Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

B/.Phần nội dung.
I. Lý luận về hình thái kinh tế xã hội-Mác Lênin.
1. Kết cấu của hình thái kinh tế xã hội.
2.Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT.
II.Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam
1. Cơ sở khách quan của các quan điểm mới về CNH-HĐH ở nước ta.
2. thực chất của CNH-HĐH ở nước ta.
III.Các giải pháp và phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi quá trìnhCNH-HĐH
1.Các giải pháp về kinh tế và chính trị.
2.Phương hướng chủ yếu để thực hiện CNH-HĐH.
C/. Kết thúc vấn đề.

A/giới thiệu vấn đề.
Sau mười năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, với kế hoạch 5 năm tờ 1986 đến 1995 nền kinh tế nước ta đã đạt dược nhưỡng thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng.
Đối với nước ta, từ một nền kinh tế tiểu nông,muốn thoát khỏi cùng kiệt nàn lạc hậu và nhanh chóng đạt đến trình độ của một nước phát triển thì tất yếu phải đổi mới.Do đó Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12.1986)là một mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới toàn diện và sâu sắc, trong đó có sự đổi mới về các quan điểm kinh tế. Đến các hội nghị lần thứ hai (tháng 4.1987), lần thứ ba(8.1987) và lần thứ sáu (4.1989). Ban chấp hành Trung ương lại cụ thể hoá một bước nhửnh quan điểm mới về kinh tế của Đảng ta đó là vấn đề công nghiệp hoá- hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước.
Trong quá trình tìm kiếm đưa nền kinh tế phát phát triển đi lên Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn đường lối đổi mới, đó là lần đầu tiên diễn đàn của Đại hội VI đã khẳng định : “ xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại cơ cấu kinh tế hợp lý,quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hộp vối tính chất và trình độ phát triển của lục lượng sản xuất ( LLXS), đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân dầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”. Mục tiêu đó là sự cụ thể hoá hạc thuyết Mác về hình thái kinh tế –xã hội và hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam. Nó cũng lá mục tiêu của sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta.
Vấn đề CNH-HĐH là một đề tài có nội dung vô cùng phong phú và phức tạp. Nhưng trong những trang viết náy Em xin được đề cập đến một số vấn đề đang được quan tâm hay nói cách khác đây chính là đề tàI tiểu luận của em: “Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác- Lênin vào sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam.
Bố cục tiểu luận ngoài lời mở đầu và kết luận , nội dung Em chia làm ba phần:
I)Lý luận về hình thái kinh tế xã hội Mác –Lênin
II)Vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam.
III)Các giải pháp và phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi quá trình CNH-HĐH ở nước ta.
Để hoàn thành tiểu luận này ,Em đã nhận được sự hướng dẫn chu đáo của Thầy Trần Đăng Quang và đọc một số tài liệu cùng với sự nỗ lực của bản thân nên em đã hoàn thành tiểu luận của mình .Qua bài viết này em không thể khai thác hết mọi góc cạnh của vấn đề mình đã chọn và chắc chắn trên các trang viết Em không tránh khỏi những thếu sót và bất cập, Em mong nhận được sự góp ý của thầy cô cùng các bạn để bài tiểu luận của Em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

B/ giảI quyết vấn đề
I). Lý luận về hình thái kinh tế xã hội Mác-Lênin.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu lý luận và tổng thể quá trình lịch sứ, các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác đã vận dụng phép biện chứng duy vật để nghiên cứu lịch sử xã hội,đưa ra quan điểm duy vật về lịch và đã hình thành nên học thuyết về “Hình thái kinh tế xã hội” (HTKT-XH) là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử.Dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sủ nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của LLSX và một nền kinh tế thị trường tương ứng được xây dựng trên kiểu quan hệ sản xuất đó.
Lý luận về hình thái kinh tế xã hội nghiên cứu lịch sử xã hội trên cơ sở xem xét của LLSX và QHSX (quan hệ sản xuất) , cơ sử hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (CSHT-KTTT), tức toàn bộ các yếu tố cấu thành bộ mặt của thời đại: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật…Do đó nó cắt nghĩa xã hội được sáng tỏ hơn, chỉ ra căn bản và quá trình phát triển của xã hội.Loài người đã trải qua năm hình tháI kinh tế xã hội theo trật tự từ thấp đến cao,đó là: Hình tháI kinh tế cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ,phong kiến, tư bản chủ nghĩa và ngày nay đang tiến lên HTKT-XH cộng sản chủ nghĩa.
1.Kết cấu của hình thái kinh tế- xă hội.
Xã hội không phải là một tổng số những hiện tượng,sự rời rạc,những cá nhân riêng lẻ,xã hội là một chỉnh thể hữu cơ có cơ cấu phức tạp,trong đó những mặt cơ bản nhất là LLSX,QHSX và kinh tế thị trường.Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đén các mặt khác,tạo nên sự vận động của toàn xã hội.
LLSX là nền tảng vật chất-kỹ thuậtcủa mỗi hình thái kinh tế xã hội. LLSX là mối quan hệ giữa con
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

dinhnamhai

New Member
Re: [Free] Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác- Lênin vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

cho mình xin download tài liệu này
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác - Lênin vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top