Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By badb0y.online
#747524 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và kiến nghị nâng cao việc áp dụng hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ở Việt NAm
Thực trạng và kiến nghị nâng cao việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ở VN
2
Néi dung ®Ò ¸n
PhÇn 1. Tæng quan vÒ ISO 9000
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO
ISO là tên viết tắt của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International
Organization for Standardization). Tổ chức này được thành lập năm 1947, trụ sở
chính đặt tại Geneve, Thụy Sĩ. Phạm vi hoạt động của ISO là tất cả các lĩnh vực
trừ điện tử ( thuộc lĩnh vực của Uỷ ban điện tử quốc tế­ IEC) và viễn thông ( thuộc
Hiệp hội viễn thông quốc tế­ ITU).

Mục tiêu của ISO là thúc đẩy sự phát triển của công tác tiêu chuẩn hoá và các
hoạt động có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ
trên phạm vi toàn thế giới cũng như góp phần vào việc phát triển sự hợp tác trong
lĩnh vực trí tuệ, khoa học, công nghệ và kinh tế. Kết quả của các hoạt động kỹ
thuật của ISO là các tiêu chuẩn quốc tế ISO.
ISO có ba loại thành viên: thành viên đầy đủ, thành viên thông tấn và thành
viên đăng ký. Thành viên của ISO phải là cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia và mỗi
quốc gia chỉ có duy nhất một cơ quan/tổ chức đại diện để tham gia ISO. ISO hiện
có 156 thành viên, trong đó có 100 thành viên đầy đủ, 46 thành viên thông tấn và
10 thành viên đăng ký,
trong đó có Việt Nam (tham gia năm 1977).
Các hoạt động kỹ thuật của ISO được triển khai bởi 2.959 đơn vị kỹ thuật, trong
đó có 192 Ban kỹ thuật (TCs), 541 Tiểu ban kỹ thuật (SCs), 2.188 Nhóm công tác
(WGs) và 38 Nhóm nghiên cứu đặc biệt (Ad­hoc Study Groups).
Hiện có trên 590 tổ chức quốc tế có quan hệ với các cơ quan kỹ thuật của ISO.
Tính đến hết năm 2005, ISO đã xây dựng được 15.649 Tiêu chuẩn quốc tế và
các tài liệu dạng tiêu chuẩn.
Quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là áp dụng một phương pháp quản trị doanh nghiệp chứ không phải cho sản phẩm là hoạt động dựa trên yêu cầu của cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement