Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By akira_oni268
#646385

Download Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1.Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp 2
1.1.1.Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp 2
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 4
1.1.2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành 4
1.1.2.2. Phân loại vốn theo cách chu chuyển 7
1.1.2.3. Phân loại theo thời gian sử dụng vốn 10
1.1.2.4. Phân loại theo phạm vi huy động vốn 10
1.1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 10
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 11
1.2.1.Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn 11
1.2.2.Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn 13
1.2.2.1.Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng tổng vốn 13
1.2.2.2.Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn cố định 14
1.2.2.3.Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn lưu động 15
1.3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 16
1.3.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 16
1.3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 22
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 22
 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 22
2.1.1.1. Vài nét về Nhiệt Điện Phả Lại 22
2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 23
2.1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 24
2.1.1.4. Trình độ công nghệ 25
2.1.1.5. Các giải thưởng mà Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại đã đạt được trong vài năm trở lại đây 28
2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 28
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 33
2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm vừa qua 33
2.1.3.2. Tình hình đầu tư phát triển trong 3 năm vừa qua 35
2.1.3.2. Kế hoạch tổng thể của Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 38
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP Nhiệt Điện Phả Lại 39
2.2.1. Thực trạng sử dụng tổng vốn 39
2.2.1.1. Cơ cấu vốn 39
2.2.1.2. Hiệu quả sử dụng tổng vốn 45
2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn cố định 51
2.2.2.1. Cơ cấu vốn cố định 51
2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 53
2.2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động 54
2.2.3.1. Cơ cấu vốn lưu động 54
2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 61
 
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại 62
2.3.1. Những kết quả đạt được 62
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 64
2.3.2.1. Hạn chế 64
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 65
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TỔNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 66
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong 3 năm tới 66
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 69
3.2.1. Một số căn cứ chủ yếu 70
3.2.2. Nhóm giải pháp chung 71
3.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 73
3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 75
3.2.6. Một số kiến nghị với nhà nước tạo điều kiện thực hiện các giải pháp trên 77
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

của Công ty.
- Hoạt động Marketing
Thị trường phát điện đang thực hiện thí điểm cạnh tranh giữa các nhà máy điện dưới hình thức phát điện cạnh tranh về giá, tuy nhiên hiện nay các hoạt động trên đang trong quá trình thí điểm. Mặt khác điện đang mất cân đối cung cầu nên việc tổ chức thị trường bán điện hiện nay chủ yếu theo điều tiết của EVN và chưa thực sự có sự cạnh tranh trên thị trường.
2.1.1.5. Các giải thưởng mà Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại đã đạt được trong vài năm trở lại đây
- Ngày 19/10/2008: Nhiệt điện Phả Lại nhận giải thưởng cúp vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam”.
- Ngày 9/8/2008: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã vinh dự được đón nhận Cúp vàng "Văn hoá doanh nghiệp" năm 2008.
- Ngày 11/10/2007: 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao tặng cúp Thánh Gióng tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2007. Ông Hoàng Văn Quế, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã vinh dự nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.
- Ngày 8- 9/9/2007: 171 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân xuất sắc được trao biểu tượng Nhà Quản lý giỏi năm 2007. Ông Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đã vinh dự nhận giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2007.
Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại
2.1.2.1.Đặc điểm bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh
Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá nên bộ máy tổ chức quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến tham mưu, theo cơ cấu của công ty cổ phần. Việc quản lý công ty do hội đồng quản trị của công ty trực tiếp điều hành, bao gồm các phòng ban và các đơn vị sản xuất điện.
Công ty hiện có 17 đơn vị gồm các phòng kỹ thuật nghiệp vụ và các phân xưởng, được chia làm 03 khối gồm khối các phòng kỹ thuật nghiệp vụ, khối vận hành và khối sửa chữa. Sơ đồ tổ chức của Công ty như sau:
P.GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
(P.TRÁCH TRUNG TÂM SỬA CHỮA VÀ DỊCH VỤ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
P.GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
(P.TRÁCH SẢN XUẤT)
PX.VẬN HÀNH 1
PX.VẬN HÀNH 2
PX.NHIÊN LIỆU
PX.HOÁ
VĂN PHÒNG
P.TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
P. KH - VẬT TƯ
P. TC - KẾ TOÁN
PHÒNG KỸ THUẬT
P. BẢO VỆ -CỨU HOẢ
PX CƠ KHÍ
PX S/C CƠ - NHIỆT
PX S/C ĐIỆN- KIỂM NHIỆT
PHÒNG TỔNG HỢP
PX SC TỰ ĐỘNG - ĐK
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PX SẢN XUẤT PHỤ
Đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm các Cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định các vấn đề lớn về tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển… của Công ty theo quy định của Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội.
Hội đồng quản trị
Hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty phải chịu sự quản lý hay chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Hội đồng quản trị có trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của Công ty trên cơ sở các định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thông qua việc hoạch định các chính sách, ra nghị quyết cho từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Giám đốc
Giám đốc là người thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Công ty hiện có 2 Phó Giám đốc, một phụ trách sản xuất và một phụ trách trung tâm sửa chữa và dịch vụ .
Các phòng chức năng
* Văn phòng công ty Là một đơn vị nghiệp vụ - phục vụ tổng hợp trong Công ty. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc trong các lĩnh vực hoạt động quản lý về công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, đối ngoại, quản trị, quản lý xe hành chính, tuyên truyền… và các công tác phục vụ tổng hợp khác như: Công tác y tế, nấu ăn giữa ca, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, quản lý nhà làm việc hành chính, nhà khách và các công trình phúc lợi công cộng…của Công ty.
* Phòng Tổ chức lao động là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực hoạt động quản lý về công tác tổ chức sản xuất, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng - kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động…
*Phòng Kế hoạch - Vật tư là phòng nghiệp vụ, có chức năng giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tham gia thị trường điện; công tác mua bán, xuất nhập khẩu và quản lý vật tư, thiết bị, nhiên liệu …; công tác thẩm tra và xét duyệt dự toán; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê công nghiệp để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh và công tác khác của Công ty.
*Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc công ty thực hiện công tác Tài chính - kế toán của doanh nghiệp nhằm quản lý các nguồn vốn của công ty bao gồm phần vốn góp Nhà nước của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, vốn góp của các cổ đông cũng như các nguồn vốn khác, để thực hiện nhiệm vụ mục tiêu sản xuất - kinh doanh của công ty trên cơ sở bảo toàn, phát triển vốn và có hiệu quả, đúng các quy định của Nhà nước. Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, tài chính theo đúng các quy định về kế toán - tài chính do Nhà nước ban hành.
* Phòng Kỹ thuật là một đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật trong quản lý vận hành và sửa chữa các thiết bị, công trình của Công ty; thực hiện thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị; xây dựng cách và xác định các chế độ vận hành...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement