Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenthuy_2603
#738223 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng
Trương Cẩm Vân
Lớp LTĐH 5C
2.3

ĐÁNH

GIÁ

CHUNG

VỀ

RRLSCÔNG

TÁC

PHÒNG

NGỪA

HẠN

CHẾ

RRLS

TẠI

NHTMCP

NGOẠI

THƯƠNG

VIỆT

NAM ..........................58
2.3.1 Đánh giá rủi ro lãi suất tại NHTMCP Ngoại thương Việt nam..........582.3.2 Đánh giá về công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất tại NHTM
.....................................................................................................................60
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ....................................................................................68
CHƯƠNG 3 : PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.............................................69
3.1

ĐỊNH

HƯỚNG

HOẠT

ĐỘNG

CỦA

NHTMCP

NGOẠI

THƯƠNG

VIỆT

NAM

TRONG

THỜI

GIAN

TỚI.....................................................................69
3.1.1 Định hướng hoạt động chung của ngân hàng .....................................69
3.2

HỆ

THỐNG

GIẢI

PHÁP

PHÒNG

NGỪAHẠN

CHẾ

RRLS

TẠI

NHTMCP

NGOẠI

THƯƠNG

VIỆT

NAM .....................................................72
3.2.1 Ban lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm một cách toàn diện về RRLS và quản trị RRLS..............................................................................................723.2.2 Có bộ phận chuyên trách về quản trị RRLS .......................................733.2.3 Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản trị RRLS ..............................743.2.4 Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ803.2.5 Nâng cao năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng ...............803.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực.....................................................................813.2.7 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng....................................................833.2.8 Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất ............84
3.3

MỘT

SỐ

KIẾN

NGHỊ................................................................................84
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ..............................................................843.3.2 Kiến nghị đối với NHNN ...................................................................873.3.3 Kiến nghị đối với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.......................94
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ....................................................................................97
KẾT LUẬN.........................................................................................................98
Ở Việt Nam hiện nay, cơ chế điều hành lãi suất đang trong tiến trình tự do hóa. Đây là điều kiện tiền đề để các ngân hàng nâng cao tính tự chủ trong định giá cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By vunewbanker
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement