hathuynguyen94

New Member

Download miễn phí Đề tài Những đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

Là một tổ chức đI đầu trong lĩnh vực kiểm toán còn hết sức mới mẻ ở Việt Nam, AASC phảI đối đầu với nhiều khó khăn trong quá trình kiểm toán báo cáo tàI chính nói chung và kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền nói riêng.

Khó khăn lớn nhất là môI trường và khung pháp lý cho hoạt động kiểm toán. Mặc dù hiện nay Việt Nam đã có quy chế về kiểm toán độc lập, đã ban hành dược 04 chuẩn mực kiểm toán nhưng hệ thống chuẩn mực kiểm toán vẫn chưa đầy đủ và đang trong giai đoạn dự thảo các chuẩn mực tiếp theo, quy trình kiểm toán chưa chính thức và thật sự thống nhất nên công việc kiểm toán chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết của kiểm toán viên. Cũng chính vì chưa có hệ thống chuẩn mực đầy đủ nên quan đIểm của các kiểm toán viên vẫn còn có một khoảng cách so với các quan đIểm của cơ quan thuế vụ, từ đó dẫn đến sự chồng chéo, gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán vì báo cáo kiểm toán không được cơ quan thuế vụ thừa nhận, chất lượng công tác kiểm toán bị nghi ngờ.

Một vấn đề còn tồn tạI hiện nay là phần lớn các khách hàng ký hợp đồng kiểm toán hiện nay là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàI và doanh nghịêp Nhà nước, còn các doanh nghiệp ngoàI quốc doanh thì chưa thật sự quan tâm tới hoạt động kiểm toán vì Nhà Nước chưa bắt buộc mọi doanh nghiệp phảI được kiểm toán, hơn nữa do trình độ hiểu biết còn thấp nên họ không thấy được tác dụng và quyền lợi của việc kiểm toán, họ lạI không thích có bên thứ 03 can thiệp vào hoạt động kinh doanh của họ. Do đó, trong quá trình làm việc của kiểm toán viên việc thu thập các thông tin một cách đầy đủ và chính xác gặp rất nhiều khó khăn.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Phòng tư vấn đào tạo
Phòng kinh doanh tiếp thị
Phòng kiểm toán xây dựng cơ bản
Chi nhánh
Hạ Long
Chi nhánh Vũng Tàu
Chi nhánh Thanh Hoá
Chi nhánh HảI Phòng
Chi nhánh TP HCM
Biểu 04.
I.3. Các loại hình dịch vụ.
Bằng sự năng động luôn bám sát nhu cầu thị trường, AASC đã có một thị phần tương đối lớn về cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, thể hiện qua số lượng chi nhánh ở khắp các tỉnh, TP trong cả nước, qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng không ngừng qua tất cả các năm. Hiện nay AASC có các loại hình dịch vụ chủ yếu sau.
1.Dịch vụ kiểm toán. Bao gồm:
- Kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế khác.
- Kiểm toán báo cáo quýêt toán vốn đầu t công trình hoàn thành.
-Kiểm toán hoạt động các dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức tiền tệ thế giới, các tổ chức phi chính phủ...
-Kiểm toán xác định vốn góp của các dự án theo hình thức hợp tác liên doanh, liên kết...
-Dịch vụ giám định tài liệu tài chính kế toán
2. Dịch vụ kế toán
- Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán tài chính cho các đơn vị kinh tế.
- Xây dựng các mô hình tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tránh cồng kềnh, và phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị .
- Lập hồ sơ đăng kí chế độ kế toán theo luật doanh nghiệp, hướng dẫn mở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp.
3. Dịch vụ tư vấn tài chính, thuế:
- Tư vấn tài chính tín dụng, về sử dụng vốn vay có hiệu quả , lập hồ sơ xin vay vốn, lập các dự án tiền khả thi và khả thi.
-Lập hồ sơ đăng kí hoạt động doanh nghiệp .
- Hướng dẫn thủ tục đăng kí kinh doanh.
- Lập, đánh giá và tư vấn các phương án đầu tư
-Tư vấn về hồ sơ, đơn, điều lệ hoạt động, xác định vốn còn lại, vốn góp trong quá trình cổ phần hoá.
- Dịch vụ tư vấn về xáp nhập và giải thể.
4. Dịch vụ đào tạo.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho kế toán trưởng và kế toán viên.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ cho các tổng công ty 90,91
- Đào tạo tin học, tin học cơ bản và tin học nâng cao
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng cán bộ trong quản lý
- Cung cấp và hướng dẫn việc thực hiện ghi sổ kế toán và báo cáo .
5. Phát triển và ứng dụng các phần mềm và kiểm tra việc thực hiện nhằm tránh những rủi ro và đạt hiệu quả kinh tế cao trong kinh doanh.
Với các loại hình dịch vụ đa dạng cung cấp cho mọi ngành, mọi lĩnh vực nên doanh thu của công ty không ngừng tăng qua các năm . Nếu lấy năm 1996 làm chuẩn thì doanh thu của các năm 1996, 1997, 1998 được thể hiện qua biểu đồ sau. Trong đó doanh thu bao gồm có doanh thu kiểm toán tài chính, doanh thu đào tạo, doanh thu từ các loại hình dịch vụ khác.
Nhìn biểu đồ thị trên ta có thể thấy rằng doanh thu của công ty năm 1997 và năm 1998 tăng gấp 2 và3 lần so với năm 1996. Như vậy có thể thấy răng AASC là một công ty làm ăn có hiệu quả và điều đó còn đợc thể hiện biểu đồ về lợi tức của công ty như sau (biểu 06).
Biểu 05. Doanh thu của công ty qua các năm.
Chỉ tiêu
năm 1996
năm 1997
năm 1998
doanh thu
100
160
280
Dt kiểm toán .tài chính kế toán
37
75
80
DT Đào tạo
20
15
5
các dịch vụ khác
10
10
15
Về lợi tức cũng tăng theo doanh thu qua các năm điều này chứng tỏ sự tồn tại và vững mạnh của công ty, nếu lấy năm 1996 làm mốc ta có số liệu thông qua bảng sau.
Biểu 06. Kết quả kinh doanh của công ty qua các năm
Chỉ tiêu
1996
1997
1998
lợi tức
100
165
236
Nộp NS nhà nước
100
147
223
Thuế doanh thu
23
17
19
thuế lợi tức
72
73
69
thuế thu nhập
5
10
12
Với những kết quả tốt đẹp đó AASC ngày càng trở thành vững mạnh về mọi mặt kể cả uy tín cũng như chất lượng góp phần đưa ngành kiểm toán việt nam sánh vai cùng quốc tế.
B. thực hiện kiểm toán chu trình Bán hàng và Thu tiền
Là một công ty hàng đầu lớn nhất tại việt nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán đầy mới mẻ nhưng AASC đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Với tỷ trọng doanh thu kiểm toán chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của toàn công ty, dịch vụ kiểm toán đã trở thành mũi nhọn và được AASC trú trọng đầu tư phát triển. Trong suốt gần 10 năm hoạt động AASC đã thu hút đợc đội ngũ khách hàng thường xuyên đông đảo , có được kết quả đó là nhờ nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, khai thác và mở rộng thị trường.
Hàng năm AASC đều gửi thư chào hàng đến cho khách hàng có nhu cầu kiểm toán. Thư chào hàng là bức thông điệp giới thiệu về uy tín, chất lượng dịch vụ của AASC. Sau khi nhận được thư chào hàng nếu khách hàng đồng ý thì họ sẽ phát thư mời kiểm toán, thư mời kiểm toán có hình thức bằng văn bản hay bằng miệng. Sau khi nhận được thư mời kiểm toán thay mặt AASC tiếp xúc gặp gỡ Ban Giám đốc khách hàng để trao đổi thông tin và đi tới ký kết hợp đồng kiểm toán, tuy nhiên mức độ trao đổi còn tuỳ từng trường hợp vào từng loại khách hàng. Chẳng hạn với khách hàng cũ của AASC thì thay mặt của hai bên tiếp xúc gặp gỡ để trao đổi và cũng là đề xuất yêu cầu của mình, còn với những khách hàng mới thì AASC cần có những thông tin về quá trình sản xuất, những khó khăn cũng như những yêu cầu từ phía khách hàng đối với dịch vụ kiểm toán. Từ đó AASC sẽ ước lượng sơ bộ khối lượng công việc và giá phí kiểm toán cũng như rủi ro kiểm toán. Nếu khách hàng chấp nhận dịch vụ và giá phí kiểm toán mà AASC đưa ra thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. Nếu có gì thắc mắc về dịch vụ kiểm toán cũng như mức giá phí kiểm toán thì khách hàng có thể đề đạt và thoả thuận lại.
Hợp đồng kiểm toán là sự thoả thuận bằng văn bản về yêu cầu của khách hàng và AASC đã được cả hai bên chấp nhận, trong đó xác định mục tiêu, phạm vi cuộc kiểm toán, trách nhiệm của AASC và trách nhiệm của khách hàng, hình thức phát hành báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện và các đIều kiện về phí kiểm toán, về xử lý tranh chấp hợp đồng. Giá phí kiểm toán do AASC đưa ra và được tính toán trên cơ sở thời gian tiến hành cuộc kiểm toán, mức độ phức tạp của công việc và các dịch vụ mà AASC sẽ cung cấp bổ sung. Tuy nhiên trong một số trường hợp AASC sẽ cung cấp miễn phí một số dịch vụ nào đó hay giảm giá xuống mức có thể chấp nhận được sao cho cả hai bên cùng có lợi. Với chất lượng dịch vụ cao, giá phí kiểm toán hợp lý AASC đang là một đối thủ cạnh tranh của nhiều công ty kiểm toán trong và ngoàI nước.
Sau đây là mẫu thư chào hàng
Công ty tư vấn tàI chính kế toán và kiểm toán
Thư chào hàng
Hà nội, ngày30 tháng 4 năm 2000
Kính gửi: ban giám đốc công ty A
Trước hết chúng tui xin chân thành Thank sự quan tâm của quý công ty đến hoạt động kiểm toán của chúng tôI, chúng tui xin phép được giới thiệu với quý công ty về AASC của chúng tôi.
AASC là một trong những tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn tàI chính. AASC có kỹ năng cung cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàI, các tổ chứ...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị Văn hóa, Xã hội 0
A Những nhận xét và đánh giá chung về công tác quản lý và tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh do Luận văn Kinh tế 0
B Đánh giá chung về nhà máy thuốc lá Thăng Long những vấn đề đã đạt được Luận văn Kinh tế 0
P Tìm hiểu bản chất của thuế giá trị gia tăng, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam trong những năm Luận văn Kinh tế 0
M Đánh giá hoạt động quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước Việt Nam thời gian qua và những kiến ngh Luận văn Kinh tế 0
B Những nội dung chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế . Đánh giá chính sách thương mại quốc tế củ Luận văn Kinh tế 0
A Phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộn Luận văn Kinh tế 0
S Đánh giá về hoạt động quản lý ngoại hối của ngân hành nhà nước Việt nam thời gian qua và những kiến Luận văn Kinh tế 0
D ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP Luận văn Kinh tế 0
T Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top