Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ruby_chun
#929847

Download miễn phí Chuyên đề Đánh giá hiệu quả việc áp dụng hệt thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 2

I. Giới thiệu về công ty 2

1. Các mốc phát triển của Công ty. 5

1.1. Thời kỳ 1959- 1965: Khôi phục kinh tế miền Bắc XHCN 5

1.2. Thời kỳ 1965-1975: Xây dựng và chiến đấu chông chiến tranh xâm lược 5

1.3. Thời kỳ 1975-1996: Xây dựng trong hoà bình, thống nhất và bắt đầu sự nghiệp đổi mới đất nước. 6

1.4. Thời kỳ 1986-2000: Đổi mới hội nhập và phát triển. 7

1.5. Giai đoạn 2000- đến nay: Liên tục đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh. 8

II. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 9

1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường. 9

a. Đặc điểm về sản phẩm: 9

b. Thị trường tiêu thụ: 10

c. Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm: 11

d. Đặc điểm về quy trình thực hiện công trình thi công. 14

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi công. 14

3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý. 16

3.1. Mô tả nhiệm vụ chức năng từ Giám đốc tới các phòng ban. 17

4. Đặc điểm về tổ chức sản xuất, công nghệ và máy móc thiết bị. 24

4.1. Kết cấu sản xuất của Công ty. 24

4.2. Máy móc thiết bị. 25

5. Đặc điểm về lao động. 28

6. Đặc điểm nguyên vật liệu và nguồn cung ứng. 32

6.1. Nguyên vật liệu. 32

6.2. Thị trường cung ứng vật tư. 33

7. Đặc điểm về tài chính. 34

Phần II: Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng số 4. 38

1. Đối với các doanh nghiệp nói chung. 39

2. Đối với Công ty nói riêng. 40

3. Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty. 41

4. Tình hình quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty. 47

4.1. Tổ chức bộ máy quản lý chất lượng tại Công ty 47

4.2. Hệ thống văn bản tài liệu chất lượng. 49

4.3. Quản lý chất lượng trong việc thi công các công trình. 51

II. Hiệu quả Công ty đạt được sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 54

1. Tình hình chất lượng Công trình. 54

2. Tiêu chuẩn hoá chất lượng công trình. 55

3. Đa dạng hoá các công trình thi công. 57

4. Năng suất lao động. 58

5. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhằm phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi áp dụng ISO 9001: 2000 59

III. Những thuận lợi khó khăn còn tồn tại ở Công ty khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 61

1. Các thuận lợi. 61

2. Khó khăn. 62

3. Nguyên nhân. 63

Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001: 2000 tại Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng số 4. 64

I. Phương hướng và kế hoạch phát triển trong thời gian tới. 64

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng ISO 9001: 2000 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 65

1. Mở rộng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và bồi dưỡng kiến thức về ISO 9001: 2000 cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. 65

2. Thành lập Phòng ISO. 67

3. Củng cố và tăng vai trò trách nhiệm, hiệu lực của bộ phận ISO. 68

4. Sử dụng linh hoạt các công cụ thống kê nhằm kiểm soát sự không phù hợp và cải tiến chất lượng tại Công ty. 69

5. Từng bước đầu tư kỹ thuật, đổi mới các thiết bị công nghệ, phương tiện vận chuyển và sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng. 72

6. Phương hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tơi 75

III. Một số kiến nghị 77

1. Đối với Công ty 77

2. Đối với ngành. 78

3. Một số kiến nghị với Nhà Nước 79

KẾT LUẬN 81

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chứng chỉ kiểm nghiệm chất lượng và được kiểm tra tại hiện trường thì công việc thi công mới được bắt đầu.
6.2. Thị trường cung ứng vật tư.
Công ty đánh giá các nhà thầu phụ trên cơ sở đáp ứng được các yêu cầu chất lượng của Công ty và lập một danh sách các nhà thầu phụ được chấp nhận. Danh sách này được thay đổi khi cần thiết trên cơ sở đánh giá tính phù hợp của các Nhà thầu phụ theo định kỳ. Việc thiết lập quan hệ làm việc và thông tin phản hồi chặt chẽ với nhà cung ứng đã giải quyết nhanh chóng các tranh chấp về chất lượng đầu vào. Việc lựa chọn hay loại bỏ nhà thầu phụ dựa trên các tiêu chuẩn tối thiểu sau:
+ Lịch sử Công ty.
+ Đánh giá khả năng đáp ứng.
+ Kết quả kiểm tra thử nghiệm sản phẩm đã cung cấp.
+ Thời hạn giao hàng.
+ Thời hạn giao hàng.
Kết quả kiểm tra sản phẩm đều được lập thành văn bản và lưu giữ để làm cơ sở đánh giá nhà thầu phụ.
Yêu cầu mua sắm và các thông tin có liên quan như tên hàng, các chi tiết kỹ thuật, tài liệu, bản vẽ, chất lượng, số lượng, giá cả, điều kiện giao hàng được xác định rõ, đầy đủ và được người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi phát hành hay tiến hành mua sắm.
Công ty luôn duy trì luôn duy trì ít nhất 3 nhà thầu phụ cho mỗi mặt hàng cần mua sắm như sau:
+ Xi măng Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Hải Phòng.
+ Thép của Thái Nguyên, Thép Việt Úc...
Trường hợp Công ty muốn kiểm tra sản phẩm ngay tại cơ sở của nhà thầu phụ thì việc sắp xếp cuộc viếng thăm này và cách chấp nhận sản phẩm cũng đều được ghi rõ trong hợp đồng mua sắm.
Nếu khách hàng có yêu cầu, Công ty sẽ sắp xếp việc kiểm tra sản phẩm tại cơ sở của nhà thầu phụ. Việc sắp xếp này cũng đã được quy định trong hợp đồng mua sắm khi các khách hàng đã có ý kiến.
Công ty có các nhà thầu phụ đảm bảo những yêu cầu về chất lượng, số lượng, chủng loại, nguyên vật liệu đồng thời đảm bảo cung cấp theo đúng tiến độ. Các nguyên nhiên vật liệu đều được kiểm tra trước khi nhập kho cũng như trong quá trình sản xuất, vì vậy đã tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất thực hiện đúng kế hoạch chất lượng.
7. Đặc điểm về tài chính.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dựa trên nguồn vốn do Nhà nước cấp và hàng năm được Nhà nước xét duyệt cấp thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để đảm bảo giá trị doanh thu hàng năm như hiện nay đạt 576 tỷ đồng trong khi đó vốn chủ sở hữu là 250 tỷ đồng. Bên cạnh đó hoạt động thi công là một hoạt động đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn và tốc độ quay vòng nhanh. Tóm lại trong những năm vừa qua Công ty đã tích cực quan hệ với các cơ quan tài chính cấp trên, các ngân hàng, tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, hạch toán đầy đủ, chính xác mọi hiện tượng kinh tế phát sinh và phản ánh chính xác mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thanh toán một cách đầy đủ các khoản nợ đến hạn cho ngân hàng và các đơn vị bạn. Do vậy hoạt động vay vốn của Công ty diễn ra hết sức thuận lợi, vốn sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được bảo toàn, đảm bảo cho sản xuất phát triển năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vốn dành cho khấu hao đổi mới máy móc thiết bị không ngừng gia tăng và Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách.
7.1. Bảng 6 : Tình hình tài chính của Công ty (Tính đến 31/12/2005)
§¬n vÞ tÝnh : §ång.
Tµi s¶n
M· sè
sè ®Çu n¨m
Sè cuèi k×
1
2
3
4
A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n
100
60,973,250,078
103,994,064,665
I .TiÒn
110
3,304,604,499
4,639,326,466
1.TiÒn mÆt tån quü
111
1,471,873,648
1,108,842,790
2.TiÒn göi ng©n hµng
112
1,832,730,851
3,530,483,676
3.TiÒn ®ang chuyÓn
113
II .C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n
120
1.§Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n
121
2.§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c
128
3.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n(*)
129
III .C¸c kho¶n ph¶i thu
130
28,494,630,225
75,459,324,946
1.Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
131
22,513,142,340
73,863,311,249
2.Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n
132
6,048,878,000
1,551,129,259
3.Ph¶i thu néi bé
133
- Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc
134
- Ph¶i thu néi bé kh¸c
135
4.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
138
168,744,534
131,019,087
5.Dù phßng kho¶n thu khã ®ßi (*)
139
(236,134,649)
(86,134,649)
IV .Hµng tån kho
140
24,941,666,286
20,701,243,374
1.Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng
141
2.Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho
142
790,452,644
645,633,800
3.C«ng cô,dông cô trong kho
143
65,254,850
2,709,000
4.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
144
24,085,958,792
20,052,900,574
5.Thµnh phÈm tån kho
145
6.Hµng ho¸ tån kho
146
7.Hµng göi ®i b¸n
147
8.Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho(*)
149
V .Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c
150
5,562,349,068
3,194,169,879
1.T¹m øng
151
2,484,360,516
1,701,329,320
2.Chi phÝ tr¶ tr­íc
152
2,327,216,758
687,803,935
3.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn
153
512,271,594
391,205,320
4.Tµi s¶n thiÕu chê sö lý
154
5.C¸c kho¶n thÕ chÊp, kÝc­îc, kÝ quü ng¾n h¹n
155
238,500,200
413,831,300
VI .Chi sù nghiÖp
160
1.Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc
161
2.Chi sù nghiÖp n¨m nay
162
B. Tµi s¶n cè ®Þnh,®Çu t­ dµi h¹n
200
17,526,987,294
20,061,534,712
I .Tµi s¶n cè ®Þnh
210
12,039,702,696
16,677,549,294
1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
211
12,039,702,696
16,677,549,294
- Nguyªn gi¸
212
17,297,530,281
24,307,224,811
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
213
(5,257,827,585)
(7,629,675,517)
2.Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh
214
- Nguyªn gi¸
215
- GÝa trÞ hao mßn luü kÕ (*)
216
3.Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
217
- Nguyªn gi¸
218
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
219
II .C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n
220
1,462,800,000
40,788,000
1.§Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n
221
2.Gãp vèn liªn doanh
222
1,462,800,000
3.§Çu t­ dµi h¹n kh¸c
228
40,788,000
4.Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n (*)
229
III .Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
230
4,024,484,598
3,343,197,418
IV .C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n
240
Tæng céng tµi s¶n
250
78,500,237,372
124,055,599,377
Nguån vèn
I .Nî ng¾n h¹n
310
58,727,248,643
105,116,691,380
1.Vay ng¾n h¹n
311
11,061,239,354
25,737,793,245
2.Nî dµi h¹n®Õn h¹n tr¶
312
3.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n
313
29,368,387,442
62,730,533,685
4.Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc
314
13,200,751,108
5,757,439,350
5.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ N­íc
315
1,960,715,657
4,249,987,869
6.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
316
2,641,724,675
5,395,301,504
7.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé
317
8.C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
318
494,430,404
1,245,635,723
II .Nî dµi h¹n
320
2,297,571,400
22,152,000
1.Vay dµi h¹n
321
2,297,571,400
22,152,000
2.Nî dµi h¹n kh¸c
322
III .Nî kh¸c
330
225,694,582
883,115,527
1.Chi phÝ ph¶i tr¶
331
225,694,582
883,115,527
2.Tµi s¶n thõa chê sö lý
332
3.NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n
333
B - Nguån vèn chñ së h÷u
400
I .Nguån vèn, quü
410
17,249,722,750
18,033,640,470
1.Nguån vèn kinh doanh
411
13,928,987,087
15,201,323,587
2.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
412
3.Chªnh lÖch tØ gi¸
413
4.Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn
414
326,532,718
308,068,780
5.Quü dù phßng tµi chÝnh
415
311,819,306
6.Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm
416
155,909,803
7.L·i ch­a ph©n phèi
417
2,471,974,996
508,095,654
8.Quü khen th­ëng vµ phóc lîi
418
(66,527,516)
959,667,875
9.Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n
419
588,755,465
588,755,465
II .Nguån kinh phÝ
420
1.Quü qu¶n lý cña cÊp trªn
421
2.Nguån kinh phÝ sù nghiÖp
422
- Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement