Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_tocdai_ls_2005
#651296

Download Chuyên đề Phân tích tài chính và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Cường Thiên Việt miễn phí


Có thể nói tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp mà mức độ hoạt động sẽ được biểu thị khác nhau, nhưng thông qua sự biến động về mức độ hoạt động cũng chứng minh được hiệu quả kinh doanh, hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực tài chính.

Tóm tắt nội dung:

àm theo đẳng thức thức Dupont thứ nhất.
- Muốn tăng tỷ số TTS/ VCSH cần giảm vốn chủ sở hữu và tăng nợ. Đẳng thức này cho thấy tỷ số nợ càng cao lợi nhuận của chủ sở hữu càng lớn. Đương nhiên khi tỷ số nợ tăng thì rủi ro sẽ tăng. Vì vậy, khi muốn tăng tỷ số này thì doanh nghiệp phải xem xét và đánh giá khả năng trả nợ của mình để đưa ra quyết định có vay thêm hay không.
1.4.4.3. Đẳng thức Dupont tổng hợp
ROE phụ thuộc vào 3 nhân tố: ROS, ROA và tỷ số TTS/VCSH. Các chỉ số này có thể ảnh hưởng trái chiều tới ROE.
Phân tích Dupont là xác định ảnh hưởng của 3 nhân tố này đến ROE của doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân làm tăng, giảm chỉ số này. Việc phân tích ảnh hưởng này được tiến hành theo phương pháp thay thế liên hoàn.
Chi phí hoạt động
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
Doanh lợi doanh thu (ROS)
Vòng quay tổng tài sản
Lãi ròng
Tổng tài sản
Doanh thu
TSLĐ
Khấu
hao
Lãi
vay
Thuế
Tiền & TĐ tiền
Khoản
phải thu
Hàng tồn kho
TSLĐ khác
Sơ đồ 1: Sơ đồ Dupont
Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE)
Hệ số vốn CSH
Doanh thu thuần
Doanh thu thuần
Tổng chi phí
TSCĐ
Nhân với
Nhân với
Chia cho
Chia cho
Trừ đi
Cộng với
Bảng 5: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phân tích tài chính
Chỉ tiêu
Công thức
1.Các hệ số hoạt động
1.Vốn luân chuyển
NVCSH + NDH –TSCĐ &ĐTDH
2.Kỳ thu tiền bình quân
3.Số ngày tồn kho bình quân
4.Vòng quay TSCĐ
5.Vòng quay toàn bộ vốn
6.Vòng quay vốn lưu động
2.Phân tích khả năng sinh lợi
1.Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH(ROE)
2.Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA)
3.Tỷ suấtdoanh thu(ROS)
3.Phân tích khả năng thanh toán
1.Khả năng thanh toán hiện hành
2.Khả năng thanh toán nhanh
4.Phân tích khả năng quản lý nợ.
1.Nợ dài hạn/Tổng nguồn vốn
2.Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu
3.Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu.
4.Hệ số nợ
5.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính.
1.Đẳng thức Dupont thứ nhất
ROS x Vòng quay tổng tài sản
2.Đẳng thức Dupont thứ hai
3.Đẳng thức Dupont tổng hợp
PHẦN II
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2.1.Khái quát chung về Công ty CP Tập đoàn Hùng Cường Thiên Việt.
2.1.1. Giới thiệu về Công ty
- Công ty cổ phần tập đoàn Hùng Cường Thiên Việt (Viết tắt tiếng nước ngoài: Hùng Cường Thiên Việt Group Joint Stock Company). Chính thức hoạt động bắt đầu từ ngày ….
- Tên doanh nghiệp viết tắt: Thiên Việt Group.JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu nhà 10 – Trung tâm Thương Mại Quốc Tế Hùng Cường – KCN. Hải Hoà – Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.777.168 Fax: 0333.777.555
Email: [email protected] com Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. com
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Tám tỉ đồng Việt Nam)
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp: 80.000 cổ phần – 8000.000.000
Số cổ phần được quyền chào bán: 0 cổ phần
Phương pháp hạch toán: Nhập trước xuất trước.
Niên độ kế toán: 12 tháng.
2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
Năm 2002 Công ty được thành lập mang tên “ Công ty TNHH sản xuất thương mại Hùng Cường”
Ngày 03 tháng 04 năm 2006, sau quá trình hình thành và phát triển cùng với sự thay đổi từng bước, Công ty đã quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường Thiên Việt.
Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường Thiên Việt là doanh nghiệp cổ phần có đầy đủ tư cách pháp nhân và là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập ,có con dấu riêng,có tài khoản tại ngân hàng,có vốn điều lệ 8.000.000. 000đồng. Công ty được thành lập năm 2006 theo quyết định số 1158/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2007 Công ty dần dần đã ổn định về mọi mặt và đã đặt ra mục tiêu của thời kỳ phát triển là đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty ,thích ứng với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời trong giai đoạn này Công ty đã mở rộng thêm các ngành nghề như: kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh khoáng sản, lắp ráp điện tử, điện gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ…
Năm 2008 đến nay quy mô sản xuất của Công ty ngày càng được mở rộng. Ngoài ra Công ty còn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng thị phần tiêu thụ.
Đây là thời kỳ chuyển đổi đột biến về chất để hoàn thiện cơ cấu sản xuất, kinh doanh đa dạng: Đời sống cho cán bộ công nhân viên được đảm bảo,ổn định việc làm, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thiết bị công nghệ tiên tiến, đội ngũ cán bộ của Công ty có đủ năng lực thích ứng với thị trường.
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty.
Chức năng.
Theo quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Việt có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh hàng nội thất, ngoài ra Công ty còn thực hiện một số chức năng sau bao gồm:
Sản xuất, xuất nhập khẩu, lắp ráp điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị máy móc, hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất
Kinh doanh vật liệu xây dựng, dây truyền công nghiệp
Nuôi trồng và kinh doanh hàng nông, lâm, thuỷ hải sản
Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, mua bán ô tô, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ kiện hàng may mặc, gia công hàng may mặc.
- Để hoàn thiện được những mục tiêu đặt ra là sản phẩm, dịch vụ kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước đảm bảo và nâng cao đời sống cho người lao động, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đề ra các nhiệm vụ sau:
- Sử dụng khai thác hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo những định hướng mà Nhà nước giao cho Công ty phải thực hiện đúng, đầy đủ cam kết đã có trong hợp đồng mà Công ty đã ký với bạn hàng, giữ và tăng uy tín cho Công ty.
-Công ty phải có sự đổi mới trang thiết bị ,công nghệ, đổi mới cách quản lý trong nội bộ Công ty.
-Công ty có nghĩa vụ nhận, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và nguồn lực khác để thực hiện mục tiêu kinh doanh và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và làm nghĩa vụ với Nhà nước.
-Trả các khoản tín dụng mà Công ty sử dụng do Công ty trực tiếp vay.
Nhiệm vụ.
Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, kế toán hạch toán và các chế độ khác mà Nhà nước quy định, chịu trách nhiệm sát thực hiện các hoạt động tài chính của Công ty. Phải công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá khách quan về hoạt động tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá khách quan về hoạt động tài chính của Công ty. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
Kinh doanh có hiệu quả đem lại lợi nhuận cao.
Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên
2.2. Cơ cấu tổ chức
2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thư ký công ty/Cán bộ trợ giúp HĐQT
BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNGGIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ghi chú:
Đường trực tu...

Link Download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement