Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By totinh_tinhvanlangthinh
#1032906

Download miễn phí Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

Lời nói đầu

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1

1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1

2.BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2

2.1. Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 2

2.1.1. Bản chất của chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 2

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3

2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 6

2.2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 6

2.2.2 Các loại giá thành 7

2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hăn trước sự biến đối của nền kinh tế đến nay Công ty đã có một bước đột biến rõ rệt, phát huy các kết quả đã đạt được, mở rộng quy mô kinh doanh, tạo ra một chỗ đứng vững chắc lâu dài cho Công ty.
1.1.3. Chức năng của Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội:
- Trong cơ chế trước đây, Công ty là đơn vị kinh doanh thực hiện chức năng theo đúng kế hoạch của sở thương nghiệp Hà Nội giao, kinh doanh đúng Pháp luật, đúng phương hướng đường lối của đảng và nhà nước. Ngoài ra Công ty còn phát huy ưu thế, tiếp tục mở rộng và quan hệ trên thương trường để từ đó có thể nhận thêm nhiều công trình sửa chữa, lắp đặt các dịch vụ, tạo công ăn việc làm nhằm tăng thu nhập cho người lao động.
- Trong cơ chế mới, Công ty đã được trao quyền chủ động kinh doanh, tự hạch toán kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có lãi. Ngoài chức năng trên Công ty còn phải bảo đảm tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu do Sở thương mại Hà Nội giao cho, bảo đảm tăng trưởng vốn và tiếp tục nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên chức trong công ty.
1.2. Tổ chức hoạt động tại công ty
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội đã tự khẳng định mình trên thương trường, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty.
Hiện nay Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội có :
Vốn kinh doanh là: 6.866.000.000.000 VND
Trong đó: Vốn cố định: 3.373.000.000.000 VND
Vốn lưu động: 3.493.000.000.000 VND
Để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường Công ty đã phải đổi mới phương pháp quản lý trong kinh doanh bằng cách khoán doanh thu cho từng đội, các xưởng sản xuất, các cửa hàng trực thuộc Công ty. Do vậy doanh thu của Công ty những năm gần đây có sự gia tăng rất lớn, thu nhập trung bình của nhân viên trong công ty cũng được cải thiện, hàng năm công ty nộp cho Ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng.
Kết quả đạt được những năm qua ở một số chỉ tiêu cơ bản được thể hiện như sau:
Đơn vị: VND
Chỉ tiêu
1999
2000
2001
Doanh thu
46.500.000.000
60.200.000.000
68.000.000.000
Nộp ngân sách
2.063.000.000
3.000.000.000
3.700.000.000
Lãi thực hiện
1.200.000.000
600.000.000
2.250.000.000
Thu nhập bình quân
750.000
800.000
1.050.000
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty đầu tư xây lắp thương mại hà nội.
Cũng giống như các công ty xây dựng khác, Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội có cơ cấu kế hoạch hợp lý. Bộ máy cơ cấu tổ chức của Công ty chia làm hai khối lớn: khối văn phòng và khối trực tiếp sản xuất.
Khối văn phòng: gồm bốn phòng chính:
+ Phòng tổ chức hành chính
+ Phòng tài chính kế toán
+ Phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp
+ Trung tâm kinh doanh nhà
Khối trực tiếp sản xuất gồm:
+ Xí nghiệp xây lắp trung tâm
+ Xí nghiệp xây lắp số 9
+ Xí nghiệp xây lắp số 4
+ Xí nghiệp xây lắp thương mại số 10
+ Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng
+ Xưởng mộc nội thất
+ Đội xây lắp số 1
+ Đội xây lắp số 2
+ Đội xây lắp số 5
+ Đội xây lắp số 6
+ Đội xây lắp số 7
+ Đội xây lắp số 8
+ Đội sơn quét vôi
+ Đội điện nước
1.4. Đặc điểm về quy trình công nghệ và cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh:
Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà nội có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình vì vậy nó mang những đặc tính của ngành xây dựng
Đặc điểm quy trình công nghệ được thể hiện qua sơ đồ sau:
Đấu thầu
Trúng thầu
Khảo sát thiết kế
Bàn giao
Nghiệm thu
Thi công
Tổ chức nguồn lực (nhân công, vật tư)
Trong cùng một thời gian, Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội thường phải triển khai xây dựng nhiều hợp đồng khác nhau, trên các địa bàn xây dựng khác nhau nhằm hoàn thành yêu cầu của chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết. Với một lực lượng nhất định hiện có, để có thể xây dựng nhiều hợp đồng xây dựng khác nhau, Công ty đã tổ chức lực lượng lao động thành nhiều xí nghiệp và các ban chủ nhiệm công trình, các đội công trình. điều này đã giúp công ty tăng cường được tính cơ động, linh hoạt và gọn nhẹ về mặt trang bị tài sản cố định sản xuất, lợi dụng tối đa lực lượng lao động tại chỗ và góp phần giảm chi phí có liên quan đến việc vận chuyển.
Bên cạnh đó, quy trình công nghệ nêu trên có ảnh hưởng rất lớn trong công tác tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty, tạo nên sự khác biệt với các nghành sản xuất khác. Điều này được thể hiện rõ nét trong cơ chế giao khoán ở đơn vị. Cụ thể là: các công trình hay hạng mục công trình mà Công ty nhận thầu, kể cả những công trình do xí nghiệp tự tìm kiếm đều thực hiện theo cơ chế giao khoán toàn bộ chi phí thông qua hợp đồng giao khoán giữa Công ty và xí nghiệp, đội trực thuộc. Cơ chế này được cụ thể hoá trong bản quy chế tạm thời với những điểm chính sau:
- Mức giao khoán với tỷ lệ từ 95% đến 98% giá trị quyết toán được duyệt
- Số còn lại Công ty chi cho các khoản sau:
+ Nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Tiền sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
+ Phụ phí nộp cấp trên và chi phí quản lý Công ty.
+ Tiền lãi vay ngân hàng.
+Trích lập các quỹ trong Công ty.
- Những khối lượng công việc và công trình đặc thù riêng sẽ có tỷ lệ giao khoán riêng thể hiện thông qua hợp đồng giao khoán.
- Các đơn vị nhận khoán phải chủ động tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật tư, nhân lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và phải tính đến các chi phí cần thíêt cho việc bảo hành công trình. Đơn vị nhận khoán tổ chức tốt công tác ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cuối kỳ phải kiểm kê khối lượng sản phẩm dở dang, đơn vị phải lập kế hoạch tháng, quý, năm về nhu cầu vật tư, nhân công, phương tiện thi công và báo cáo về Công ty
- Trong tỷ lệ khoán, nếu có lãi sẽ được phân phối như sau:
+ Nộp cho Công ty 25% để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Đơn vị được sử dụng 75% để lập ba quỹ và quỹ khen thưởng phúc lợi
Ngược lại, nếu bị lỗ, đơn vị phải tự bù đắp. Thủ trưởng đơn vị và phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty.
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Đầu tư xây lắp thương mại hà nội
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:
Công tác kế toán giữ một vị trí quan trọng trong việc tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ thực tế khách quan để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản và tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn trong Công ty. Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà nội tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung. Theo hình thức này và căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tại Phòng Kế toán của Công ty, còn các đội xây lắp, các xưởng sửa chữa hay các đơn vị kinh doanh tổng hợp không có tổ chức hạch toán riêng mà chỉ bố chí nhân viên kế toán hướng dẫn hạch toán ban đầu. Các chứng từ thu thập được
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement