Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tjeuc0ngchua_ng0cnghech_9x
#646715

Download Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Sao Việt miễn phí

Cho đến cuối năm 2004 đã có hơn 21.200 tài khoản của khách hàng được mở tại các thành viên, tăng hơn 29% so với cuối năm 2003, trong đó số lượng nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán đạt 203 tài khoản tăng 147 tài khoản so với cuối năm 2003. Tính cuối năm 2004, Công ty chứng khoán Bảo Việt có số tài khoản cao nhất đạt 4.254 tài khoản chiếm 19,68% toàn thị trường. Hoạt động môi giới trong năm 2004 có nhiều khởi sắc hơn năm 2003, với tổng khối lượng giao dịch môi giới mua và bán cổ phiếu qua 13 thành viên đạt 136.728.216 cổ phiếu, tăng hơn 82 triệu cổ phiếu so với năm 2003, và tổng giá trị giao dịch đạt 3.695 tỷ đồng. Bốn thành viên BVSC, BSC, SSI và ACBS chia nhau nắm giữ 70% thị phần hoạt động môi giới.
Kể từ tháng 8.2004, TTGDCK TP.HCM chuyển toàn bộ giao dịch trái phiếu sang hình thức thoả thuận. Sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho các công ty đẩy mạnh mảng môi giới trái phiếu , nâng tổng khối lượng giao dịch mua và bán đạt 149.311.356 trái phiếu , tăng hơn 125 triệu trái phiếu so với năm 2003, đứng đầu nghiệp vụ này là VCBS, ACBS và Agriseco .
Tháng 11.2004, lần đầu tiên chứng chỉ quỹ đầu tư được niêm yết trên TTCK VN .Với 30 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF1 đang lưu hành đã làm tăng sự đa dạng về hàng hoá niêm yết, tạo cho các nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn mới. Điều này đã được thể hiện qua tình hình giao dịch của chứng chỉ quỹ VFMVF1, chỉ trong 2 tháng niêm yết đã có hơn 6,6 triệu chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng, chiếm tỷ trọng 22,05% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ch của CTCK và là cơ sở pháp lý xác nhận các giao dịch đã được thực hiện ngày ( T+ 0)
Sao kê giao dịch .
Để phục vụ việc quyết toán giao dịch , bên cạnh danh mục giao dịch trong ngày , trung tâm điện toán của sở giao dịch lập bản sao kê giao dịch , bản sao kê là bản tổng hợp phân loại các giao dịch theo loại giao dịch mua và bán. Bản sao kê giao dịch được lập thành hai liên và chuyển cho nhân viên môi giới của CTCK ngày ( T+0)
Danh mục các giao dịch không được thực hiện và các giao dịch chưa hoàn tất.
Ngoài các bản giao dịch trong ngày , cuối ngày giao dịch trung tâm điện toán của SGD sẽ chuyển tới thành viên môi giới bản danh mục các giao dịch không được thưc hiện, đó là các giao dịch do thành viên môi giới đăng ký nhưng chưa co giao dịch đối ứng ( do ấn định giá hay khối lượng) hay các giao dịch không chấp hành cac quy định giao dịch của SGD đồng thời thông báo cho bộ phận giám sát thị trường để theo dõi. Danh mục các giao dịch chưa hoàn tất bao gồm các giao dịch mà tổ chức lập giá chưa công bố đối tac giao dịch trong trường hợp đối tác đã thực hiện giao dịch vượt quá hạn mức giá trị được cấp.
Ngày T+1
Tại ngày làm việc sau ngày giao dịch , CTCK phải chuyển bản sao kê danh mục bán và mua( có xác nhận của công ty) tới trung tâm thanh toán bù trừ và LKCK nơi CTCK là thành viên . Trên cơ sở bản sao kê này , TTTTBT và LKCK thực hiện việc bút toán đối lưu . Trên tài khoản của tổ chức bán : ghi nợ tài khoản chứng khoán , ghi có tài khoản tiền . trên TK của tổ chức mua: ghi nợ tài khoản tiền , ghi có TK chứng khoán. Cuối ngày các chủ tài khoản đều nhận được bản trích phụ lục tài khoản tiền và chứng khoán.
Ngày T+ 2
Sau khi nhận được báo cáo bù trừ và thanh toán tiền từ TTLK và TTBT nhân viên kế toán kiểm tra số dư trên tài khoản tiền gửi giao dịch tại SGD , TTGDCK để chuẩn bị thanh toán vào ngày T+3 . Nếu tài khoản của công ty không còn đủ tiền thì CTCK phải nhanh chóng huy động tiền vào tài khoản trước thời gian quy định ( ở Việt Nam hiện nay là trước 11h ngày T+3 ) ,Nếu công ty không huy động được đủ tiền thì phải làm thủ tục để được sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của TTLKCK. Nếu trong tài khoản của công ty không đủ chứng khoán để thanh toán thì công ty phải chuyển chứng khoán từ tài khoản tự doanh hay thương lượng với khách hàng,
Ngày T+3
Thanh toán quyết toán với khách hàng
Thanh quyết toán với khách hàng là việc thanh toán giá trị giao dịch chứng khoán là giá mua ( bán) chứng khoán được xác định theo giá giao dịch chính thức khi khớp lệnh. Việc thanh toán được thực hiện theo cách chuyển khoản đối với giao dịch mua CTCK thực hiện thu tiền bằng các phiếu ủy nhiệm chi trích từ tài khoản của khách hàng sang tai khoản của CTCK. Đối với giao dịch bán : CTCK phải thực hiện việc thu tiền cho khách hàng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản CTCK sang tài khoản thanh toán của khách hàng.
Ngoài giá trị giao dịch , khách hàng có trách nhiệm trả lệ phí , phí giao dịch và phụ phí cho CTCK. Lệ phí là những chi phí được quy định cố định cho một giao dịch.
Phí giao dịch bao gồm :
- Phí môi giới : Do CTCK thỏa thuận với khách hàng trong khung phí do pháp luật quy định theo từng loại chứng khoán. Phí này bao gồm: chi phí thanh toán chuyển khoản tiền và chứng khoán lưu ký.
Phí môi giới = Giá trị giao dịch x Tỷ lệ phí
+ Chuyển giao và chuyển nhượng quyền cơ sở .
Về bản chất hoạt động mua bán chứng khoán đươc thực hiện theo cách phi chứng từ , việc luân chuyển chứng khoán giao dịch được thực hiện thuần túy bằng các bút toán bù trừ trên các tài khoản lưu ký. Quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực khi chứng khoán được hoạch toán vào tài khoản lưu ký và hết hiệu lực khi bị tách khỏi tài khoản này.Do vậy ngay sau khi thực hiện các bút toán chuyển khoản lưu ký , các trung tâm lưu ký có trách nhiệm chuyển giao ngay cho công ty lưu ký bản trích lục lưu ký chứng khoán khi có sự thay đổi trạng thái tài khoản.
Ngày T+3 nhân viên kế toán lưu ký thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của công ty và tiền gửi giao dịch của khách hàng vào tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ của công ty tại ngân hàng chỉ định thanh toán : đồng thời hạch toán chuyển số chứng khoán phải thanh toán từ tài khoản tự doanh của công ty và tài khoản chứng khoán giao dịch của khách hàng vào tài khoản thanh toán bù trừ của thành viên lưu ký mở tại TTLKCK.
Hoạt động môi giới trên thị trường phi tập trung ( OTC )
Quy trình nghiệp vụ môi giới trên thị trường OTC:
Bước 1: Tìm kiếm khách hàng và thu thập thông tin.
+ Tìm kiếm khách hàng : là khâu quan trọng nhất trong hoạt động môi giới trên thị trương OTC và đươc thực hiện bởi bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận marketing . Việc tìm kiếm khách hàng có thể được triển khai bằng nhiều cách khác nhau . Thực tế để việc tìm kiếm khách hàng mạng lại hiệu quả nhân viên OTC phải đi thực tế nhiều , tiếp cận nhanh chóng nguồn thông tin và nắm bắt nhanh các nguồn thông tin được tiếp cận.
+ Thu thập thông tin : Nhân viên môi giới OTC phải thường xuyên cập nhật các thông tin về giá các chứng khoán OTC hàng ngày để nhập vào hệ thống mạng máy tính của công ty cho khách hàng của công ty tham khảo , liên tục cập nhật thông tin về tình hình hoạt động , tình hình tài chính của các tổ chức phát hàng chứng khoán trên thị trương OTC để lắm rõ các chứng khoán nhằm phục vụ khách hàng đồng thời tránh được rủi ro do thiếu thông tin gây ra.
Bước 2: ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng.
Sau quá trình tìm hiểu về khách hàng có nhu cầu mua bán chứng khoán, nhân viên chứng khoán sẽ ký kết với khách hàng hợp đồng mua bán chứng khoán OTC , hướng dẫn khách hàng đặt cọc tiền mua bán chứng khoán và thực hiện hợp đồng.
Bước 3: Thương lượng để so khớp các lệnh mua bán.
Sau khi ký hợp đồng , nếu chứng khoán khách hàng muốn mua hay bán mà công ty không có , công ty phải tìm kiếm nguồn tương đương trong thời hạn hợp đồng . Dù lệnh giao dịch của khách hàng là lệnh thị trường hay giới hạn …..CTCK có trách nhiệm nghiên cứu để thực hiện lệnh các mức giá tốt nhất , bằng cách liên lạc với các CTCK có nắm giữ loại chứng khoán này thông qua hệ thống giao dịch của thị trường OTC để tìm ra cac giá yết phù hợp , sau đó thông báo cho khách hàng về việc thực hiện lệnh giao dịch . Nếu không tìm được nguồn hàng phải thông báo với khách hàng vào ngày hết thời hạn của hợp đồng.
Bước 4: Chuyển nhượng chứng khoán.
Sau khi khớp lệnh mua và bán nhân viên môi giới yêu cầu bên bán chứng khoán chuyển giao các giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán , yêu cầu bên mua thanh toán đầy đủ các khoản tiền kí kết theo điều khoản của hợp đồng.
Bước 5: Thanh toán các khoản phí môi giới và dịch vụ hoàn trả tiền đặt cọc nếu vi phạm hợp đồng nếu vi phạm .
Sau khi hoàn tất các quá trình chuyển nhượng , nhân viên môi giới sẽ tính toán các khoản phí phát sinh liên quan, nhưng thiệt hại xảy ra đối với khách hàng do công ty làm sai các quy định của hợp đồng . Phí giao dịch phụ thuộc vào việc công ty chứng khoán là...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement