Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By qlong05
#624214

Download Đồ án Khảo sát tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS 24 MIVEC miễn phí

MỤC LỤC
1. MỤC ÐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ÐỀ TÀI 3
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ 4
2.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI 4
2.1.1. Công dụng. 4
2.1.2. Yêu cầu 4
2.1.3. Phân loại. 6
2.2. KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ. 8
2.2.1. Cơ cấu phanh 8
2.2.2. Dẫn động phanh 16
3. GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS 27
3.1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE 27
3.1.1. Sơ đồ tổng thể của xe: 27
3.1.2. Bảng thông số kỹ thuật: 27
3.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ LẮP TRÊN XE. 28
3.2.1. Hệ thống bôi trơn. 29
3.2.2. Hệ thống nhiên liệu. 29
3.2.3. Sơ đồ hệ thống làm mát. 30
3.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH 32
3.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI. 32
3.5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO 34
3.5.1. Hệ thống treo phía trước: 34
3.5.2. Hệ thống treo sau: 35
3.6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC 36
3.6.1. Hộp số. 36
3.6.2. Các đăng : 37
4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 38
4.1. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 38
4.1.1. Sơ đồ: 38
4.1.2. Nguyên lý làm việc 38
4.2. KẾT CẤU CÁC BỘ PHẬN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHANH 40
4.2.1. Cơ cấu phanh 40
4.2.2. Dẫn động phanh 44
4.3. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ABS 50
4.3.1. Sơ lược về ABS 50
4.3.2. Sơ đồ của hệ thống ABS trên xe MITSUBISHI GRANDIS 58
4.4. BỘ PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) . 63
5. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH
XE MITSUBISHI GRANDIS. 64
5.1. XÁC ÐỊNH MOMEN YÊU CẦU . 64
5.1.1. Ðối với cơ cấu phanh trước. 66
5.1.2. Ðối với cơ cấu phanh sau 66
5.2. XÁC ÐỊNH MOMEN PHANH MÀ CƠ CẤU PHANH CÓ THỂ SINH RA 67
5.2.1: Đối với cơ cấu phanh trước 67
5.2.2: Đối với cơ cấu phanh sau 68
5.3. LỰC TÁC DỤNG LÊN BÀN ÐẠP PHANH 70
5.4.TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU PHANH 72
5.4.1. Gia tốc chậm dần khi phanh. 73
5.4.2. Thời gian phanh. 73
5.4.3. Quãng đường phanh 74
6. CÁC HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỆ THỐNG PHANH
XE MITSUBISHI GRANDIS 77
6.1. NHỮNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CẦN THIẾT 78
6.2. SỬA CHỮA HƯ HỎNG MỘT SỐ CHI TIẾT BỘ PHẬN CHÍNH. 78
6.3. KIỂM TRA HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 80
6.4. KIÃØM TRA HÃÛ THÄÚNG ABS 81
7. KẾT LUẬN. 92
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
1. MỤC ÐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ÐỀ TÀI 3
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ 4
2.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI 4
2.1.1. Công dụng. 4
2.1.2. Yêu cầu 4
2.1.3. Phân loại. 6
2.2. KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ. 8
2.2.1. Cơ cấu phanh 8
2.2.2. Dẫn động phanh 16
3. GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS 27
3.1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE 27
3.1.1. Sơ đồ tổng thể của xe: 27
3.1.2. Bảng thông số kỹ thuật: 27
3.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ LẮP TRÊN XE. 28
3.2.1. Hệ thống bôi trơn. 29
3.2.2. Hệ thống nhiên liệu. 29
3.2.3. Sơ đồ hệ thống làm mát. 30
3.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH 32
3.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI. 32
3.5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO 34
3.5.1. Hệ thống treo phía trước: 34
3.5.2. Hệ thống treo sau: 35
3.6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC 36
3.6.1. Hộp số. 36
3.6.2. Các đăng : 37
4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 38
4.1. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 38
4.1.1. Sơ đồ: 38
4.1.2. Nguyên lý làm việc 38
4.2. KẾT CẤU CÁC BỘ PHẬN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHANH 40
4.2.1. Cơ cấu phanh 40
4.2.2. Dẫn động phanh 44
4.3. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ABS 50
4.3.1. Sơ lược về ABS 50
4.3.2. Sơ đồ của hệ thống ABS trên xe MITSUBISHI GRANDIS 58
4.4. BỘ PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) . 63
5. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH
XE MITSUBISHI GRANDIS. 64
5.1. XÁC ÐỊNH MOMEN YÊU CẦU . 64
5.1.1. Ðối với cơ cấu phanh trước. 66
5.1.2. Ðối với cơ cấu phanh sau 66
5.2. XÁC ÐỊNH MOMEN PHANH MÀ CƠ CẤU PHANH CÓ THỂ SINH RA 67
5.2.1: Đối với cơ cấu phanh trước 67
5.2.2: Đối với cơ cấu phanh sau 68
5.3. LỰC TÁC DỤNG LÊN BÀN ÐẠP PHANH 70
5.4.TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU PHANH 72
5.4.1. Gia tốc chậm dần khi phanh. 73
5.4.2. Thời gian phanh. 73
5.4.3. Quãng đường phanh 74
6. CÁC HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỆ THỐNG PHANH
XE MITSUBISHI GRANDIS 77
6.1. NHỮNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CẦN THIẾT 78
6.2. SỬA CHỮA HƯ HỎNG MỘT SỐ CHI TIẾT BỘ PHẬN CHÍNH. 78
6.3. KIỂM TRA HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 80
6.4. KIÃØM TRA HÃÛ THÄÚNG ABS 81
7. KẾT LUẬN. 92
1. MỤC ÐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ÐỀ TÀI
Sản xuất ô tô trên thế giới ngày nay tăng vượt bậc, ô tô trở thành phương tiện vận chuyển quan trọng về hành khách và hàng hoá cho các ngành kinh tế quốc dân, đồng thời đã trở thành phương tiện giao thông tư nhân ở các nước có nền kinh tế phát triển. Ở nước ta, số ô tô tư nhân cũng đang phát triển cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, mật độ ô tô lưu thông trên đường ngày càng cao.
Do mật độ ôtô trên đường ngày càng lớn và tốc độ chuyển động ngày càng cao cho nên vấn đề tai nạn giao thông trên đường là vấn đề cấp thiết luôn phải quan tâm.
Ở nước ta, số vụ tai nạn giao thông đang trong tình trạng báo động. Theo tài liệu [1] thống kê, năm 2001 có 10.866 người chết vì tai nạn giao thông. Năm 2002 xảy ra 27.484 vụ tai nạn giao thông làm 12.989 người chết và 30.772 người bị thương.
Theo thống kê của các nước thì trong tai nạn giao thông đường bộ 60 ÷ 70 % do con người gây ra 10 ÷ 15 % do hư hỏng máy móc, trục trặc kỹ thuật và 20 ÷ 30% là do đường sá quá xấu. Trong nguyên nhân do hư hỏng máy móc, trục trặc về kỹ thuật thì theo thống kê cho thấy tai nạn do hệ thống phanh chiếm tỷ lệ lớn (52 ÷ 75%). Cũng vì thế mà hiện nay hệ thống phanh ngày càng được cải tiến, tiêu chuẩn về thiết kế chế tạo và sử dụng hệ thống phanh ngày càng nghiêm ngặt và chặt chẽ.
Ðối với sinh viên ngành cơ khí giao thông việc khảo sát, thiết kế, nghiên cứu về hệ thống phanh càng có ý nghĩa thiết thực hơn. Ðể giải quyết vấn đề này thì trước hết ta cần hiểu rõ về nguyên lý hoạt động, kết cấu các chi tiết, bộ phận trong hệ thống phanh. Từ đó tạo tiền đề cho việc thiết kế, cải tiến hệ thống phanh nhằm tăng hiệu quả phanh, tăng tính ổn định hướng và tính dẫn hướng khi phanh, tăng độ tin cậy làm việc với mục đích đảm bảo an toàn chuyển động và tăng hiệu quả vận chuyển của ô tô. Ðó là lý do em chọn đề tài “KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 2.4 MIVEC”.
Hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS 2.4 MIVEC là hệ thống phanh dẫn động thủy lực có sử dụng ABS. Trong đề tài này em tập trung vào vấn đề tìm hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống phanh, tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh, ngoài ra em còn tìm hiểu về các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng.
Em hy vọng đề tài này như là một tài liệu chung nhất để giúp người sử dụng tự tìm hiểu kết cấu, nguyên lý làm việc, cũng như cách khắc phục các hỏng hóc nhằm sử dụng và bảo dưởng hệ thống phanh một cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ
2.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI.
2.1.1. Công dụng.
Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ của ô tô máy kéo cho đến khi dừng hẳn hay đến một tốc độ cần thiết nào đó, ngoài ra, hệ thống phanh còn giữ cho ô tô máy kéo đứng yên tại chổ trên các mặt đường dốc nghiêng hay trên mặt đường ngang.
Với công dụng như vậy hệ thống phanh là hệ thống đặc biêt quan trọng. Nó đảm bảo cho ô tô máy kéo chuyển động an toàn ở mọi chế độ làm việc. Nhờ đó mới có khả năng phát huy hết khả năng động lực, nâng cao tốc độ và khả năng vận chuyển của ô tô.
2.1.2. Yêu cầu
* Hệ thống phanh cần đảm bảo các yêu cầu chính sau :
- Làm việc bền vững, tin cậy.
- Có hiệu quả phanh cao khi phanh đột ngột với cường độ lớn trong trường hợp nguy hiểm.
- Phanh êm dịu trong những trường hợp khác, để đảm bảo tiện nghi và an toàn cho hành khách và hàng hóa.
- Giữ cho ô tô máy kéo đứng yên khi cần thiết trong thời gian không hạn chế.
- Ðảm bảo tính ổn định và điều khiển của ô tô - máy kéo khi phanh.
- Không có hiện tượng tự siết phanh khi bánh xe dịch chuyển thẳng đứng và khi quay vòng.
- Hệ số ma sát giữa má phanh và trống phanh cao và ổn định trong mọi điều kiện sử dụng.
- Có khả năng thoát nhiệt tốt.
- Ðiều khiển nhẹ nhàng thuận tiện, lực cần thiết tác dụng trên bàn đạp hay đòn điều khiển phải nhỏ.
* Ðể có độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn chuyển động trong mọi trường hợp, hệ thống phanh của ô tô máy kéo bao giờ cũng có tối thiểu ba loại phanh là :
+ Phanh làm việc: Phanh này là phanh chính, được sử dụng thường xuyên ở tất cả mọi chế độ chuyển động, thường được điền khiển bằng bàn đạp nên còn gọi là phanh chân.
+ Phanh dự trữ: Dùng để phanh ô tô - máy kéo trong trường hợp phanh chính bị hỏng.
+ Phanh dừng: Còn gọi là phanh phụ. Dùng để giữ ô tô - máy kéo đứng yên tại chỗ khi dừng xe hay khi không làm việc. Phanh này thường được điều khiển bằng tay nên gọi là phanh tay.
+ Phanh chậm dần : Trên các ô tô - máy kéo tải trọng lớn như xe tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 12 tấn, xe khách có trọng lượng toàn lớn hơn 5 tấn hay xe làm việc ở vùng đồi núi, thường xuyên phải chuyển động xuống các dốc dài, còn phải có phanh thứ tư là phanh chậm dần. Phanh chậm dần ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement