Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zaike_2909
#644387

Download Chuyên đề Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 3
1.1 Giới thiệu khái quát về bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 3
1.1.1 Đặc điểm của quá trình XNK hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và sự cần thiết của bảo hiểm. 3
1.1.2 Tác dụng 5
1.1.3 Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hóa. 7
1.2 Các rủi ro và tổn thất 10
1.2.1 Rủi ro đối với hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 10
1.2.2 Tổn thất 12
1.2.3 Các loại chi phí 16
1.3 Nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 17
1.3.1 Đối tượng bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm. Người được bảo hiểm. 17
1.3.2 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm. 18
1.3.3 Các điều kiện bảo hiểm 20
1.3.4 Thời hạn bảo hiểm 24
1.4 Hợp đồng bảo hiểm 25
1.4.1 Khái niệm 25
1.4.2 Các loại hợp đồng bảo hiểm 25
1.5 Qui trình kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 27
1.5.1 Qui trình khai thác 27
1.5.3 Qui trình bồi thường 33
1.6 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm. 36
1.6.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 36
1.6.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 36
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI PJICO. 38
2.1 Vài nét về Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. 38
2.2 Khái quát chung về thị trường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam. 41
2.2.1 Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động XNK 41
2.2.2 Thị trường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam. 43
2.2.3 Thuận lợi và khó khăn khi triển khai nghiệp vụ. 47
2.3 Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại PJICO. 51
2.3.1 Công tác khai thác. 51
3.3.2 Công tác giám định và bồi thường. 57
2.3.3 Công tác chống trục lợi bảo hiểm. 61
2.3.4 Công tác đề phòng, hạn chế tổn thất. 63
2.4 Đánh giá thực trạng họat động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại PJICO. 66
2.4.1 Kết quả và hiệu quả kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 66
2.4.2 Các tồn tại và nguyên nhân. 69
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI PJICO. 72
3.1 Định hướng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển của PJICO trong thời gian tới. 72
3.2 Các giải pháp. 73
3.2.1 Nâng cao hiệu quả công tác khai thác. 73
3.2.2 Thực hiện tốt khâu giám định, bồi thường. 77
3.2.3 Công tác chống trục lợi bảo hiểm. 79
3.2.4 Tăng cường công tác đề phòng, hạn chế tổn thất. 80
3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác. 81
3.3 Một số kiến nghị với các cơ quan về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 87
3.3.1 Về phía Nhà nước. 87
3.3.2 Về phía Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. 89
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ổng công ty Xăng dầu Việt Nam
28.050
51%
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
5.500
10%
Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
4.400
8%
Tổng công ty Thép Việt Nam
3.300
6%
Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ
1.650
3%
Công ty Điện tử Hà Nội
1.100
2%
Công ty TNHH Thiết bị toàn bộ
275
0.5%
Cộng
44.275
80.5%
Cơ cấu tổ chức
Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm PJICO đang triển khai
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm khác.
Vị thế của PJICO so với các DNBH khác trong ngành
Công ty đứng thứ tư trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, cung cấp hầu hết các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho thị trường bảo hiểm Việt Nam. Các
đối thủ cạnh tranh khác trong ngành bao gồm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và một số đơn vị khác. Lợi thế cạnh tranh của Công ty tập trung ở một số lĩnh vực bán lẻ như bảo hiểm ôtô, xe máy chiếm gần 50% tổng doanh số kinh doanh bảo hiểm hàng năm và một số lĩnh vực bảo hiểm khác như bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xây dựng lắp đặt. Với các lĩnh vực bán lẻ, thương hiệu và uy tín của PJICO ngày càng cao, sau khi điểu chỉnh chiến lược kinh doanh, việc phục vụ khách hàng của PJICO ngày càng tốt hơn, hiệu quả kinh doanh ngày càng cao. PJICO đang ngày một khẳng định vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Với những thành tích và uy tín đã đạt được, PJICO vinh dự được trao tặng: Giải thưởng Sao đỏ năm 2003 và Giải thưởng sao vàng đất Việt, thương hiệu mạnh năm 2004, thương hiệu nổi tiếng tại Việt nam năm 2006. Hiện tại công ty đã được Chính phủ đáng giá là một trong những công ty cổ phần thành đạt của Việt nam và có đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. Về phần mình Công ty cũng đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị để đăng kí niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu trở thành một công ty đại chúng có uy tín, quy mô và hiệu quả ngày càng tăng trên thị trường.
2.2 Khái quát chung về thị trường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam.
2.2.1 Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động XNK
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 8.5%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng GDP đạt 1.144.000 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng (835 USD/người)- tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế nhờ sự phát triển ngoạn mục của khu vực XNK, dịch vụ và một số lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ra tăng nhanh chóng, đặc biệt
sau khi ra nhập WTO. Chỉ riêng năm 2007 số vốn thu hút được là 20,3 tỷ USD đã chiếm 25% số vốn trong 20 năm qua. Môi trường đầu tư tài chính ngày càng phát triển, tạo thêm cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm: Thị trường chứng khoán biến động nhiều, thị trường địa ốc phát triển mạnh, sự thành công của khối ngân hàng thương mại…
- Tổng kim ngạch XK đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006, vượt 3,1% kế hoạch năm. Một số ngành hàng có sự tăng trưởng XK lớn như sản phẩm cơ khí (tănng 120%), cà phê (50%), dệt may (32%), tuy nhiên nhóm hàng chủ lực dầu thô lại giảm. Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu, chiếm 56,9% tổng kim ngạch XK…Tổng kim ngạch XK so với GDP đạt 67,9%, thuộc loại cao ở châu Á và thế giới. Tuy nhiên nhập siêu cả năm lên tới trên 10 tỷ USD, tăng 70% so với năm 2006, trong đó một số hàng NK lớn có mức tăng mạnh là ôtô nguyên chiếc, linh kiện ôtô, thép, phôi thép…
- Các vấn đề về cơ sở hạ tầng chưa được cải thiện nhiều, được thông báo là lực cản của nền kinh tế tăng trưởng cao, những khiếm khuyết của hệ thống cơ sở hạ tầng gây ra nhiều vấn đề cho các công ty trong nước và nước ngoài.
- Một vấn đề rất được chú ý trong năm qua, đó là lạm phát đạt mức kỉ lục trong 10 năm trở lại đây- chỉ số giá tiêu dùng cả năm lên tới 12,63%, vượt xa mức tăng trưởng 8,5%.
Sau hơn một năm ra nhập WTO, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực. Trong những năm tới, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng GDP, tăng trưởng kim ngạch XK, đầu tư từ nước ngoài và từ các nguồn vốn phát triển trong nước…được Chính phủ đặt ra rất cao. Điều này tạo ra thuận lợi lớn cho phát triển bảo hiểm tài sản, kĩ thuật, hàng hóa.
2.2.2 Thị trường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam.
Lịch sử bảo hiểm hàng hóa XNK của Việt Nam đã có từ lâu. Ngay từ khi thành lập, ngày 15/1/1965, Công ty bảo hiểm Việt Nam nay là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam đã được giao nhiệm vụ bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cho đến nay, hoạt động bảo hiểm cho hàng hóa XNK do các công ty bảo hiểm Việt Nam tiến hành vẫn còn ở mức rất hạn chế, tốc độ tăng trưởng không cao. Tình hình thị trường cụ thể trong thời gian qua như sau:
- Thị trường bảo hiểm hàng hóa vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bảo hiểm bằng cách hạ phí để được dịch vụ không cần tính đến hiệu quả kinh doanh, thậm chí có mặt hàng giảm phí 60- 70%.
- Thực tế trong những năm gần đây, việc bảo hiểm cho một số mặt hàng đặc biệt như thức ăn chăn nuôi, nông sản, phân bón…cùng với việc hạ phí là mở rộng qua cân tại cầu cảng cho hàng xá đã góp phần làm cho tỉ lệ bồi thường tăng lên rất cao. Tuy nhiên đến năm 2007, tỉ lệ tổn thất của các mặt hàng xá đã giảm nhiều nên nhiều công ty như Bảo Việt, Bảo Minh, Bảo Long…đang quay trở lại thị trường bảo hiểm hàng xá.
- Năm 2007, các DNBH trong Hiệp hội đã thống nhất sửa đổi Bản thỏa thuận hợp tác trong bảo hiểm hàng hóa nhằm tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả, tránh cạnh tranh không lành mạnh.
- Các DNBH Việt Nam lại thêm khó khăn đối mặt với việc thực hiện cam kết WTO: Các DNBH nước ngoài được bán bảo hiểm vào lĩnh vực vận tải quốc tế (kể cả hàng hóa XNK).
- Tỉ trọng mua bảo hiểm hàng hóa ở Việt Nam vẫn còn rất thấp. Tính đến cuối năm 2000, các nhà bảo hiểm Việt Nam mới chỉ bảo hiểm được 4,7% kim ngạch hàng xuất khẩu và 23,26% kim ngạch hàng nhập khẩu. Đây là con số nhỏ bé không phản ánh đúng tiềm năng XNK của nước ta.Tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây con số trên đã thay đổi theo chiều hướng gia tăng. Có khoảng 15% hàng xuất, 30% hàng nhập, 15% hàng vận chuyển nội địa mua bảo hiểm tại Việt Nam. Tỷ lệ mua bảo hiểm thấp ở các DNBH trong nước là do các nguyên nhân:
Thứ nhất: Hoạt động XNK của nước ta chủ yếu áp dụng cách xuất khẩu theo điều kiện giao hàng FOB và nhập khẩu theo điều kiện giao hàng CIF. Với các cách XNK trên đã hạn chế khả năng ký kết của các công ty bảo hiểm Việt Nam.
Hai là: Năng lực hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam còn hạn chế, chưa mang tầm quốc tế. Thêm vào đó, trình độ cán bộ làm công tác bảo hiểm nói chung còn bất cập so với đòi hỏi của thị trường mà còn non ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement