Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By suoingoc229
#924389 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I:THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 2
1. THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 2
1.Quan niệm về thị trường hàng hoá bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân 2
1.1. Quan niệm về hàng hióa và cơ sở ra đời của thị trường hàng hoá . 2
1.1.1. Quan niệm về hàng hoá 2
1.1.2. Cơ sở ra đời của thị trường hàng hoá. 3
1.2. Quan niệm về thị trường hàng hoá bán lẻ: 6
2.1 Phân loại hình thức bán : 7
2.1.1 Bán lẻ qua mạng 7
2.1.2 Bán lẻ qua điện thoại. 8
2.1.3 Bán lẻ thông qua hội chợ , triển lãm và cửa hàng của doanh nghiệp 9
2.2 Theo đối tượng bán 10
2.2.1 Đối tượng bán là nhà sản xuất 10
2.2.2 Đối tượng bán là các cửa hàng, đại lý và nhà phân phối 10
II. VAI TRÒ, VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 10
1. Vai trò của thị trường hàng hoá bán lẻ 10
2 . Những yếu tố tác động đến thị trường hàng hoá bán lẻ trong nước và su thế phát triển của thị trường hàng hoá bán lẻ. 11
2.1. Chính sách của nhà nước đối với thương nhân 11
2.2. Chính sách của nhà nước đối với thị trường. 13
2.3. Chính sách của nhà nước đối với mặt hàng: 15
2.4. Chính sách đầu tư phát triển thị trường 16
2.5. Chính sách của nhà nước đối với thuế xuất nhập khẩu và thuế đối với hàng hoá trong nước . 16
2.6. Vấn đề hàng giả và gian lận thương mại: 19
2.7. Những bất cập của pháp luật thương mại Việt nam. 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 26
I. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 26
1. Thực trạng thị trường hàng hoá bán lẻ trong những năm gần đây 26
2. Một số nhận xét về thị trường hàng hoá bán lẻ trong cả nước những năm gần đây. 40
II. DỰ BÁO GIÁ NỘI ĐỊA MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU NĂM 2004 44
1. Phân bón: 44
2. Xi măng 44
3. Thép 45
4. Xăng dầu 46
5. Cao su 47
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BẢN LẺ TRONG NƯỚC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY(1986 ĐẾN NAY) 48
I.NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VÀ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRONG THỜI GIAN TỚI 48
1.Nhóm giải pháp chung về phát triển thị trường 48
2 .Nhóm giải pháp về chính sách phát triển thương nhân và chính sách mặt hàng 49
3. Nhóm giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng thương mại 49
4. Nhóm giải pháp tiêu thụ sản phẩm ,xây dựng kênh lưu thông 50
5. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước 51
6. Nhóm giải pháp về thông tin thị trường và xúc tiến thương mại: 52
7. Nhóm giải pháp phát triển cân đối cung cầu 53
8. Nhóm giải pháp về tài chính tiền tệ. 53
9. Nhóm giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm. 54
10. Nhóm giải pháp đối với các mặt hàng chính sách. 54
II. GIẢI PHÁP ĐỂ CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI HIỆN NAY Ở NƯỚC TA: 55
1 Về phía doanh nghiệp: 55
2. Biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ . 55
3. Biện pháp tổ chức và quản lý 55
4. Biện pháp hoàn thiện môi trường pháp lý. 56
5. biện pháp về phía người tiêu dùng. 57
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 57
1. Phương hướng hoàn thiện. 57
2. Một số giải pháp cụ thể 61
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI. 69
1. Một số kiến nghị đối với chính phủ 69
2. Một số kiến nghị với bộ thương mại, đặc biệt là hội đồng khoa học bộ thương mại, cho nghiên cứu và triển khai trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học cho đến 2 - 3 năm tới một số nhiệm vụ, đề tài về: 70

LỜI NÓI ĐẦU
Thị trường là phạm trù của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Còn sản xuất và lưu thông hàng hoá thì còn thị trường và ngược lại chính thị trường lại thúc đẩy sản xuất và lưu thong hàng hoá phát triển.
Kinh tế thị trường là quá trình phát triển tất yếu của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá trong kinh tế thị trường được phát triển theo đúng quy luật khách quan. Sự tương tác của sản xuất hàng hoá-thị trường –kinh tế thị trường tạo ra tam giác quyền lực kinh tế quyết định sự phát triển của xã hội hiện đại. Trong tam giác ấy sản xuất hàng hoá và thị trường là hai điểm đáy, nền tảng cho cho phát triển kinh tế thị trường -điển hình của tam giác.
Trong một thời gian dài trước đây, chúng ta đã coi thường sản xuất hàng hoá, thị trường chỉ là hình thức Đổi mới tư duy lý luận về kinh tế phải coi trọng sản xuất, lưu thông hàng hoá và thị trường , một mặt tôn trọng các quy luật khách quan của sản xuát hàng hoá, lưu thông hàng hoá và thị trường, mặt khác phải có sự điều tiết, quản lý của nhà nước để định hướng sản xuất hàng hoá và thị trường theo những mục tiêu nhát định, hạn chế tính tự phát của thị trường.
Thị trường hàng hoá bán lẻ là thị trường cơ bản đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất và đời sống xã hội của nhân dân, xét về lịch sử thì đây là thị trường được hình thành sớm nhất, xét về quy moothif nó rộng lớn nhất, xét về kinh tế nó có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Thị trường hàng hoá bán lẻ ở nước ta đã có bước phát triển trong những năm qua. Thị trường có sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bước đầu có sự liên thông với thị trường khu vực và quốc tế.
Tuy nhiên quy mô, trình độ còn thấp, tính tự phát đang tiềm ẩn, sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực, thị trường còn nhiều bất ổn.. .Nghiên cứu thị trường hàng hoá bán lẻ, trong tổng thể thị trường xã hội là vấn đề cấp thiết cả lý luận và thực tế hiện nay.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn:GS.TS Đặng Đình Đào và TSNguyễn Anh Tuấn đã tận tình qiúp đỡ và điều chỉnh cho em hoàn thành đề án môn học này.


CHƯƠNG I:THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
1. THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ BÁN LẺ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
1.Quan niệm về thị trường hàng hoá bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân
1.1. Quan niệm về hàng hióa và cơ sở ra đời của thị trường hàng hoá .
1.1.1. Quan niệm về hàng hoá
Theo C.Mác, hàng hoá sở hữu là hàng hóa, bởi vì hàng hoá là những vật hai mặt: vừa là đối tượng sử dụng vừa là cái mang giá trị. Như vậy sản phẩm của lao động chừng nào có giá trị sử dụng và có giá trị thì nó là hàng hoá C.Mác, Angghen, V.I.Lênin trong tác phẩm của mình viết về hàng hoá, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hàng hoá là sản phẩm của lao động, được sản xuất ra không phải trực tiếp để tiêu dùng mà là để bán. Đã gọi là sản phẩm của lao động, thì nó luôn có công dụng nhất định, cho dù đố là công dụng cho bản thân người sản xuất sản phẩm đó hay cho những người khác.
Một vật C.Mác viết “ Có thể có ích và là sản phẩm của lao động mà lại không phải là hàng hoá. Người nào làm ra để thoả mãn nhu cầu của bản thân thì chỉ tạo ra một giá trị sử dụng cho cá nhân mình mà thôi, muổn sản xuất ra hàng hoá thì người đó phải sản xuất ra những giá trị sử dụng, mà phải là những giá trị sử dụng xã hội “ Sau đoạn văn này sau này Anggen có bổ xung và làm rõ ý của C.Mác như sau: “Không chỉ nói một cách đơn giản là cho những người khác người nông dân thời trung cổ sản xuất thóc tô cho lãnh chúa phong kiến, sản xuất thóc thuế thập phân cho nhà chung. Nhưng không phải sản xuất cho những người khác mà cả thóc tô lẫn thóc thếu đều chở thành hàng hoá. Muốn chở thành hàng hoá sản phẩm phải được chuyển cho người khác bằng con đường tao đổi để người đó dùng làm giá trị sử dụng”.
Nếu không có đoạn bổ xung và giải thích này của Angghen thì người ta tưởng nhầm rằng bất cứ một sản phẩm nào được một người khác ( Ngoài gưòi sản xuất ) tiêu dùng đều được C.Mác coi là hàng hoá .
Như vậy theo quan điểm của các nhà theo chủ nghĩa Mác _ Leenin về hàng hoá đã là cơ sở lý luận và phương châm chỉ đạo thực tiễn của NNXHCN trong thời kỳ dài. Trước hết những thứ không phải là sản phẩm của lao động bị gạt ra khỏi danh mục hàng hoá như: đất đai, tài nguyên, lao động, sở hữu trí tuệ...Tiếp theo những tư liệu sản xuất quan trọng như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, điện,săng dầu ... là hàng hoá đặc biệt Thực chất đã thủ tiêu quan hệ hàng hoá tiền tệ, thửu tiêu tiền tệ Đây cũng là nguyên nhân làm phát sinh thị trường tự phát ngoài sự kiểm soát của nhà nước.
Sự phát triển của sản xuất xã hội đã đưa lại cho chúng ta những nhận thức mới về hàng hoá.Phạm trù hàng hoá đã được mở rộng cả về lượng và chất. Hàng hoá bao gồm cả hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình. Theo truyền thống hàng hoá là tổng hợp các đặc tính cơ học, hoá học, lý học có thể đo lường được và được tập hợp trong một hình thái đồng nhất của hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng. Hiện nay hàng hoá được hiểu là một hệ thống nhất các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau nhằm thoả mãn nhu cầu đồng bộ của khách hàng bao gồm yếu tố vật chất tạo thực thể hàng hoá và các yếu tố không tạo thực thể như: tên gọi, nhãn hiệu, màu sắc, hìnhdáng, kích thước, bao bì, các dịch vụ kèm theo... ngày nay người tiêu dùng hiện đại khi mua sắm sản phẩm không chỉ chú ý tới giá trị sử dung(hình thái, hiện vật) mà rất quan tâm đến khía cạnh phi vật thể của hàng hoá.
Sự phát triển của khoa học, công nghệ đã làm biến đổi cả sản xuất và tiêu dùng. Nhiều khía cạnh mới của sản phẩm được phát hiện chúc năng của hàng hoá được mở rộng. Nhiều thứ từ vô dụng trở thành hữu ích. Ngày nay người ta không chỉ mua bán những thứ là sản phẩm của lao động. Những thứ ẩn dấu trong lòng đất, trên mặt đất, trên không trung đều có thẻ trở thành hàng hoá.
Ơ đây cần phân biệt giữa bản chất hàng hoá với mức độ quản lý sự mua bán hàng hoá và cách mua bán hàng hoá. Theo đó từ hàng hoá tiêu dùng thông thường đến đất đai, lao dfoongj, tài nguyên, sản phẩm trí tuệ...đều trở thành hàng hoá nếu đem ra trao đổi mua bán

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#987003 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement