Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By selfish_vn
#622979 Download Đồ án Tốt nghiệp thiết kế quy trình công nghệ gia công càng gạt miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay đang phát triển không ngừng về mọi mặt nhờ vào các chính sách đầu tư trong các lĩnh vực thu hút vốn đàu tư nước ngoài .Trong đó , các ngành công nghệp nặng đang được yêu tiên hàng đầu nhằm tạo thành ngành kinh tế mũi nhọn trong công cuộc phát triển đất nước .Trong công cuộc công nghệp hoá và hiện đại hoá đất nước , ngành cơ khí nói chung và ngành công nghệ chế tạo máy nói riêng đang dần được khôi phục và phát triển sau một thời gian dài bị ngừng trệ .
Yêu cầu cấp thiết của cơ khí nước ta hiện nay là dần dần nội địa hoá các sản phẩm cơ khí nhằm đưa công nghệ kỹ thuật Việt Nam đuổi kịp với sự phát triển của các nước trong khu vực . Để làm đực điều này thì việc ngiên cứu , ứng dụng các phương pháp gia công tiên tiến vào sản xuất là một việc cấp thiết các sản phẩm động cơ cũng là mộ lĩnh vực quan trọng trong tiến trình nội địa hoá sản phẩm cơ khí .Công nghệ sản xuất các chi tiết của động cơ cũng chưa phổ biến ở nước ta , do vậy trong quá trình thực hiện đồ án em đã chọn đề tài làm tốt nghiệp là : “ Thiết kế quy trùnh công nghệ gia công càng gạt ”.
Quá trình thực hiện , là việc đo đạc , lên bản vẽ và lập quy trình công nghệ gia công chi tiết này đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật , phù hợp với điều kiện cong nghệ và máy móc nước ta hiện nay với một chi phí sản xuất là thấp nhất . Trong đồ án này quy trình công nghệ gia công cơ được cơ bản thiết kế cho việc gia công trên máy công cụ thông thường đồng thời kết hợp với công nghệ gia công tiên tiến trên máy CNC , đó là một xu hướng trung của quá trình gia công cơ .
Trong sản xuất cơ khí việc thiết kế mang một ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định quá trình tạo nên môt sản phẩm , một chi tiết máy hay một bộ phận máy . Nội dung của đồ án được trình bày như sau :
• Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết
• Chương 2 : Xác định phương pháp chế tạo phôi .
• Chương 3 : Thiết kế quy trình cong nghệ gia công chi tiết .
• Chương 4 : Tính lượng dư gia công .
• Chương 5 : Tính chế độ cắt cho hai nguyên công .
• Chương 6 : Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công .
• Chương 7 : Tính toán và thiết kế đồ gá .
• Chương 8: Nghiên cứu chuyên đề “Công nghệ gia công trên máy CNC ”.
Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cỗ gắng của bản thân là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn , Thầy GS . TS. Trần Văn Địch .
Trong phạm vi đề tài tốt nghiệp , do thời gian và trình độ còn hạn chế cho nên không tránh khỏi những thiếu sót . Do vậy , em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy , các Cô , cùng các bạn trong ngành để đề tài này được hoàn thiện .

Lời mở đầu .8
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT .
1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết .10
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết .11
3. Xác định dạng sản xuất .12
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI .13
1. Xác định phương pháp chế tạo phôi .13
2. Thiết kế bản vẽ lồng phôi .16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT 17
1. Xác định đường lối công nghệ và chọn phương án gia công .17
2. Thiết kế nguyên công .17
. Nguyên công 1 .18
. Nguyên công 2 . 20
. Nguyên công 3 .23
. Nguyên công 4 . 26
. Nguyên công 5 . .28
. Nguyên công 6 . .29
. Nguyên công 7 . 30
. Nguyên công 8 . .32
CHƯƠNG 4 TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG .33
CHƯƠNG 5: TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO HAI NGUYÊN CÔNG .35
CHƯƠNG 6: TÍNH THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN CHO TẤT CẢ CÁC NGUYÊN CÔNG
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ : .43
7.1 : Yêu cầu với đồ gá .43
7.2 : Xác định kích thước cơ bản của bàn máy 43
7.3 : Xác định phương pháp định vị và kẹp chặt .44
7.4 : Xác định phương chiều và điểm đặt của lực kẹp .44
7.5 : Chọn cơ cấu kẹp chặt . 45
7.6 : Xác định sai số chế tạo của đồ gá 46
7.7 : Điều kiện kỹ thuật của đồ gá .47
CHƯƠNG 8: NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ “ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC ”
8.1 Tổng quan về máy CNC . 47
8.2 Cách xác định các trục toạ độ x y z 51
8.3 Cách ghi kích thước tuyệt đối và tương đối 52
8.4 Các điểm chuẩn .54
8.5 Các lệnh G các chức năng phụ M .57
8.6 Ví dụ chương trình NC .62
8.7 Bài tập ứng dụng 64

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thiết kế quy trình công nghệ gia công Càng kẹp
Thiết kế đồ gá cho chi tiết càng gạt c1 có file CAD
Đồ án Công nghệ chế tạo máy Thiết kế qui trình công nghệ
Đồ án Thiết kế là chi tiết càng gạt bánh răng
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#678986 Bạn download ở link này với pass giải nén là ketnooi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank chủ thớt nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969093 Bạn download ở link này với pass giải nén là ketnooi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank chủ thớt nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement