twilight_sunny

New Member
Thời gian tới thi đại học đang tới gần mà theo thông tin mình biết thì năm nay thi chung nên thời gian thi đại học sẽ sớm hơn mọi năm.

Phần mềm có chức năng đếm ngược thời gian còn lại cho đến ngày thi được đặt ở lần khởi động đầu tiên (có thể thay đổi lại thời gian)


Yêu cầu hệ thống:
Windows XP/2000 hay cao hơndot net framework 4.0


Một số hình ảnh của phần mềm:Dowload:
 
cái này phải thêm tùy chỉnh thông tin Chủ đề, thay vì Chọn ngày thi của bạn, thì để người dùng tự nhập vào, vd như Noel. sinh nhật, ngày trả nợ... thì hay
 

ARC_K28

New Member
cái này phải thêm tùy chỉnh thông tin Chủ đề, thay vì Chọn ngày thi của bạn, thì để người dùng tự nhập vào, vd như Noel. sinh nhật, ngày trả nợ... thì hay Cái đó có thể làm được. Mình sẽ bổ xung thêm
 
Top