Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By empty_empty
#930722 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 4
I. Khái niệm tiền lương - quỹ tiền lương 4
1. Khái niệm về tiền lương - vai trò của tiền lương 4
2. Khái niệm quỹ lương 7
3. Hai mâu thuẫn đối với quý tiền lương 7
II. Phân loại quỹ tiền lương 10
1. Căn cứ vào mức độ biến động của các bộ phận trong quỹ tiền lương 10
2. Căn cứ theo thời kỳ 12
3. Căn cứ vào đối tượng trả lương 13
III. Các phương pháp xác định quỹ lương kế hoạch 14
1. Dựa vào tiền lương bình quân và số lao động bình quân 14
2. Dựa vào lượng lao động hao phí 14
3. Lấy tổng thu trừ tổng chi 15
4. Theo thông tư 05 ngày 29/01/2001 16
5. Tính theo đơn giá bình quân kỳ kế hoạch 18
IV. Phân tích quỹ tiền lương và vai trò của phân tích quỹ tiền lương 19
1. Khái niệm phân tích quỹ tiền lương 19
2. Vai trò của phân tích quỹ tiền lương 19
3. Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương 20
V. Một số khái niệm về Công ty cổ phần 23
1. Khái niệm, đặc điểm về Công ty cổ phần 23
2. Cơ cấu tổ chức quản lý 23
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY 25
I. Một số đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương 25
1. Quá trình hình thành và phát triển 25
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 26
3. Cơ cấu tổ chức 28
4. Đặc điểm nguồn nhân lực 31
5. Đối thủ cạnh tranh và các tuyến vận tải chính 32
6. Những thuận lợi và khó khăn trong lập quản lý và sử dụng quỹ tiền lương của Công ty 35
II. Thực trạng sử dụng quỹ tiền lương ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây 36
1. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây 36
2. Nhận xét chung về tình hình sử dụng quỹ tiền lương ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà tây 53
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY 58
I. Xu hướng phát triển của Công ty liên quan đến việc sử dụng quỹ tiền lương 58
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà tây 59
1. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch chính xác nhằm hoàn thành kế hoạch tiền lương bình quân 59
2. Giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh hoàn thành kế hoạch sản lượng và kế hoạch năng suất lao động 65
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

LỜI NÓI ĐẦU.
Nền kinh tế mở đã đặt ra rất nhiều vấn đề cho các doanh nghiệp. Từ vấn đề làm thế nào để thúc đẩy hoạt động sản xuât- kinh doanh; vấn đề sử dụng quĩ tiền lương; vấn đề tiếp cận và mở rộng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh…đến vấn đề nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương đã được các doanh nghiệp quan tâm một cách đúng mức. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu tiền lương được sử dụng một cách hợp lý và đúng nguyên tắc thì hiệu quả sản xuất- kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương sẽ được nâng cao. Do đó, vấn đề tiền lương thực sự là vấn đề quan trọng vừa mang tính kinh, vừa mang tính xã hội sâu sắc. Vấn đề sử dụng nó như thế nào luôn là bài toán đặt ra cho mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Vì tiền lương có tính hai mặt, nếu không thúc đẩy được hoạt động sản xuất- kinh doanh thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề tiền lương và hiệu quả sử dụng nó. Với mong muốn tìm hiểu hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty, em đã đi đến nghiên đề tài: “ Nâng cao hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây ”
Lý do chọn đề tài:
Vấn đề tiền lương, sử dụng quĩ tiền lương luôn là vấn đề nhạy cảm đối với mỗi doanh nghiệp. Không những là mối quan tâm của người sử dụng lao động mà còn là mối quan tâm của người lao động. Người sử dụng lao động luôn quan tâm làm sao sử dụng quĩ tiền lương có hiệu quả, giảm được các chi phí tiền lương nhằm tăng lợi nhuận. Còn người lao động luôn muốn nâng cao tiền lương, đảm bảo đời sống cho mình. Hai mâu thuẫn này luôn xảy ra và song song tồn tại. Vậy tiền lương phải tăng, giảm như thế nào và tăng, giảm bao nhiêu cho hợp lý, để vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đảm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Trong thực tế, tiền lương và quĩ tiền lương chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố và có sự biến động qua các năm, qua các thời kỳ, phụ thuôcl vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, trình độ, cơ cấu lao động…Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, em nhận thấy vấn đề lập và sử dụng quĩ tiền lương luôn là mối quan tâm của doanh nghiệp. Trong những năm qua, tình hình sử dụng quĩ tiền lương của công ty còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Được thể hiện ở chỗ: Kế hoạch tiền lương bình quân không thực hiện được, dẫn đến biến động tiền lương bình quân lớn; về mặt lý luân quĩ tiền lương luôn được tiết kiệm cả về số tương đối và số tuyệt đối, đồng thời công ty luôn có khả năng giảm giá thành, song trên thực tế tiết kiệm quĩ tiền lương và khả năng giảm giá thành này có được là do tiền lương bình quân kỳ thực hiện nhỏ hơn tiền lương bình quân kỳ kế hoạch. Do đó vấn đề luôn được đặt ra ở công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây là làm sao ngày càng nâng cao được hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương, nâng cao được đời sống vật chất- tinh thần cho người lao động và làm cho tiền lương thực hiện được đầy đủ các chức năng của nó.
Từ những điều đã trình bày ở trên, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “ Nâng cao hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây “.
Mục đích nghiên cứu:
- Vận dụng kiến thức lý luận đã được học, kết hợp với nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn nhằm tìm hiểu vấn đề sử dụng quĩ tiền lương tại công ty.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty trong những năm gần đây.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây.
Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, tổng hợp phân tích hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương ở công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, thông qua việc sử dụng các chỉ tiêu: Chỉ tiêu đo lườmg mức độ sử dụng quĩ tiền lương, chỉ tiêu phản ánh nhân tố ảnh hưởng đến quĩ tiền lương, chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế của quĩ tiền lương. Dựa trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng kiến thức đã được học trong nhà trường, để tìm hiểu vấn đề sử dụng quĩ tiền lương trong phạm vi công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây.
Kết cấu đề tài:
Đề tài bao gồm 3 chương, không kể lời nói đầu và kết luận.
- Chương I: Lý luận chung về tiền lương.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982279 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement