Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#753269 Tải miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU ................................ ................................ .................... 1
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ................................ ................................ .................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................ ................................ ....................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung................................ ................................ ........................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể................................ ................................ ........................ 3
1.3. Phạm vi nghiên cứu ................................ ................................ ........................ 3
1.3.1. Không gian................................ ................................ .............................. 3
1.3.2. Thời gian................................ ................................ ................................ .3
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu................................ ................................ .............. 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....4
2.1. Phương pháp luận................................ ................................ ........................... 4
2.1.1. Khái niệm chiến lược và vốn huy động................................ .................... 4
2.1.2. Các bước thiết lập chiến lược ................................ ................................ ..6
2.1.3. Sơ đồ quy trình chiến lược................................ ................................ .......14
2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................ ................................ ................ 15
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu................................ ................................ ...15
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu................................ ................................ .16
Chương 3: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI NGÂN
HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ .............................. 18
3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu................................ .......................... 18
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................ ........................... 18
3.1.2. Hệ thống mạng lưới ................................ ................................ ................. 20
3.1.3. Sản phẩm dịch vụ ................................ ................................ .................... 20
3.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ .................... 25
3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ ................................ ................................ ...........26
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ...28
3.2. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ .....34
3.2.1. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn ................................ .....34
3.2.2. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế................... 37

3.2.3. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo nội tê, ngoại tê và vàng ...........39
3.3. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình động vốn tại Á Châu Cần Thơ....42
3.3.1. Vốn huy động/tổng nguồn vốn ................................ ................................ 42
3.3.2. Tổng dư nợ/vốn huy động ................................ ................................ .......43
3.4. Phân tích điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
chi nhánh thành phố Cần Thơ thông qua các hoạt động chức năng ......................... 43
3.4.1 Nhân sự ................................ ................................ ................................ ....43
3.4.2. Sản phẩm dịch vụ ................................ ................................ .................... 44
3.4.3. Marketing ................................ ................................ ................................ 45
3.4.4. Về tài chính ................................ ................................ ........................... 47
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ................................ ................................ ............ 48
4.1. Phân tích môi trường vĩ mô................................ ................................ ............. 48
4.1.1. Yếu tố kinh tế ................................ ................................ .......................... 48
4.1.2. Yếu tố tự nhiên ................................ ................................ ........................ 52
4.1.3. Yếu tố dân số và lao động................................ ................................ ........53
4.1.4. Yếu tố quốc tế................................ ................................ .......................... 53
4.2. Phân tích môi trường vi mô................................ ................................ ............. 54
4.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại ................................ ......................... 54
4.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn................................ ......................... 58
4.2.3. Phân tích vấn đề cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng ............................ 59
4.2.4. Khách hàng................................ ................................ .............................. 60
4.3. Phân tích những cơ hội và thách thức................................ .............................. 61
4.3.1. Phân tích những cơ hội ................................ ................................ ............ 61
4.3.2. Những thách thức ................................ ................................ .................... 63
4.4. Phân tích ma trận SWOT ................................ ................................ ................ 64
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ÐỘNG VỐN VÀ ÐÁNH GIÁ
CÁC CHIẾN LƯỢC HUY ÐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN Á CHÂU TAI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ ........................ 67
5.1. Sứ mệnh và mục tiêu................................ ................................ ....................... 67
5.1.1 Sứ mệnh ................................ ................................ ................................ ..67
5.1.2. Mục tiêu ................................ ................................ ................................ ..68
5.2. Phân tích chiến lược huy động vốn và đánh giá chiến lược.............................. 69
5.2.1. Chiến lược phát triển sản phẩm................................ ................................ 69
5.2.2. Chiến lược thâm nhập thị trường................................ .............................. 71
5.2.3. Chiến lựơc phát triển thị trường...................................... ............................ 72
5.3. Đánh giá chiến lược ................................ ................................ ........................ 73
5.4. Biện pháp thực hiện chiến lược ................................ ................................ .......73
5.4.1. Giải pháp về quản lí lãi suất ................................ ................................ .....73
5.4.2. Công nghệ ................................ ................................ ............................... 74
5.4.3. Ða dạng hoá các hình thức huy động vốn và dịch vụ ................................ 74
5.4.4. Cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực ................................ ........................... 75
5.4.5. Marketing ngân hàng hay chăm sóc khách hàng................................ .......75
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................ ......................... 77
6.1. Kết luận................................ ................................ ................................ ..........77
6.2. Kiến nghị................................ ................................ ................................ ........78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ..................... 79
PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ ............. 80

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement