Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#928044 Link tải luận văn miễn phí cho ae
B : PHẦN MỞ ĐẦU 1
C: Phần nội dung 3
Chương I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ 3
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ. 3
1. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm nhân thọ. 3
2. Những đặc điểm cơ bản của BHNT. 5
3. Các loại hình BHNT cơ bản. 7
3.1 Bảo hiểm trong trường hợp chết ( tử vong ) 7
3.2 Bảo hiểm trong trường hợp sống( bảo hiểm sinh kỳ ). 9
3.3 BHNT hỗn hợp. 10
3.4. Các điều khoản bảo hiểm bổ sung. 11
4. Phí BHNT. 12
4.1 Nguyên tắc định phí BHNT. 12
4.2 Bảng tỷ lệ tử vong. 13
4.3. Lãi suất trong BHNT. 13
4.4. Giá trị hiện tại, giá trị đáo hạn và giá trị giải ước. 14
4.5 Tính phí bảo hiểm: 14
5. Dự phòng phí BHNT. 16
6. Phân chia lãi theo đơn bảo hiểm. 17
7. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 18
II. VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG BHNT. 20
1. Một số khái niệm cơ bản: 20
1.1 Thị trường BHNT 20
1.2. Doanh nghiệp BHNT. 20
1.3 Khách hàng. 21
1.4 Các tổ chức trung gian. 21
2. Những đặc trưng của sản phẩm BHNT. 21
3. Những đặc trưng của thị trường BHNT. 23
3.1 Thị trường BHNT là loại thị trường dịch vụ tài chính. 23
3.2 Cung và cầu trên thị trường BHNT. 24
3.3 Sự cạnh tranh và liên kết diễn ra liên tục. 25
Chương II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM QUA HƠN 5 NĂM HOẠT ĐỘNG 27
( 8/1996 - 6/2000). 27
I. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BHNT VIỆT NAM SAU HƠN 5 NĂM HOẠT ĐỘNG (8/1996 - 6/2002). 27
1. Những doanh nghiệp BHNT tham gia vào thị trường BHNT Việt Nam: 27
1.1 Bảo Việt - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 28
1.2 Bảo Minh - CMG 29
1.3.Manulife 30
1.4.Prudential Việt Nam 30
1.5. AIA - Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ tại Việt Nam. 31
2.Những sản phẩm BHNT đã có mặt trên thị trường BHNT Việt Nam. 32
2.1.Những sản phẩm BHNT của Bảo Việt: 33
2.2.Những sản phẩm BHNT của Bảo Minh - CMG: 33
2.3.Những sản phẩm BHNT của Manulife: 34
2.4.Những sản phẩm BHNT của Prudential: 35
2.5.Những sản phẩm BHNT của AIA: 35
3.Thực trạng thị trường BHNT Việt Nam sau hơn 5 năm hoạt động (8/1996 - 6/2002) 36
3.1.Thị trường sôi động, cạnh tranh ngày càng gay gắt toàn diện. 36
3.2.Thị trường BHNT Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao 46
3.3. Môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện. 51
II.NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BHNT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 53
1.Những cơ hội: 53
1.1. Sự phát triển ổn định với tốc độ cao của nền kinh tế: 53
1.2. Sự ban hành luật về bảo hiểm của Nhà nước: 53
1.3. Sự ra đời và hoạt động của nhiều doanh nghiệp BHNT ở Việt Nam : 54
1.4. Sự phát triển của khoa học công nghệ: 54
1.5. Nhận thức về vai trò của BHNT trong nhân dân ngày càng cao: 55
2.Những thách thức: 55
2.1. Khuynh hướng hạ thấp lãi suất 55
2.2. Sự thiếu đồng bộ của hệ thống luật pháp: 55
2.3. Quá trình tiếp nhận và sử dụng công nghệ mới: 56
2.4. Yêu cầu đa dạng hoá kết hợp với chuyên môn hoá hệ thống kênh phân phối 56
2.5. Môi trường cạnh tranh. 57
Chương III: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM 57
I. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC: 58
1.Nhà nước cần tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp BHNT trong nước. 58
2. Hoàn thiện môi trường pháp lý. 58
3. Nhà nước cần có chiến lược định hướng phù hợp: 59
II. VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP BHNT . 61
1. Nâng cao chất lượng dịch vụ . 61
2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đại lý BHNT 61
3. Ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ. 62
4. Hoàn thiện và phát triển sản phẩm BHNT . 62
5.Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và xúc tiến hoạt động quảng cáo 64
6.Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp BHNT 65
D: PHẦN KẾT LUẬN. 66


B : PHẦN MỞ ĐẦU

Con người luôn luôn là nhân tố quyết định tới sự phát triển của xã hội trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội...Đồng thời cùng với sự phát triển của nền kinh tế , con người ngày càng có nhiều nhu cầu và đòi hỏi được thoả mãn. Sự ra đời của thị trường BHNT với hàng hoá là các sản phẩm BHNT cũng không nằm ngoài mục đích đáp ứng một cách đầy đủ và hoàn thiện hơn nữa những nhu cầu ngày càng cao của con người.
Thị trường BHNT Việt Nam chính thức ra đời vào tháng 8/1996. Năm 2001 vừa qua,thị trường BHNT Việt Nam có một thuận lợi vô cùng to lớn. Đó là hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Luật kinh doanh bảo hiểm đã được ban hành ngày 9/12/2000 và chính thức có hiệu lực từ 1/4/2001. Đây là dấu mốc quan trọng thứ hai cho sự phát triển của thị trường BHNT ở Việt Nam sau nghị định 100/CP của Chính phủ ngày 18/12/1993 về mở cửa thị trường.
Đề tài: "Thị trường BHNT - Thực trạng và giải pháp" nhìn lại, phân tích và đánh giá thị trường BHNT sau hơn 5 năm hoạt động (8/1996 - 6/2002). Từ đó kiến nghị giải pháp để thúc đẩy và hoàn thiện sự phát triển của thị trường BHNT Việt Nam trong thời gian tới.
Xuất phát từ một trong những đặc trưng của sản phẩm BHNT là sản phẩm có nhu cầu thụ động nên vai trò của các doanh nghiệp bảo hiểm, các đại lý bảo hiểm là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu thực trạng thị trường BHNT ở Việt Nam chủ yếu trên góc độ cung thị trường tức doanh nghiệp bảo hiểm cùng với nó là các đại lý bảo hiểm mà không đi sâu vào phân tích cầu thị trường tức khách hàng và gắn liền với nó là các trung tâm môi giới bảo hiểm.
Hoàn thành đề án này, em xin chân thành Thank thầy giáo chủ nhiệm bộ môn Kinh Tế Bảo Hiểm : TS. Nguyễn Văn Định, người đã tận tình , chu đáo hướng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thiện đề án .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trangdvk
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989987 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement