nguyen.thunhan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Lời nói đầu
Hiện nay, chúng ta đang đi vào cuộc cách mạng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp liên tục được thành lập và đi vào hoạt động. Khác với sự bao cấp trước đây của nhà nước , các doanh nghiệp hiện nay đang đứng trước sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt của nền kinh tế thị trường, tự chịu trách nhiệm trước hoạt động của công ty mình . Vì vậy khi thành lập và vận hành công ty, doanh nghiệp ( hay bất kỳ một tổ chức nào) thì điều quan trọng nhất là phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của tổ chức thì mối có thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động có hiệu quả nhất , mang lại lợi ích kinh tế nhiều nhất .
Tuy nhiên trên thực tế cần quan tâm tới mối quan hệ giữa các nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp để vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với từng doanh nghiệp, từng ngành nghề kinh doanh.
Việc tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức của doanh nghiệp là một điều hết sức quan trọng. Đó cũng chính là lý do vì sao em chọn đề tài :
“Liên hệ thực tiễn doanh nghiệp để phân tích ý nghĩa và mối quan hệ biện chứng giữa 8 nguyên tắc cơ bản về tổ chức“
Làm đề tài tiểu luận cho bộ môn này Tổ Chức Quản Lý .

Mỗi tổ chức là một thực thể xã hội có cơ cấu riêng, vận động theo một cơ cấu nhất định và được điều khiển bởi một trung tâm đầu não để thực hiện những nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể đề ra. Khi nhận trách nhiệm quản lý một doanh nghiệp với mục tiêu đã xác định, người giám đốc phải quan tâm ngay đến việc xem xét tổ chức quản lý hiện có liệu đã hợp lý và tương xứng với nhiệm vụ chưa, từ đó phân tích các điểm yếu kém bất cập để suy nghĩ thiết kế lại hay cải tiến, kiện toàn một số khâu nào đó. Muốn làm được như vậy thì cần hiểu rõ về những nguyên tắc tổ chức.

I. kháI niệm cơ bản về tổ chức
Tổ chức là một từ ngữ rất thường gặp trong đời sống, với tư cách một danh từ ( chỉ một thực thể ), một động từ ( chỉ một hành động ). Tổ chức hiện diện trong các sự vật tự nhiên và xã hội , từ đơn giản đến phức tạp , từ vi mô đến vĩ mô .
Các nhà khoa học đã cố gắng đưa ra các cách định nghĩa khác nhau về tổ chức, song khó xác định được một định nghĩa xúc tích và chính xác nhất (nói nên nội dung đầy đủ và thuực chất một cách chặt chẽ, rõ ràng, ngắn gọn).
Theo từ điển tiếng Việt phổ thông , tổ chức có các nghĩa : tạo thành một chỉnh thể có cấu tạo và chức năng nhất định , hoạt động có trật tự nề nếp ; làm những việc cần thiết để tiến hành một hoạt động có hiệu quả , tập hợp một số người hoạt động vì quyền lợi chung , mục dích chung .
ở đây chúng ta chú ý một định nghĩa sát hơn với kháI niệm tổ chức quản lý :
Tổ chức là một cơ cấu ( bộ máy hay hệ thống bộ máy ) được xây dựng có chủ định về vai trò và chức năng được hợp thức hoá ), trong đó các thành viên của nó thực hiện từng phần việc được phân công với sự liên kết hữu cơ nhàm đạt tới mục tiêu chung .
- Xuất phát từ các nhiệm vụ cần tiến hành để đạt tới mục tiêu đã xác định (không vì lý do nào khác và không phục vụ đồng thời bất kỳ mục tiêu nào khác ).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

hahuyenco

New Member
Re: [Free] LIÊN HỆ THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÂN TÍCH Ý NGHĨA VÀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA 8 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC .

Cần tài liệu gấp huhu ai giúp mình với
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] LIÊN HỆ THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÂN TÍCH Ý NGHĨA VÀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA 8 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC .

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top