 1981 thì công việc xây dựng hoàn thành. Đến năm 1974,
Cảng xây dựng hệ thống cầu tàu, bến bãi từ cầu số 1 đến cầu số 11, với tổng chiều
dài 1792m cùng với hệ thống đƣờng sắt dài 71.804m, đƣa vào hoạt động 7 trạm
biến thế với hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh.
Ngày 11/03/1993, Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 376/TCCB-LĐ về
việc thành lập doanh nghiệp nhà nƣớc Cảng Hải Phòng.
Để phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng, Cảng Hải Phòng đã tự đổi mới mình,
tổ chức lại theo hƣớng chuyên môn hoá, thành lập các xí nghiệp xếp dỡ container,
xí nghiệp xếp dỡ hàng dời, hàng bao, hàng sắt thép, thiết bị… Công nghệ xếp dỡ
cũng đƣợc thay đổi phù hợp với xu thế phát triển theo phƣơng thức vận chuyển
hàng hóa container ở các Cảng biển hiện đại trên thế giới. Cảng đã chú trọng đầu
tƣ vào những khâu trọng yếu, tạo hiệu quả nhanh đi đôi với việc tăng cƣờng quản
lý kĩ thuật, tận dụng trang thiết bị hiện có.
Một số biện phápMaketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ của XNXD Hoàng Diệu
Nguyễn Thu Hiền – QT1002N 30
1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
Cảng Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà Nƣớc thuộc tổng công ty Hàng Hải
Việt Nam, hạch toán kinh doanh độc lập, có tƣ cách pháp nhân, đƣợc mở tài khoản
ngân hàng và sử dụng con dấu riêng theo quy định Nhà Nƣớc.
Là doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh trong lĩnh vực khai thác Cảng, Cảng
Hải Phòng có chức năng chính là xếp dỡ, giao nhận, đóng gói, bảo quản lƣu kho,
chuyển tải hàng hóa tại khu vực Cảng theo giấy phép kinh doanh số 105661 của
trọng tài kinh tế Hải Phòng cấp ngày 07/04/1993.
Các chức năng và nhiệm vụ chính ở Cảng Hải Phòng là:
- Hoạt động bốc xếp.
- Hoạt động kiểm đếm, giao nhận, cân hàng.
- Hoạt động lƣu kho bãi
- Hoạt động chuyển tải
- Hoạt động lai dắt hỗ trợ
* Hình thức sở hữu: sở hữu Nhà Nƣớc
* Lĩnh vực kinh doanh: theo giấy phép kinh doanh số 105661 của trọng tài
kinh tế thanh phố Hải Phòng cấp ngày 07/04/1993 thì chức năng nhiệm vụ chính
của Cảng là:
- Xếp dỡ hàng hoá, giao nhận kho vận, lai dắt, hỗ trợ tàu biển, trung chuyển
container quốc tế.
- Đại lý giao nhận, vận chuyển dịch vụ logistcs container chuyên tuyến Hải
Phòng – Lào Cai – Côn Minh (Trung Quốc) bằng đƣờng sắt.
- Đóng gói, vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng bộ, đƣờng sông và đƣờng không.
Đại lý tàu biển và môi giới hàng hoá.
1.2. Tìm hiểu chung về XNXD Hoàng Diệu
1.2.1. Giới thiệu về XNXD Hoàng Diệu
Từ trƣớc những năm 1980, khu vực Cảng Hải Phòng đƣ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement