Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Cương lĩnh dân tộc của Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta ngày nay
gửi bởi daigai - 16 Tháng 6 2016, 11:42
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 6 2016, 11:42
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
gửi bởi daigai - 02 Tháng 6 2016, 11:57
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 6 2016, 11:57
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
gửi bởi daigai - 25 Tháng 5 2016, 10:34
0 Trả lời
285 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 5 2016, 10:34
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó
gửi bởi luudieuha - 29 Tháng 10 2015, 16:40
1 Trả lời
28 Xem
gửi bởi sangbui2010
24 Tháng 5 2016, 01:45
Đánh giá thực trạng thu gom xử lý và xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mô phòng thí nghiệm - áp dụng tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
gửi bởi hainhinguyena1 - 29 Tháng 10 2015, 09:50
2 Trả lời
42 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2016, 17:00
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án
gửi bởi daigai - 16 Tháng 5 2016, 23:01
0 Trả lời
211 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 5 2016, 23:01
Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn Tiên Yên - Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh
gửi bởi wait_there2000 - 28 Tháng 10 2015, 22:00
2 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
13 Tháng 5 2016, 17:40
Ma trận ngẫu nhiên và ứng dụng
gửi bởi guanshuwei - 27 Tháng 10 2015, 14:50
4 Trả lời
44 Xem
gửi bởi phamleanh
09 Tháng 5 2016, 22:26
Giáo trình lý thuyết nhóm
gửi bởi thanhtamphung - 15 Tháng 10 2015, 16:14
1 Trả lời
59 Xem
gửi bởi thienpno
08 Tháng 5 2016, 22:46
Lý luận giá trị thặng dư được trình bày trong quyển I bộ Tư bản của C.Mác. Ý nghĩa của vấn đề này đối với vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt
gửi bởi daigai - 08 Tháng 5 2016, 00:43
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 5 2016, 00:43
đề thi violympic toán vòng 11 lớp 11 năm học 2014-2015
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 12 2015, 23:22
2 Trả lời
2890 Xem
gửi bởi duongkimthoa
07 Tháng 5 2016, 22:49
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (Graphen oxit, Graphen)
gửi bởi jimmy14290 - 30 Tháng 10 2015, 06:40
2 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 5 2016, 16:46
Lênin, người bảo vệ và phát triển thành công triết học Mác
gửi bởi daigia - 04 Tháng 5 2016, 16:55
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigia
04 Tháng 5 2016, 16:55
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ Núi Cốc đến năm 2020
gửi bởi Garron - 28 Tháng 10 2015, 18:10
2 Trả lời
30 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 4 2016, 23:14
Tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
gửi bởi thuy_an1104 - 09 Tháng 2 2015, 18:31
2 Trả lời
132 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 4 2016, 13:03
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
gửi bởi traitim_ngheonan - 29 Tháng 10 2015, 20:10
3 Trả lời
54 Xem
gửi bởi mrzawin
23 Tháng 4 2016, 13:20
Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken
gửi bởi hoacaphe85 - 30 Tháng 10 2015, 07:50
3 Trả lời
60 Xem
gửi bởi daibac789
15 Tháng 4 2016, 16:27
Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
gửi bởi vanloc_cdt_k12 - 28 Tháng 10 2015, 18:40
1 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daibac789
13 Tháng 4 2016, 22:12
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
gửi bởi Kanan - 28 Tháng 10 2015, 06:30
3 Trả lời
92 Xem
gửi bởi thuydungsf21
12 Tháng 4 2016, 20:26
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên
gửi bởi Darce - 28 Tháng 10 2015, 17:40
2 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 4 2016, 23:32