Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zjalan9
#760215 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đào Thị Phúc
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM Cổ phần Á châu Hải Phòng
trong thời gian qua……………………………………………………….13
2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NHTM CỔ
PHẦN Á CHÂU HẢI PHÒNG …………………………………………………………..17
2.1.Về cơ cấu tín dụng………………………………………………………17
2.2. Về chất lượng tín dụng…………………………………………………19
2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh ở NHTM Cổ
phần Á châu Hải Phòng…………………………………………………….22
2.3.1. Những kết quả đạt được………………………………………………………22
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân……………………………………………………..24
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH Ở NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU HẢI
PHÒNG ……………………………………………………………………..27
1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH CỦA NHTM CỔ
PHẦN Á CHÂU HẢI PHÒNG……………………………………………………………27
2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC
KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU HẢI PHÒNG………28
2.1. Kiến nghị với chi nhánh NHTM Cổ phần Á châu Hải Phòng ………28
2.1.1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án…………………………………….29
2.1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho
vay29
2.1.3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro……………..30
2.1.4. Coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên……………..30
2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước……………………………………31
2.3. Kiến nghị với khách hàng………………………………………………31
KẾT LUẬN
Trang2
Việc thực hiện thương mại Việt Mỹ và những cam kết khi gia nhập tổ. chức thương mại quốc tế WTO buộc các thành phần kinh tế nước ta phải chấp. nhận cạnh tranh b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement