Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý.
gửi bởi coccon83 - 15 Tháng 10 2015, 01:36
2 Trả lời
136 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 7 2016, 12:10
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC-LÊNIN
gửi bởi daigai - 22 Tháng 7 2016, 22:36
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 7 2016, 22:36
Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
gửi bởi redman001vn - 29 Tháng 10 2015, 18:00
2 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 7 2016, 16:58
Bài tập vật lý đại cương 2 kèm hướng dẫn giải
gửi bởi tctuvan - 11 Tháng 7 2016, 01:31
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi tctuvan
11 Tháng 7 2016, 01:31
Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale
gửi bởi t_rex - 27 Tháng 10 2015, 06:00
2 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 7 2016, 10:51
Nghiên cứu quá trình giải phóng asen từ trầm tích trẻ ven sông
gửi bởi chu_teu_coi - 28 Tháng 10 2015, 14:00
2 Trả lời
29 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 7 2016, 23:27
Bài tập Kinh tế chính trị kèm lời giải
gửi bởi daigai - 23 Tháng 6 2016, 22:19
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 6 2016, 22:19
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần xi măng Sông Đà
gửi bởi hotgay_boy90 - 09 Tháng 2 2015, 21:37
2 Trả lời
192 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2016, 13:56
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1
gửi bởi daigai - 19 Tháng 6 2016, 13:44
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2016, 13:44
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố Thái Nguyên
gửi bởi Jamie - 28 Tháng 10 2015, 20:40
2 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 6 2016, 11:31
Cương lĩnh dân tộc của Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta ngày nay
gửi bởi daigai - 16 Tháng 6 2016, 11:42
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 6 2016, 11:42
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
gửi bởi daigai - 02 Tháng 6 2016, 11:57
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 6 2016, 11:57
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
gửi bởi daigai - 25 Tháng 5 2016, 10:34
0 Trả lời
373 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 5 2016, 10:34
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó
gửi bởi luudieuha - 29 Tháng 10 2015, 16:40
1 Trả lời
32 Xem
gửi bởi sangbui2010
24 Tháng 5 2016, 01:45
Đánh giá thực trạng thu gom xử lý và xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mô phòng thí nghiệm - áp dụng tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
gửi bởi hainhinguyena1 - 29 Tháng 10 2015, 09:50
2 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2016, 17:00
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án
gửi bởi daigai - 16 Tháng 5 2016, 23:01
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 5 2016, 23:01
Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn Tiên Yên - Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh
gửi bởi wait_there2000 - 28 Tháng 10 2015, 22:00
2 Trả lời
42 Xem
gửi bởi daigai
13 Tháng 5 2016, 17:40
Ma trận ngẫu nhiên và ứng dụng
gửi bởi guanshuwei - 27 Tháng 10 2015, 14:50
4 Trả lời
47 Xem
gửi bởi phamleanh
09 Tháng 5 2016, 22:26
Giáo trình lý thuyết nhóm
gửi bởi thanhtamphung - 15 Tháng 10 2015, 16:14
1 Trả lời
60 Xem
gửi bởi thienpno
08 Tháng 5 2016, 22:46
Lý luận giá trị thặng dư được trình bày trong quyển I bộ Tư bản của C.Mác. Ý nghĩa của vấn đề này đối với vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt
gửi bởi daigai - 08 Tháng 5 2016, 00:43
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 5 2016, 00:43