Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975451 Link tải miễn phí
Mở đầu
Ngân sách nhà nước (NSNN) là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Xung quanh quỹ NSNN có hai hoạt động chủ yếu là thu và chi ngân sách. Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng NSNN, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế như hiện nay thì việc xiết chặt các quy định về điều kiện chi ngân sách là cần thiết. Chính vì vây em xin chọn đề bài “ Phân tích cơ sở khi quy định các điều kiện chi ngân sách nhà nước; thực trạng áp dụng các điều kiện chi ngân sách nhà nước và ý kiến cá nhân của em để khắc phục những khó khăn trong quá trình áp dụng”. để làm bài tập học kỳ của mình, để làm rõ hơn nữa vấn đề chi NSNN của nước ta hiện nay- trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Giải quyết vấn đề

1. Một số vấn đề chung về chi NSNN
1.1 Khái niệm:
- Chi NSNN là phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách đã được chủ thế quyền lực quyết định nhằm duy trì sự hoạt động của bộ máy Nhà nước và bảo đảm nhà nước thực hiện được các chức năng của mình.
- Luật NSNN 2002 cũng đã đưa ra khái niệm chi NSNN ở dạng liệt kê tại khoản 2 Điều 2 như sau: “Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.”.
1.2. Đặc điểm của chi NSNN:
Một là chi NSNN là hoạt động phân phối và sử dụng quỹ NSNN, hoạt động này chỉ được tiến hành trên cơ sở các quy định của pháp luật và theo dự toán NSNN do cơ quan quyền lực Nhà nước quyết định.
Điều 15 Luật NSNN 2002 quy định: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quyết định về tổng số chi, cơ cấu, nội dung, mức động các khoản chi NSNN và quyết định phân bổ ngân sách trung ương.”. Điều 25 Luật NSNN 2002 giao cho Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp quyền quyết định dự toán chi ngân sách địa phương và quyết định phân bổ ngân sách cấp mình. Mọi hoạt động chi ngân sách phải được thực hiện trên cơ sở các quyết định của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
Nội dung chi NSNN phải nằm trong bản dự toán NSNN hàng năm do Quốc hội thông qua. Quốc hội là cơ quan quyền lực duy nhất có quyền quyết định tổng số chi NSNN, bao gồm chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương, tổng số chi và mức chi cho từng lĩnh vực cụ thể… Chi NSNN là nội dung quan trọng, quyết định đến hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy Nhà nước, vì vậy, phải được thông qua theo nguyên tắc tập thể, tập trung trí tuệ của tập thể những người thay mặt cho các tầng lớp nhân dân và trải qua một quy trình nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Quy trình này được quy định cụ thể tại Chương IV Luật NSNN 2002, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ quyết định lập dự toán NSNN năm sau, trong đó có nội dung chi NSNN. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ra quyết định hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán NSNN… Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập dự toán NSNN ở từng địa phương. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc thu chi phải lập dự toán ngân sách trong phạm vi nhiệm vụ được giao, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. UBND cấp tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương, báo cáo Thường trực HĐND cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến, gửi Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tổng hợp, lập dự toán NSNN trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định thông qua bản dự toán.
Hai là chi NSNN được tiến hành bởi các chủ thể quyền lực gồm hai nhóm:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm

  1. Phân tích cơ sở khi quy định các điều kiện chi ngân sách nhà nước thực trạng áp dụng các điều kiện chi ngân sách nhà nước và ý kiến cá nhân của em để khắc phục
  2. Ngân sách nhà nước Thực trạng thu chi và giải pháp trong quá trình đổi mới
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement