Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Constantinos
#746590 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá chiến lược quảng cáo cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển Eureka Linh Trường của Sàn giao dịch bất động sản 126
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GVHD: Ths. Nguyễn Đình Toàn
SV: Khuất Thị Lệ Trân
Lớp : Truyền thông Marketing 51
2.1.1.6 Chiến lược truyền thông- quảng cáo:............................................................26
2.2 Đanh gia thưc trang hoat đông quang cao cho khu du lịch nghi dương biên
Eureka Linh trương cua 126land...............................................................................35
2.2.1 Ưu điêm: ..........................................................................................................35
2.2.2 Hạn chế: ...........................................................................................................36
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO CHO KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN EUREKA LINH
TRƯỜNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 126 (126 LAND)
THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 126 (126 GROUP)..............40
3.1 Chiên lươc kinh doanh cua công ty trong giai đoan 2013-2016:........................40
3.1.1 Dư báo xu hương phat triên cua thi trương du lich nghi dương biên: ............40
3.1.2 Chiên lươc kinh doanh cua công ty trong giai đoan 2013- 2016:....................41
3.1.3 Định hướng chiên lươc marketing cua công ty trong năm 2013: ....................42
3.1.3.1 Định hướng chiên lươc gia( P- Price): ..........................................................42
3.1.3.2 Định hướng chiên lươc truyên thông marketing ( P-Promotion):.................43
3.2 Môt sô giai phap đê hoan thiên chiên lươc quang cao cho khu du lich nghi
dương biên Eureka Linh Trương cua công ty cô phân bât đông san 126 .................44
3.2.1 Về ngân sách:...................................................................................................44
3.2.2 Về thông điệp quảng cáo: ................................................................................45
3.2.3. Về chiến lược truyền thông:............................................................................45
3.2.3.1 Về Hoạt động nghiên cứu khách hàng và xác định mục tiêu quảng cáo. .....45
3.2.3.2 Về lựa chọn phương tiện quảng cáo: ............................................................47
3.2.4. Về nguồn nhân lực: .........................................................................................48
KẾT LUẬN..............................................................................................................50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................51
Công ty Cổ phần Bất động sản 126 đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác và kinh doanh bất động sản trong 5 năm. Tên gọi của công ty đã gắn liền với nhiề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement