Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thocon55
#1039494

Download miễn phí Đồ án Quản lý nhân sự trường Đại học dân lập Hải Phòng

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2

1.1 Trường ĐHDL Hải Phòng 2

1.2 Mô tả nghiệp vụ quản lý nhân sự tại trường ĐHDL Hải Phòng 2

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6

2.1 Mô hình nghiệp vụ 6

2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ dữ liệu 6

2.1.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh 8

2.1.3 Lập biểu đồ phân rã chức năng 9

2.1.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu 13

2.1.5 Ma trận thực thể chức năng 14

2.2 Phân tích – Mô hình khái niệm / Logic 15

2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 15

2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 16

2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 21

2.3.1 Mô hình liên kết thực thể (ER) 21

2.3.2 Mô hình quan hệ 28

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 31

3.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu 31

3.2 Yêu cầu hệ thống 31

3.2 Một số giao diện chính 31

PHẦN KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU THAM KHÀO 36

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1 Trường ĐHDL Hải Phòng
Hình 1: Sơ đồ tổ chức
1.2 Mô tả nghiệp vụ quản lý nhân sự tại trường ĐHDL Hải Phòng
Bài toán quản lý nhân sự tại trường ĐHDL Hải Phòng
Công việc quản lý tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng gồm những vấn đề sau:
Quản lý về công tác tuyển dụng.
Quản lý về quá trình công tác, bổ nhiệm, bãi nhiệm, học tập, nghiên cứu của từng nhân sự trong trường.
Quản lý công tác giải quyết chính sách cho người lao động.
Quản lý về quá trình nâng lương.
Quản lý về quá trình khen thưởng, kỷ luật.
Tổng hợp, báo cáo, thống kê.
- Công tác tuyển dụng
- Theo dõi, quản lý quá trình công tác, nghỉ chế độ
- Xét khen thưởng – kỷ luật, nâng lương
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1 Mô hình nghiệp vụ
2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ dữ liệu
Động từ + bổ ngữ
Danh từ
Ghi chú
Lập +danh sách vị trí cần tuyển dụng
Danh sách vị trí cần tuyển
=
Duyệt + danh sách tuyển dụng
Danh sách tuyển dụng
=
Đưa ra + thông báo tuyển dụng LĐ
Thông báo tuyển dụng LĐ
Hồ sơ dữ liệu
Nộp + hồ sơ ứng viên
Hồ sơ ứng viên
Hồ sơ dữ liệu
Tiếp nhận + hồ sơ lao động
Hồ sơ ứng viên
Hồ sơ dữ liệu
Duyệt + hồ sơ lao động
Hồ sơ lao động
Hồ sơ dữ liệu
Thông báo +lịch thi tuyển
Lịch thi tuyển
=
Phỏng vấn + người lao động
Người lao động
Tác nhân
Tổ chức + Thi tuyển
Thi tuyển
=
Thông báo + kết quả thi tuyển
Kết quả thi tuyển
Hồ sơ dữ liệu
Ra + QĐ tuyển chọn cán bộ, giảng viên
QĐ tuyển chọn CB, GV
Hồ sơ dữ liệu
Ký + hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động
Hồ sơ dữ liệu
Ra + QĐ tuyển dụng CBNV, GV
QĐ tuyển dụng CBNV, GV
Hồ sơ dữ liệu
Mua + BHXH
BHXH
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi + quá trình tham gia BHXH
Quá trình tham gia BHXH
=
Đưa ra + quyết định bổ nhiệm LĐ
Quyết định bổ nhiệm LĐ
Hồ sơ dữ liệu
Phân công vào + vị trí
Vị trí
=
Giữ + chức vụ
Chức vụ
=
Chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của + đơn vị
Đơn vị
Tác nhân
Đưa ra + quyết định cử đi công tác
Quyết định cử đi công tác
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi + quá trình đi công tác
Quá trình đi công tác
=
Đưa ra + quyết định bổ nhiệm lao động
Quyết định bổ nhiệm LĐ
Hồ sơ dữ liệu
Làm + đơn xin đi học
Đơn xin đi học
=
Ký xác nhận + đơn xin đi học
Đơn xin đi học
=
Duyệt + đơn xin đi học
Đơn xin đi học
=
Đưa ra +quyết định cử đi học
Quyết định cử đi học
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi + quá trình đi học
Quá trình đi học
=
Giải quyết + chế độ
Chế độ
=
Có + thành tích trong công tác
Thành tích trong công tác
=
Vi phạm + kỷ luật, an toàn lao động
Kỷ luật, an toàn lao động
=
Gửi + Bản kiểm điểm đề nghị xét nâng lương
Bản kiểm điểm đề nghị xét nâng lương
=
Gửi + Biên bản họp xét nâng lương
Biên bản họp xét nâng lương
Tác nhân
Đưa ra + quyết định nâng bậc lương.
Quyết định nâng bậc lương
Hồ sơ dữ liệu
Đưa ra + quyết định khen thưởng
Quyết định khen thưởng
Hồ sơ dữ liệu
Đưa ra + quyết định kỉ luật
Quyết định kỉ luật
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi + Nghỉ chế độ
Nghỉ chế độ
=
Lưu trong + sổ theo dõi nghỉ chế độ
Sổ theo dõi nghỉ chế độ
Hồ sơ dữ liệu
Đưa ra + quyết định thôi việc.
Quyết định thôi việc
Hồ sơ dữ liệu
Báo cáo + công tác tuyển dụng
Công tác tuyển dụng
=
Báo cáo + nhân sự
Nhân sự
=
Báo cáo thống kê cho + Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo
Tác nhân
Báo cáo thống kê cho + sở LĐTBXH
Sở LĐTBXH
Tác nhân
2.1.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh
a) Biểu đồ
Hình 2. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
b) Mô tả hoạt động
Người lao động: Nhận được thông báo tuyển dụng sẽ nộp hồ sơ. Sau khi hồ sơ được duyệt, người lao động sẽ được thông báo kết quả. Nếu đạt sẽ tham gia thi tuyển.Vượt qua vòng thi tuyển nhà trường sẽ ra quyết định tuyển chọn VBNV, GV. Người lao động sẽ thử việc trong thời gian 3 tháng. Sau khi kết thúc quá trình thử việc người lao động sẽ được kiểm tra, đánh giá. Nếu đạt sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức và trở thành nhân viên của trường.
Nhân viên: Trong quá trình lao động nhân viên sẽ được phân công lao động, hưởng lương, được nhà trường giải quyết các chính sách theo quy định của nhà nước, quy định của trường ĐHDLHP.
Đơn vị: Quản lý trực tiếp quá trình công tác của nhân viên trong đơn vị.
Hiệu trưởng: Ra quyết định, chỉ đạo việc quản lý nhân viên trong trường. Khi cần có thể yêu cầu báo cáo thống kê tình hình nhân sự về mọi mặt.
Sở LĐTBXH: Thanh tra tình hình lao động của nhà trường.
2.1.3 Lập biểu đồ phân rã chức năng
a) Biểu đồ
Hình 3: Biểu đồ phân rã chức năng
b) Mô tả chi tiết các chức năng lá
Chức năng “1.0 Tuyển lao động”: Khi nhà trường có nhu cầu mở rộng quy mô, hay các phòng ban trong trường có nhu cầu bổ sung lao động sẽ lên danh sách các vị trí cần tuyển cho thầy Hiệu trưởng duyệt. Nếu được thì phòng hành chính tổng hợp sẽ ra quyết định tuyển dụng và thông báo tuyển dụng tới người lao động.
“1.1 Thông báo tuyển dụng”: Thông báo cho người lao động biết thông tin tuyển dụng các vị trí cần tuyển và yêu cầu của nhà trường.
“1.2 Tiếp nhận và duyệt hồ sơ”: Sau khi nhận được thông báo tuyển dụng, người lao động sẽ nộp hồ sơ lao động. Phòng hành chính tổng hợp sẽ tiếp nhận hồ sơ, sau đó duyệt hồ sơ và thông báo kết quả duyệt hồ sơ tới người lao động.
“1.3 Phỏng vấn và thi tuyển”: Những người lao động có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tham gia phòng vấn và thi tuyển. Sau khi có kết quả thi tuyển phòng hành chính tổng hợp sẽ thông báo tới người lao động.
“1.4 Quyết định tuyển chọn CBNV, GV”: Sau khi kết thúc quá trình thi tuyển nhà trường sẽ ra quyết dịnh tuyển chọn CBNV, GV đối với những lao động vượt qua quá trình phòng vấn và thi tuyển, người lao động sẽ phải thử việc trong thời gian 3 tháng. Trong thời gian thử việc người lao động sẽ được theo dõi và đánh giá.
“1.5 Ký hợp đồng lao động”: Nếu người lao động đạt trong quá trình thử việc sẽ được ký hợp đồng lao động, và chính thức trở thành nhân viên trong trường. Nhà trường ra quyết định tuyển dụng đối với những người đã ký hợp đồng lao động. Cứ sau 3 năm hợp đồng lao động sẽ được ký lại 1 lần, những hợp đồng lao động sau 3 năm không ký lại sẽ được coi là hợp đồng vô thời hạn.
Chức năng “2.0 Theo dõi quá trình công tác”: Sau khi nhân viên được phân công vào các vị trí công việc thì các phòng ban trực thuộc sẽ quản lý, theo dõi quá trình công tác của nhân viên cho đến khi người đó chuyển công tác hay chấm dứt hợp đồng lao động.
“2.1 Phân công lao động”: Sau khi ký hợp đồng người lao động sẽ được phân công về đơn vị, phòng ban có nhu cầu bổ sung nhân lực. Tại đó tùy vào trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, năng lực của mỗi nhân viên và nhu cầu của đơn vị, phòng ban thì nhân viên sẽ được phân công công việc phù hợp.
“2.2 Theo dõi quá trình công tác”: Khi nhân viên được phân công về phòng ban, đơn vị sẽ chụi sự quản lý, theo dõi trực tiếp của phòng ban, đơn vị đó.
“2.3 Theo dõi quá trình đào tạo”: Trong qúa trình công tác nhân viên có thể được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.
“2.4 Điều chuyển công tác nội bộ”: Trong quá trình công tác nhân viên có thể bị điều động hay bổ nhiệm vào vị trí công việc khác nhau, tùy theo yêu cầu công việc cũng như khả năng của mỗi nhân viên.
“2.5 Khen thưởng – kỷ luật”: Thực hiện khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong lao động, và kỷ luật những cá nhân, tập thể vi phạm lao động.
Chức năng “3.0 Theo dõi quá trình lương”: Trong quá trình công tác, nhân viên sẽ được xét lương theo chức vụ, công việc, trình độ chuyên môn
“3.1 Xét nâng lương cấp đơn vị”: Trong công tác, nếu nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm lao động thì sẽ được đề nghị xét nâng lương theo quy định. Nhân viên sẽ phải làm bản kiểm điểm đề nghị xét nâng lương gửi cho cán bộ quản lý duyệt. Đơn vị sẽ tổ chức họp xét nâng lương cho nhân viên.
“3.2 Xét nâng lương cấp trường”: Nếu được đơn vị thông qua, người lao động sẽ gửi bản kiểm kiểm đề nghị xét nâng lương cùng với biên bản cuộ họp xét nâng lương tại đơn vị lên hội đồng lương để được xét nâng lương cấp trường. Hội đồng lương sẽ họp, nếu đề nghị xét nâng lương được thông qua, nhà trường sẽ ra quyết định nâng bậc lương cho nhân viên.
Chức năng “4.0 Giải quyết chính sách”: Là nhân viên trong trường sẽ được nhà trường đảm bảo các lợi ích cá nhân trong công việc cũng như ngoài xã hội.
“4.1 Giải quyết nghỉ chế độ”: Nhân viên làm việc trong trường sẽ được đảm bảo các quyền lợi và được xét lương trong các trường hợp ốm đau, nghỉ phép, đi công tác
“4.2 Giải quyết thôi việc”: Giải quyết thôi việc cho nhân viên trong các trường hợp hết hợp đồng, nghỉ tự túc, bị đuổi việc.
Chức năng “5.0 Báo cáo”
“5.1 Báo cáo tuyển dụng”: Sau mỗi đợt tuyển dụng, hay khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo phòng hành chính tổng hợp sẽ thống kê lại tình hình tuyển dụng nhân sự.
“5.2 Báo cáo nhân sự”: Thống kê báo cáo quá trình công tác của nhân viên trong trường.
“5.3 Báo cáo quá trình lương”: Thống kê tình hình lao động để xét nâng lương cho nhân viên.
“5.4 Báo cáo giải quyết chính sách”: Thống kê, báo cáo tình hình giải quyết chính sách để đảm bảo lợi ích của nhân viên.
2.1.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu
Thông ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement